Náznak oživenia rastu cien

| 12.11.2014

Po štyroch mesiacoch v negatívom pásme sa vývoj indexu spotrebiteľských cien opäť dostal pri medziročnom porovnaní na nulu. V októbri boli výsledky, ktoré zverejnil ŠÚ SR v súlade s našimi očakávaniami. Medzimesačne bol zaznamenaný rovnako ako minulý mesiac nárast cenovej hladiny o 0,1 %.

Najzaujímavejším údajom bol v októbri vývoj čistej inflácie, ktorá v tomto mesiaci zaznamenala najrýchlejší medzimesačný nárast v roku (0,3 %). Pozitívny vývoj tohto subindexu spotrebiteľských cien naznačuje už aj pohľad na jednotlivé kategórie spotrebného koša. Okrem potravín a dopravy bol medzimesačný vývoj ostatných cien v pluse. Najviac proinflačne pôsobilo sezónne zvýšenie cien oblečenia a obuvi (1,3 % m/m) spolu s vyššími cenami za alkohol a tabak (1,5 % m/m).

Vývoj čistej inflácie očistený o vplyv cien pohonných hmôt by mal najlepšie vystihovať silu domáceho dopytu. Práve ceny, ktoré natoľko nepodliehajú nákladovým a externým šokom, ale ich vývoj je závislí najmä na domácom dopyte, mali v tomto roku infláciu zrýchľovať. Vplyvy ako pokles cien potravín, pohonných hmôt a regulovaných cien však prevažovali, aj napriek tomu, že podmienky na rast dopytového tlaku na ceny počas celého roka boli priaznivé. Videli sme pomerne silný rast miezd, malý rast zamestnanosti a následne aj rast domáceho dopytu. Ak sa potvrdí, že vývoj čistej inflácie bude mať trvalejší charakter, na konci roka by už aj medziročné porovnanie cien mohlo byť prvýkrát tesne nad nulou. V budúcom roku predpokladáme, že by sa rast cien mohol priblížiť k priemeru rastu cien v eurozóne na úroveň okolo jedného percenta.

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/naznak-ozivenia-rastu-cien/