Priemysel bližšie k nule

| 10.04.2013

Priemyselná produkcia vo februári spomalila svoj medziročný rast na 1,1 %. Pokles zaznamenal Štatistický úrad SR po zohľadnení sezónnych vplyvov aj na medzimesačnej báze o 0,5%. Spomalenie rastu neprekvapuje aj vzhľadom na včerajšie výsledky zahraničného obchodu, ktorý spomalil svoj medziročný rast z januárových 7,6 % na 3,7 % vo februári.


Pri detailnejšom pohľade na vývoj priemyselnej produkcie vidieť viaceré zmeny oproti januáru, avšak pozícia automobilového priemyslu ostala naďalej neohrozená. Ten vo februári rástol o 8,3 %
a najviac prispel k rastu priemyslu (2,3 p. b.). Prekvapil vývoj vo výrobe elektrických zariadení, kde produkcia vzrástla o 30 %. Nasledujúce mesiace ukážu či ide o trvalejší, alebo len jednorazový
efekt. Na druhej strane veľký prepad výroby v rafinérskom priemysle naznačuje prípadnú odstávku u nášho najväčšieho producenta pohonných hmôt. Podobný prepad bol zaznamenaný aj v inde
neklasifikovanej výrobe.


Väčšina priemyselných odvetví sa nachádza v negatívnom pásme a rast priemyslu ako celku je postavený najmä na niekoľkých zatiaľ úspešných odvetviach. Každým mesiacom však bude efekt
nárastu produkcie v automobilovom priemysle slabnúť a za súčasných podmienok sa len ťažko vyhneme poklesu produkcie v priemysle. Štipku optimizmu vlieva do súčasnej situácie indikátor
ekonomického sentimentu. Ten sa v marci v priemysle významne zlepšil a dáva šance na pozitívne prekvapenie.

graf-10-4-12.JPG


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/priemysel-blizsie-k-nule/