Oživenie rastu na trhoch v roku 2014

| 09.01.2014

  • Rakúsko prekoná ekonomické suchoty.
  • V strednej a východnej Európe dochádza k oživeniu rastu: stredná Európa sa dostáva do vedenia.
  • USA: FED začne normalizáciu fiškálnej politiky.
  • Globálne akciové trhy: profil rizika-návratnosti zostáva naďalej atraktívnejší v porovnaní s mnohými alternatívami sľubujúcimi fixný výnos.
  • Cieľ ATX: 2 800 bodov do konca roka 2014.
  • Favoriti pre Rakúsko a strednú a východnú Európu: Mayr-Melnhof, Uniqa, Immofinanz, Alior Bank, Ciech a CTC-Media

„Nielen na trhoch v Európe, ale po celom svete dôjde v roku 2014 k oživeniu rastu. Eurozóne prinesie nový rok nielen množstvo nových nariadení na základe tretej Bazilejskej dohody, Basel III, ale aj nového člena, Lotyšsko. Svetové trhy zaznamenajú koniec prebytku likvidity v dôsledku ukončenia programu na nákup amerických dlhopisov. V prvom štvrťroku sa udrží vývoj, pre ktorý budú rozvíjajúce sa trhy za hranicami Európy zaostávať za etablovanými trhmi. Vývoj však nebude jednotný, keďže pro-reformne orientované štáty budú aj naďalej vykazovať lepšiu výkonnosť a vyššie výnosy," týmito slovami začal Peter Brezinschek, riaditeľ odboru Raiffeisen Research v Raiffeisen Bank International AG (RBI) svoju prezentáciu dvoch materiálov zverejňovaných na prvý štvrťrok 2014: Stratégia pre globálne trhy a Stratégia pre strednú a východnú Európu.

„Za posledných dvanásť mesiacov sme v dôsledku začínajúcich štrukturálnych zmien nezaznamenali nijaké pozoruhodné zvýšenie rastu v štátoch BRIC. Odhadujeme, že dynamika globálneho rastu dosiahne vrchol začiatkom roka 2015. Predpokladaná výška HDP by v tomto roku teda mala prekročiť prípadnú mieru rastu. Je tiež zjavné, že pokiaľ ide o rast, budú medzi jednotlivými štátmi eurozóny čoraz menšie rozdiely," pokračuje Peter Brezinschek.

Rakúsko prekoná ekonomické suchoty

V druhej polovici roku 2012 a prvej polovici roku 2013 prešľapovala rakúska ekonomika v podstate na mieste. V treťom štvrťroku 2013 stagnáciu vystriedalo mierne oživenie ekonomických aktivít. Od začiatku roka 2012 tvorba hrubého fixného kapitálu a súkromná aj verejná spotreba po prvý raz výraznejšie prispeli k rastu HDP (v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom) než zahraničný obchod, ktorý bol dovtedy hlavným oporným pilierom rastu. Trend zvyšovania domáceho dopytu a čoraz menšia závislosť na zahraničnom obchode by mali byť faktory príznačné aj pre dynamiku hospodárskeho cyklu v budúcich štvrťrokoch.

„Predpokladáme, že obnova dynamiky rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich štvrťrokoch. Hospodársky cyklus by mal vyvrcholiť v zime 2014/2015. Predpokladáme teda, že v roku 2014 sa rast z 0,3 percent odhadovaných v roku 2013 zvýši na 1,5 percenta a v roku 2015 bude nasledovať 2,3-percentný nárast," Peter Brezinschek vidí odhadované hodnoty rastu v Rakúsku v pozitívnom svetle.

V strednej a východnej Európe dochádza k oživeniu rastu: stredná Európa sa dostáva do vedenia.

