Rast cien na ústupe

| 15.07.2013

Vývoj inflácie v júni nepriniesol žiadne výrazné prekvapenie. Výsledky, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR boli viac menej v zhode s trhovým očakávaním. Medziročná dynamika sa oproti máju dokonca mierne spomalila na 1,6 % pri medzimesačnom raste 0,1 %.

Až na dve kategórie položiek spotrebného koša bola zmena cien minimálna. Prvou boli potraviny, ktoré najmä vďaka vplyvu vyšších cien ovocia,  prispeli k rastu celkovej cenovej hladiny 0,18 p. b. Najprudší medzimesačný nárast (1,8 %) cien sme zaznamenali vo vzdelávaní v súvislosti s cenou vysokoškolského vzdelávania. Tieto proinflačné vplyvy však vymazal pokles cien rozličných tovarov a služieb a v rámci nich ceny finančných služieb. Tie pravdepodobne najmä vďaka zrušeniu poplatku za úverový účet poklesli o 31,4 %. Pri nízkej váhe tejto položky v spotrebných výdavkoch bol príspevok k medzimesačnému vývoju 0,2 p. b.

Očakávame, že klesajúci trend inflácie - dezinfláciu - budeme vidieť aj po zvyšok roka. Napomôcť by tomu mohli aj dobré vyhliadky tohtoročnej úrody, ako aj rôzne iné menšie jednorazové vplyvy. Dočasne by sa miera inflácie mohla dostať až pod hranicu 1,5 % a za celý rok predpokladáme vzrast cenovej hladiny o 1,7 %.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Ekonomické analýzy

Mesačník: December 2012
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/rast-cien-ustupe/