Rast cien významne spomalil

| 13.02.2013

Prvá štatistika týkajúca sa súčasného roka potvrdila očakávané spomalenie medziročného rastu cien.
Z decembrových 3,2 % sa tempo rastu cien v januári spomalilo na 2,4 %. Medzimesačný vývoj bol ako tradične v januári o niečo dynamickejší vzhľadom na novoročné prehodnocovanie cenníkov.
Medzimesačne ceny boli oproti decembru vyššie o 0,6 %.

Najväčšiu dynamiku zaznamenali v januári ceny potravín. Rast tejto kate górie o 2,1 % medzimesačne bol zapríčinený najmä rastom cien ovocia (6,9%) a zeleniny (8,2 %), čo súvisí so sezónnym zimným rastom cien.

prispevky-k-medzirocnemu-rastu-cien.bmp

Druhou najrýchlejšie rastúcou kategóriou boli rozličné tovary a služby, ktorých ceny vzrástli oproti decembru o 1 %. Na druhej strane poklesli ceny odevova obuvi o 1,5 %, ktoré ovplyvnili zimné výpredaje. Mierne klesli aj ceny v zdravotníctve o 0,3 % medzimesačne.

Aj keď sa medzimesačný rast o 0,6 % môže zdať vysoký, v porovnaní s predošlými rokmi to nie je ani polovičná úroveň rastu. Takýto vývoj iba potvrdzuje očakávania miernejšieho rastu cien po celý rok 2013. Vyššia nezamestnanosť a nepriaznivý vývoj reálnych miezd by mal naďalej udržovať infláciu na nižších úrovniach. V horizonte tohto roka neočakávame ani významnejší nárast priemernej ceny ropy, ktorý by ovplyvnil ceny pohonných hmôt či energií. V priebehu roka by medziročná inflácia mohla klesnúť aj pod dve percentá s celoročným priemerom okolo 2,2 %.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/rast-cien-vyznamne-spomalil/