Situácia sa v porovnaní s poslednými rokmi výrazne zmenila. Zatiaľ čo región SNŠ vykazuje najvyššie hodnoty rastu od posledného vzostupu, ekonomický rast sa presúva čoraz viac smerom k strednej Európe (SE). Úlohu regionálneho lídra preberá najmä Poľsko, Česká republika a Slovensko. „Zatiaľ čo v SE na rok 2014 očakávame rast vo výške približne 2,3 percent, odhady týkajúce sa rastu v regióne SNŠ zostávajú dosť umiernené. Za očakávaniami zaostáva najmä Rusko s iba 1,7-percentným rastom HDP a Ukrajina s nulovým rastom HDP. Za hlavný dôvod tohto stavu považujeme nedostatočnú modernizáciu ropného a plynárenského sektora. Nedostatočná je ale aj podpora kvalitných spotrebných tovarov a presmerovanie kapitálových tokov do domácich hrubých fixných investícií," analyzuje Brezinschek dôvody slabého rastu v regióne SNŠ.

Ako dôvody vedúceho postavenia SE vidí dva hlavné faktory: „SE profituje zo silných hospodárskych väzieb na Nemecko, ktorý je hnacím motorom celej eurozóny. Uvedené štáty navyše nízkymi nákladmi na pracovnú silu docielili, že ich priemysel je v porovnaní s dovozom konkurencieschopnejší."

USA: FED začne normalizáciu fiškálnej politiky

Po májových špekuláciách a septembrovom zrušení v súčasnosti definitívne padlo rozhodnutie o ukončení programu nakupovania dlhopisov v USA. Americká centrálna banka plánuje postupne obmedzovať program nakupovania amerických dlhopisov a v štvrtom štvrťroku 2014 ho celkom skončiť. Na rok 2014 však plánuje zvýšenie bilančnej sumy o 450 miliárd USD, čo zodpovedá 3 percentám HDP.

„Ešte stále máme závažné pochybnosti o spôsoboch, ktorými chce FED normalizovať svoju fiškálnu politiku. Dôvodom je oveľa vyšší ekonomický rast v roku 2014 než v predchádzajúcom roku. Pravdepodobne bude aj naďalej klesať miera nezamestnanosti, v dôsledku čoho by malo dôjsť k nárastu miezd. V minulosti definovaná hranica nezamestnanosti vo výške 6,5 % sa očakáva už v štvrtom štvrťroku 2014. FED síce signalizuje, že až do druhej polovice roka 2015 nedôjde k žiadnemu nárastu úrokových sadzieb, no my prvé zvýšenie úrokových sadzieb očakávame už začiatkom roka 2015." zaujíma Brezinschek skeptický postoj k nedávnym vyhláseniam americkej centrálnej banky.

Globálne akciové trhy: profil s rizikom návratnosti zostáva naďalej atraktívnejší v porovnaní s mnohými alternatívami sľubujúcimi fixný výnos.

Počas roka pravdepodobne v dôsledku zrýchľovania ekonomického rastu vzrastú dlhodobé výnosy štátnych dlhopisov v USA a eurozóne. V krajinách strednej a východnej Európy, okrem Ruska a Turecka, sú výnosy štátnych dlhopisov relatívne nízke. Analytici očakávajú, že v roku 2014 s nárastom výnosov v eurozóne zaznamenajú paralelný vývoj aj výnosy štátnych dlhopisov v krajinách strednej a východnej Európy a v porovnaní s koncom roka 2013 dosiahnu nárast približne o 50 až 70 bázických bodov.

Vzhľadom na často nízku alebo zápornú skutočnú výkonnosť bezpečných fixne úročených investičných alternatív sa zdá byť pomer rizika a výnosu svetových akcií vyvážený a ešte viac na pozadí nami predpokladaného globálneho zotavenia hospodárskej výkonnosti a celkovo vyhliadky na mierne zrýchlenie rastu príjmov v roku 2014. Vyčerpaný cyklus príjmov v USA obmedzuje potenciál cien akcií. Čo sa týka európskych akcií, možno odporučiť ich nákup. V Európe má pozitívne efekty pokračujúci stabilizačný rast, vyhliadka na nárast výnosov a zlepšovanie rozloženia, rozumné zhodnotenie a nedostatok vysoko ziskových investičných alternatív.

