Priemysel opäť spomalil

| 12.05.2014

Komentár k indexu priemyselnej produkcie za marec

Index priemyselnej produkcie spomalil svoj rast aj druhý mesiac za sebou. V marci bol medziročný rast 5,9 %. Medzimesačne však bol po očistení o sezónne faktory zaznamenaný nárast o 0,2 %. Vývoj priemyslu mierne prekvapil, keď trh očakával výrazne rýchlejší rast. Predpoklad rýchlejšieho rastu bol podporený presunom Veľkonočných sviatkov z marca v roku 2013 na koniec apríla v tomto roku. V porovnaní so susedmi z V4 sme vďaka spomaleniu rastu až na tretej priečke, keď pomalšie rástol iba poľský priemysel.


Náš predpoklad o postupnom poklese dynamiky rastu výroby dopravných prostriedkov sa potvrdil a automobilový sektor rástol v tomto roku najpomalším tempom o 8 % medziročne. Napriek tomu však zostáva kľúčovým prispievateľom k rastu celého priemyslu. Druhá a tretia priečka pripadla z tohto pohľadu výrobe elektrických zariadení (35,7 % r/r) a kovov (12,7 % r/r). Za povšimnutie stojí prudký obrat vo vývoji farmaceutickej produkcie, ktorá po dlhotrvajúcom období poklesu zaznamenala nárast o takmer 50 %. Ťažko momentálne určiť príčinu a trvácnosť tejto prudkej zmeny, no vzhľadom na veľmi nízky podiel tejto produkcie na celom priemysle je jej vplyv minimálny. Najnegatívnejší dopad na rast priemyslu mali dodávky pary, elektriny a plynu, ktoré klesli o 5,2 % r/r.


Očakávame, že rast priemyslu by sa nemal ďalej výraznejšie prepadať a mohol by sa udržať v pásme 5-10 %. Pokles produkcie v automobilovom priemysle by mal byť čiastočne nahradený rastom iných odvetví pod vplyvom oživovania rastu v eurozóne a najmä v Nemecku.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/priemysel-opat-spomalil/