1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. Mýty a fakty: Naozaj berú cudzinci Slovákom prácu?

Mýty a fakty: Naozaj berú cudzinci Slovákom prácu?

Andrej Martiška | ekonomický analytik Autor: Andrej Martiška, ekonomický analytik | 18.10.2022 | 5 min. čítania

cudzinci a slovensky trh prace

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku stúpa, najmä od vypuknutia vojny na Ukrajine. Možno aj preto sa objavil strach z cudzincov a úvahy, či nám „nekradnú“ prácu. Čísla však hovoria jasne – je to nezmysel.

V predchádzajúcich blogoch sme si ukázali, koľko voľných pracovných miest je v jednotlivých krajochaké vzdelanie a profesia sú medzi zamestnávateľmi najžiadanejšie.

Vieme teda, že na slovenskom trhu práce sú značné nerovnováhy. V niektorých krajoch a profesiách je nedostatok zamestnancov, v iných zase nedostatok pracovných príležitostí. Táto situácia, samozrejme, nie je žiadúca. Tak nedostatok pracovných miest, ako aj nedostatok zamestnancov sú problémom a brzdou pre rast ekonomiky. 

Aké sú riešenia?

1. Čiastočným riešením tohto problému by bol nárast mobility pracovnej sily, ktorá je u nás dlhodobo nízka.

2. Ďalšou možnosťou, ako znižovať tieto nerovnováhy, je prilákať investície do tých regiónov, kde je vysoká nezamestnanosťzabezpečiť preškolenie zamestnancov na požadovanú kvalifikáciu

3. Do tých regiónov a profesií, kde je dlhodobo nedostatok pracovnej sily, je vhodné prilákať cudzincov.

 

automobilove zavody bratislava

Pozrime sa na možné riešenia realisticky. Výrazný nárast mobility pracovnej sily sa v dohľadnej dobe nedá očakávať, ako z kultúrnych, tak aj objektívnych príčin (napr. drahé bývanie v mestách). 

Smerovanie investícií do regiónov s vysokou nezamestnanosťou spolu s preškolovaním zamestnancov je veľmi žiadúce a nejaké čiastkové úspechy v tomto smere už vidíme. Je to však beh na dlhú trať, ktorý primárne rieši iba jednu časť problému – nedostatok pracovných miest v určitých regiónoch

Potrebujeme však vyriešiť aj akútny problém nedostatku zamestnancov v určitých odvetviach a regiónoch, a to čo najrýchlejšie. Inak sa pripravíme o príležitosti na rozvoj ekonomiky, odstrašíme investície a ukrojíme si z budúceho rastu. Práve s riešením tohto problému nám vedia pomôcť zahraniční pracovníci, ak sa nám ich podarí prilákať do odvetví a regiónov, kde dnes nemáme dosť zamestnancov. Sme v tejto snahe úspešní?  

Vyše tretina pracujúcich cudzincov je z Ukrajiny

Na Slovensku podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v auguste pracovalo takmer 83-tisíc cudzincov. To je doteraz najvyššie číslo. Počet zahraničných pracovníkov u nás v ostatných rokoch dynamicky rástol, avšak po vypuknutí pandémie zaznamenal výrazný pokles – zo 78-tisíc na začiatku roka 2020 na 67-tisíc v polovici roka 2021. Tento prepad bolo pri zotavovaní z pandémie cítiť vo viacerých odvetviach, kde bol problém nájsť zamestnancov. 

V tomto roku však počet zahraničných pracovníkov výrazne narástol. Za týmto nárastom stojí predovšetkým tragická udalosť v podobe invázie Ruska na Ukrajinu. Časť ľudí, ktorých vojna vyhnala z domoviny, našli nový či dočasný domov, a prácu aj u nás. 

Z 83-tisíc pracujúcich cudzincov na Slovensku pochádza 31-tisíc z krajín EÚ/EHP a 52-tisíc z tretích krajín. Z hľadiska národnosti sú najviac zastúpení Ukrajinci, ktorých u nás pracuje viac ako 30-tisíc. Ďalej sú to Srbi (9,3-tis.), Rumuni (7,2-tis.), Česi (6,3-tis.) či Maďari (5,5-tis.).

