Priemysel pozitívne prekvapil

| 11.03.2013

Januárová priemyselná produkcia výrazne predstihla trhové očakávania. Priemysel podľa
ŠÚ SR v prvom mesiaci roka rástol o 3,4 % medziročne a pri medzimesačnom porovnaní
po zohľadnení sezónnych vplyvov si polepšil o 1,9 %.

Výroba dopravných prostriedkov bola opäť kľúčovým odvetvím priemyslu.
Po decembrovom prepade produkcie o 10 % medziročne (r/r), zaznamenal štatistický
úrad rast o 15, 2 % r/r. Bez príspevku tohto odvetvia by priemysel klesol o 0,3 % r/r.
Dobrý mesiac majú za sebou aj výrobcovia kovov, ktorí prekvapili rastom 6,3 % r/r.
Ten je však do istej miery spôsobený aj nižšou porovnávacou bázou, keďže košické
železiarne produkovali v januári minulého roka v skrátených pracovných týždňoch.
Významný príspevok k rastu priemyselnej výroby mala aj dodávka elektriny
a plynu (0,98 p.b.). Pozitívny rast zaznamenala tesná väčšina z pätnástich odvetví
v priemysle.
V menej úspešných odvetviach bol na tom najhoršie farmaceutický priemysel
a výrobcovia spotrebnej elektroniky. Výroba v týchto odvetviach sa medziročne
prepadla o viac ako 20 %.

Prvý kvartál minulého roka bol iba nábehovým obdobím rozšírenej výroby automobiliek,
a preto ešte aj v súčasnosti vidíme ich pozitívny efekt na rast celej priemyselnej produkcie.
Avšak s každým ďalším mesiacom bude tento vplyv slabnúť a pri zarátaní krátkodobých
odstávok, ktoré už niektoré automobilky oznámili sa negatívne číslo vývoja produkcie
automobilov z decembra môže opakovať. Tak ako k pozitívnemu januárovému prekvapeniu
prispeli aj jednorazové efekty, rovnako aj ďalšie mesiace budú pri súčasnom sentimente
potrebovať silné jednorazové pozitívne efekty aby sa slovenská priemyselná produkcia udržala
nad nulou.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/priemysel-pozitivne-prekvapil/