V regióne strednej a východnej Európy analytici Raiffeisen Research všeobecne vidia potenciál na zotavenie indexov akciových trhov. Prognózy výkonnosti na rok 2014 sú však celkom iné, v rozsahu 6 až 13 percent. „Očakávaný nárast zisku v roku 2014 v Poľsku predstavuje priemerných 2,5 percenta. Posúdenie pomeru kurzu a zisku, ktoré na rok 2014 predstavuje 13,0, sa považuje za historicky priemerné a mierne prevyšuje hodnotu v západnej Európe. Navyše, po tom čo poľská vláda oznámila viac podrobností o dôchodkovej reforme sa možno súkromné dôchodkové fondy rýchlejšie zmenia čisto na predajcov poľských akcií, než sa pôvodne predpokladalo," vysvetľuje Brezinschek podhodnotenie poľského akciového indexu.

„Rumunský BET s výkonnosťou plus 26 percent bol v roku 2013 jednoznačne najvýkonnejší." Politické a ekonomické podmienky vytvárajú dobrý základ pre nadpriemernú výkonnosť burzy cenných papierov v Bukurešti. Vláda si plní svoje úlohy a dodržiava rozpočtovú disciplínu. V zásade, ocenenie rumunských akcií pôsobí aj napriek zvýšeniam atraktívne. Na báze indexu predstavuje pomer kurzu a zisku na rok 2014 hodnotu 6,5," pokračuje Brezinschek.

Cieľ ATX: 2 800 bodov do konca roka 2014

Zjavné zlepšenie makroekonomických údajov by malo byť v roku 2014 hlavnou hnacou silou akciových trhov. Aj pretrvávajúce nízke úrokové sadzby pôsobia v prospech akcií ako kategórie majetku. Stefan Maxian, hlavný analytik Raiffeisen Centrobank (RCB) vysvetľuje: „V tomto trhovom prostredí predpokladáme, že sa ATX do konca roka vyšplhá na hodnotu 2 800 bodov." Výkonnosť cien akcií na rakúskom akciovom trhu (ATX plus 6 percent) a niekoľkých indexov vo východnej Európe (napr. WIG 20 mínu 7 percent, BUX plus 2 percentá) síce v roku 2013 zaostávala za vývojom na západoeurópskych trhoch (napr. EuroStoxx plus 18 percent), ďalšie znižovanie averzie voči riziku a lepšie trhové podmienky podľa názoru analytikov RCB zvyšujú atraktívnosť investícií do regionálnych akcií. ATX v súčasnosti na rok 2014 predstavuje pomer P/E hodnotu 11,9.

Favoriti pre Rakúsko a strednú a východnú Európu: Mayr-Melnhof, Uniqa, Immofinanz, Alior Bank, Ciech a CTC-Media

Hlavný analytik RCB považuje spoločnosti Mayr-Melnhof, Uniqa a Immofinanz za favoritov na domácom akciovom trhu. Stefan Maxian tvrdí: „Akcie Mayr-Melnhof sa v porovnaní so skupinou podobných akcií predávajú za podstatne znížené ceny, čo je podľa nášho názoru trochu prehnané. Navyše, podľa nášho názoru sú nedávne akvizície pre skupinu dobré a predpokladáme, že EBIT v roku 2014 a 2015 zaznamená približne 10-percentný nárast." Čo sa týka spoločnosti Uniqa, RCB zdôrazňuje najmä očakávaný nárast výnosov vyplývajúci z programu reštrukturalizácie Uniqa 2.0. Očakáva sa, že skupina v rokoch 2012 až 2015 dosiahne zisk pred zdanením vo výške 205 miliónov EUR až 503 miliónov EUR, a to vďaka dvom hnacím silám: opatreniam na zníženie nákladov na jednej strane a intenzívnejšiemu využívaniu distribučných kanálov Raiffeisen v Rakúsku a strednej a východnej Európe a aj celkovému procesu doháňania prieniku poistenia v štátoch strednej a východnej Európy na druhej strane. Očakáva sa, že v priebehu roka 2014 podiel spoločnosti Immofinanz bude naďalej profitovať z plánovaného vyčlenenia rezidenčného segmentu (BUWOG) z portfólia komerčného majetku. Navyše, prítomnosť v Moskve veľmi pozitívne ovplyvňuje vývoj obchodnej činnosti, lebo žne vysoké výnosy z nájomného.

