Politické mraky nad zotavovaním ekonomiky

| 01.04.2014

„Naše odhady rastu HDP pre obdobie 2014/15 pre Rakúsko ostali nezmenené už vyše roka. Predstihové indikátory naznačujú, že oživovanie rakúskej ekonomiky bude počas tohto roka ďalej naberať tempo. Vrchol ekonomickej aktivity by sa mal dosiahnuť počas zimných mesiacov na prelome rokov 2014/15, ako ukazuje odhadovaná miera rastu HDP vo výške 1,5 % pre rok 2014 a 2,3 % pre rok 2015," začína svoju analýzu Peter Brezinschek, šéf útvaru Raiffeisen Research v Raiffeisen Bank International AG (RBI) v nedávnej publikácii „Stratégie v strednej a východnej Európe" pre druhý štvrťrok 2014.

„V prípade ekonomických sankcií medzi EÚ a Ruskom, ktoré nie sú súčasťou nášho základného prípadu, môže dôjsť k nečakaným dôsledkom pre rakúsky obchodný cyklus. Je však dôležité mať na pamäti, že objem obchodu medzi Rakúskom a Ruskom je naďalej relatívne nízky. V roku 2013 Rusko predstavovalo len 2,8 %, resp. 3,5 mld. EUR z celkového vývozu Rakúska, kým dovoz tovaru z Ruska, najmä energie a paliva, tvoril len 2,4 %," vysvetľuje ďalej P. Brezinschek.

SNŠ: geopolitické napätie ako negatívny faktor

Od februára je dominantnou témou konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý najnovšie vyústil do anektovania Krymu zo strany Ruska. V hlavnom scenári Raiffeisen Research sa neočakávajú ruské teritoriálne nároky na východnú Ukrajinu a eskalácia vojenskými prostriedkami, ani tvrdé ekonomické embargá medzi EÚ, USA a Ruskom.

Napriek tomu už len toto zvýšené napätie a strohá nálada medzi Moskvou a Kyjevom znamenajú negatívny vplyv pre obe ekonomiky a ešte horší pre ich finančné trhy. Analytici Raiffeisen Research napríklad nedávno znížili odhad HDP Ruska na rok 2014 z 1,7 % na 1 % a zároveň znížili prognózu na rok 2015. Radikálna reštrukturalizácia na Ukrajine pravdepodobne prinesie výrazný prepad HDP v roku 2014 o 3 až 7 %.

Naproti tomu pokračuje zlepšovanie ekonomickej situácie v strednej Európe (SE) . V dôsledku toho analytici zvýšili odhad rastu HDP pre Poľsko (3,1 %), Českú republiku
(2,3 %) a Maďarsko (2 %). Odhadovaný rast v JVE je stabilný, pričom vedúcu úlohu v regióne budú zohrávať Rumunsko a Bulharsko.

Vplyv na menovú politiku a výmenné kurzy

Geopolitické napätie už malo za následok výrazný odlev kapitálu z oboch štátov, ktoré sú na kríze zainteresované. Od vypuknutia otvoreného konfliktu Rusi rušia svoje úspory
v rubľoch a amerických dolároch a menia ich na eurá, jeny a švajčiarske franky. Ruská centrálna banka zareagovala na rýchle tempo znehodnocovania rubľa od jesene 2013 miernou intervenciou na devízovom trhu a postupným rozširovaním pásiem menového koša (55 % USD/45 % EUR) a jedným výrazným zvýšením kľúčovej sadzby. Naopak, Ukrajinská centrálna banka musela prijať reštriktívnejšie administratívne opatrenia, aby si udržala kontrolu nad znehodnocovaním ukrajinskej hrivny aj napriek intervenciám.

„Domnievame sa, že rubeľ ostane slabý (k úrovni 37,2 voči USD) do júna, keď bude nasledovať pohyb smerom nahor. Parita UAH/USD by sa v strednodobom horizonte mala ustáliť na úrovni medzi 10,5 a 11,5. Zároveň predpokladáme do konca roka mierne oživenie PLN a CZK," vysvetľuje P. Brezinschek vplyv súčasného geopolitického napätia na menovú politiku a výmenné kurzy.

Vplyv na dlhopisové a akciové trhy

Výnosy sa prudko zvýšili v Rusku (prechodne vyše 9 % za desaťročné štátne dlhopisy), čo odráža skepticizmus investorov vo vzťahu k politickej a ekonomickej spoľahlivosti krajiny.

„Keďže v druhom štvrťroku 2014 nevidíme takmer žiadne známky uvoľňovania napätia na dlhopisových trhoch SVE, musíme očakávať ďalšie zvyšovanie výnosov v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike. Vzhľadom na geopolitické napätie v regióne nie je žiadnym prekvapením, že burzy v SVE mali slabý štart do roka 2014. Vidíme istú možnosť ďalších prekážok v druhom štvrťroku, avšak s postupom roka očakávame väčšiu pozornosť venovanú základným údajom a tým zotavovanie cien akcií," zakončuje P. Brezinschek svoj výhľad na nadchádzajúci štvrťrok.