Najviac cudzincov pracuje v Bratislavskom kraji

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nám ukazujú, že cudzinci pomáhajú znížiť nedostatok pracovnej sily tam, kde je na Slovensku problémom. Pracujú totiž takmer výlučne v krajoch, kde je dlhodobo nedostatok zamestnancov

Voľné pracovné miesta (os x)  vs. počet zahraničných zamestnancov (os y) 

graf cudzinci podla krajov  Zdroj: ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH 

Vyše 75 % cudzincov pracuje v štyroch slovenských krajoch s najnižšou nezamestnanosťou, pričom celá polovica pracuje v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde počet voľných pracovných miest presahuje počet registrovaných nezamestnaných.

Ďaleko najvyšší počet cudzincov pritom pracuje v Bratislavskom kraji, kde je dlhodobo najväčší nedostatok zamestnancov.

Viete, že:
Bratislavskému kraju chýba 25 000 nových zamestnancov. Na každého uchádzača o zamestnanie tak pripadajú takmer dve voľné pracovné miesta.

 

V rámci každého kraja sa pritom cudzinci koncentrujú v okresoch s najväčším nedostatkom pracovnej sily. 

Aké práce vykonávajú?

Až 36 % všetkých zamestnaných cudzincov vykonáva prácu operátorov a montérov strojov a zariadení. Ako sme si ukázali v predchádzajúcom blogu, práve tento typ profesie je u nás najžiadanejší a nemáme preň dostatok zamestnancov až v šiestich slovenských krajoch. 

Profesia Voľné pracovné miesta podľa profesie Zahraniční pracovníci podľa profesie
Príslušníci ozbrojených síl 0,0 % 0,0 %
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 0,7 % 3,3 %
Špecialisti 5,4 % 10,1 %
Technici a odborní pracovníci 2,9 % 6,2 %
Administratívni pracovníci 4,5 % 5,3 %
Pracovníci v službách a obchode 7,5 % 8,1 %
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 0,4 % 0,7 %
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 19,1 % 10,8 %
Operátori a montéri strojov a zariadení 47,8 % 35,7 %
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 11,6 % 18,3 %
Nezistené 0,0 % 1,4 %

Zdroj: ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH

Viete, že:
Firmy hľadajú až 39 000 operátorov a montérov strojov. Najakútnejší je tento problém v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde „chýba“ až 18-tisíc zamestnancov s touto kvalifikáciou.

 

Ďalšie dve najpopulárnejšie kategórie zamestnaní, ktoré u nás vykonávajú cudzinci, sú „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“„kvalifikovaní pracovníci a remeselníci“. To sú takisto triedy profesií, v ktorých je dnes najviac voľných pracovných miest a zvlášť v západnejších regiónoch Slovenska je problém ich obsadiť. 

cudzinci pomahaju nasej ekonomike

Údaje z trhu práce tak hovoria jasne - cudzinci u nás pracujú najmä v regiónoch, kde je najnižšia nezamestnanosť a najviac voľných pracovných miest, a vykonávajú predovšetkým profesie, pre ktoré v daných krajoch nie je dosť zamestnancov.

Cudzinci nám tak nekradnú prácu. Práve naopak, pomáhajú nám riešiť nerovnováhy na trhu práce, čím podporujú našu ekonomiku a zvyšujú našu životnú úroveň.

Čísla nám však takisto ukazujú, že aj napriek historicky najvyššiemu počtu zahraničných pracovníkov je u nás v niektorých krajoch a profesiách stále výrazný nedostatok zamestnancov, ktorý brzdí našu ekonomiku. Slovenská ekonomika tak potrebuje ešte viac cudzincov, schopných  a ochotných pracovať v profesiách a regiónoch, kde nemáme dostatok zamestnancov.  

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/myty-fakty-beru-cudzinci-slovakom-pracu/