V Poľsku sa analytici RCB v roku 2014 spoliehajú na banku Alior a na chemickú spoločnosť Ciech. Po úspešnom zvýšení základného imania sa ocenenie Alior Bank považuje za atraktívne. Okrem toho možno očakávať aj veľký nárast úverov a podstatné zvýšenie čistej úrokovej marže. Pokiaľ ide o spoločnosť Ciech, jej zameranie na neorganickú chémiu (sóda, silikáty a sklo), ktorá nesúvisí s ropnými derivátmi, znamená, že menej podlieha nedávnym nepriaznivým vývojom na európskom trhu. Navyše, v segmente sódy možno očakávať zvýšenie cien, a objem predaja sódy bude rásť, keďže v Poľsku boli prijaté opatrenia na rozšírenie kapacít. Ruská mediálna skupina CTC Media v lete 2013 akosi zaostávala v pretekoch akcií mediálnych spoločností, takže je pripravená znovu sa prekonať. Hlavnými pozitívnymi spúšťacími mechanizmami by mohla byť lepšia dynamika cieľových skupín a čoraz väčší vplyv reklám na internete. Dividendy s výnosom viac ako 5 % predstavuje v porovnaní s inými sektormi bonus navyše.

Táto tlačová správa obsahuje odporúčania v zmysle § 48f Zákona o rakúskej burze (BörseG). Vylúčenie zodpovednosti a zverejnené informácie nájdete na https://www.rcb.at/en/news-info/securities-prospectus/


Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakúsko, kde pôsobí ako vedúca komerčná a investičná banka, a strednú a východnú Európu za svoj domáci trh. Na 15 trhoch v regióne pôsobí sieť dcérskych bánk. Okrem toho do skupiny patrí niekoľko spoločností poskytujúcich iné finančné služby, napríklad lízing, správu aktív, fúzie a akvizície.

RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá je zastúpená vo svetových finančných centrách a v Ázii, teda na druhom hlavnom geografickom trhu spoločnosti. Celkovo asi 59 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,4 miliónom klientov v približne 3 000 pobočkách, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách SVE.

RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 78,5 % akcií, zvyšok je v držbe iných vlastníkov. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. RZB je v Rakúsku vedúcim inštitútom Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej skupiny v krajine, a ústredím skupiny pre celú RZB Group vrátane RBI.

Ak máte záujem o viac informácií, ochotne Vám ich poskytne:

Ingrid KRENN-DITZ
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Anja KNASS
+43-1-71 707-5905
anja.knass@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Raiffeisen Centrobank AG, kapitálová spoločnosť Raiffeisen Bank International, je vedúcou rakúskou investičnou bankou silne zameranou na región strednej a východnej Európy. Ponúka celý rad služieb a produktov súvisiacich s akciami, derivátmi a kapitálovými transakciami na akciovom trhu. Na základe tohto postavenia investičná banka ponúka aj exkluzívne služby privátneho bankovníctva.

Ak máte záujem o viac informácií, ochotne Vám ich poskytne:

Andrea PELINKA-KINZ
+43-1-51 520-614
andrea.pelinka-kinz@rcb.at
http://www.rcb.at

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/ozivenie-rastu-trhoch-roku-2014/