Cieľ ATX: približne 2 700 bodov do konca roka

„Podľa nášho názoru rýchlejší rast ekonomiky najdôležitejších obchodných partnerov Rakúska, ako aj vyšší ekonomický rast vo väčšine štátov SVE je dobrým znamením udržateľného pozitívneho prostredia akciových trhov," vysvetľuje Stefan Maxian, hlavný analytik Raiffeisen Centrobank (RCB). Okrem toho stabilne nízka úroveň úrokových sadzieb je naďalej oporou akcií ako triedy aktív. Predpokladá sa, že do konca roka sa úroveň ATX zvýši zo súčasných 2 460 bodov na približne 2 700 bodov. Hodnota ukazovateľa P/E (pomer ceny a čistého zisku) rakúskeho akciového trhu predstavuje pre rok 2014 výšku 13,6 a výnosy z dividend sú na úrovni približne 3 %. Podobne analytici akcií RCB očakávajú vzostupnú tendenciu na väčšine akciových trhov v SVE. Napríklad poľská ekonomika je poháňaná vpred a predpokladá sa, že v roku 2014 dosiahne rast HDP viac než 3 %, čo by malo byť v prvom rade prínosom pre spoločnosti pôsobiace na poľskom trhu. Podľa S. Maxiana bude moskovská burza a Maďarsko počas nasledujúceho štvrťroka vystavené o čosi vyšším rizikám v dôsledku geopolitického napätia, resp. blížiacich sa parlamentných volieb."

Odvetvia v centre záujmu: banky, poisťovne, priemyselné podniky a energetika

Z pohľadu odvetví analytici RCB považujú za zaujímavé banky a poisťovne, priemyselné podniky a ropné a plynárenské podniky s vysokou úrovňou ťažby. Banky naďalej čelia veľmi náročnému trhovému prostrediu, avšak tím zaoberajúci sa prieskumom spoločností RCB zistil, že po posledných poklesoch cien akcií jednotlivé akcie rozhodne dosahujú lákavé úrovne ocenenia. Dôležitou témou sú aj opatrenia prijaté viacerými bankami v poslednom štvrťroku 2013 v príprave na kontrolu kvality aktív (AQR) zo strany ECB. Akcie rakúskych poisťovní a poisťovní v SVE prekvitajú vďaka interným reštrukturalizačným opatreniam na strane jednej a pretrvávajúcej dobrej situácii na dlhopisovom trhu a nižším očakávaným poistným nárokom v dôsledku miernej zimy na strane druhej. Priemyselný sektor poháňajú zlepšujúce sa ekonomické ukazovatele a zvrat vývoja vo viacerých pododvetviach, napríklad v stavebníctve a automobilovom priemysle. Vzhľadom na vysokú úroveň cien ropy sú atraktívne aj ropné spoločnosti. Analytici RCB preferujú najmä spoločnosti s vysokým podielom ťažby v politicky stabilných regiónoch.

1Stredná Európa (SE) zahŕňajúca Českú republiku, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko je regiónom strednej a východnej Európy (SVE). Ďalšie regióny sú juhovýchodná Európa (JVE), ktorá zahŕňa Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Srbsko a Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ), kam patrí Rusko, Ukrajina a Bielorusko.

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakúsko, kde pôsobí ako vedúca komerčná a investičná banka, a strednú a východnú Európu za svoj domáci trh. Na 15 trhoch v regióne pôsobí sieť dcérskych bánk. Okrem toho do skupiny patrí niekoľko spoločností poskytujúcich iné finančné služby, napríklad lízing, správu aktív, fúzie a akvizície. RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá je zastúpená vo svetových finančných centrách a v Ázii, teda na druhom hlavnom geografickom trhu spoločnosti.

Celkovo asi 58 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,6 mil. klientov prostredníctvom viac než 3 000 pobočiek, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách SVE.

RBI je plne konsolidovanou dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 % akcií, zvyšok je voľne obchodovateľný. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. RZB je centrálnou inštitúciou rakúskej Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej skupiny v krajine, a slúži ako ústredie skupiny pre celú RZB Group vrátane RBI.

Viac informácií vám poskytne:

Ingrid KRENN-DITZ
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Anja KNASS
+43-1-71 707-5905
anja.knass@rbinternational.com

http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Raiffeisen Centrobank je poprednou rakúskou investičnou bankou, ktorá ponúka kompletnú škálu služieb a produktov spojených s akciami, derivátmi a transakciami na akciových kapitálových trhoch prostredníctvom burzy aj mimo nej. Za podpory svojej siete Raiffeisen Investment banka ponúka poradenstvo v oblasti ECM a fúzií a akvizícii v regióne SVE a v Turecku. Raiffeisen Centrobank je dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG.

Viac informácií vám poskytne:

Andrea PELINKA-KINZ
+43-1-51 520-614
andrea.pelinka-kinz@rcb.at
http://www.rcb.at

 

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/politicke-mraky-nad-zotavovanim-ekonomiky/