Priemysel cez prázdniny zvoľnil

| 11.09.2014

Očakávané spomalenie rastu priemyslu sa potvrdilo a podľa ŠÚ SR bol v júli rast priemyslu 4,4 % medziročne. Po zohľadnení sezónnych vplyvov dosiahol index priemyselnej produkcie rast 0,1 % medzimesačne. Spomalenie rastu oproti predošlému mesiacu bolo očakávané aj trhom, i keď nie až v takej miere.

Za spomalením rastu produkcie stojí aj záporný rast väčšieho počtu odvetví ako v predošlom mesiaci. Rozhodne sa však nedá hovoriť o nejakom prekvapení keď medzi odvetviami s klesajúcou produkciou opäť vidíme farmaceutický, chemický, ropný, textilný a potravinársky priemysel.
Automobilový priemysel dosiahol v júli tiež najslabší výsledok roka. Pravdepodobne aj pod vplyvom letných dovoleniek bol medziročný rast iba na úrovni 2,3 %. Najrýchlejší rast zaznamenala výroba elektroniky o 16,2 % medziročne. Dvojciferné výsledky si ešte pripísali aj tradične silné odvetvia kovovýroby a elektrotechniky.

Letné mesiace sú už tradične zasiahnuté viacerými jednorazovými efektmi, ktoré čiastočne zastierajú situáciu jednotlivých odvetví. To isté platí aj o nasledujúcom mesiaci, ktorý bude rovnako zasiahnutý podobnými efektmi. Až septembrové čísla nám dajú vernejší obraz o vývoji v priemysle a vzhľadom na momentálne neistý vývoj neočakávame výraznejšie zmeny v tempe rastu produkcie.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/priemysel-cez-prazdniny-zvolnil/