Rozširovanie EÚ po 10 rokoch: úspešný príbeh pre strednú Európu

| 30.04.2014

  • Rozširovanie v roku 2004 zvýšilo konkurencieschopnosť strednej Európy
  • Priepasť medzi východom a západom" v rámci EÚ je prežitok
  • Rakúsko profituje zo svojej pozície popredného investora do strednej Európy

V máji 2004 sa členmi Európskej únie (EÚ) stali Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Cyprus a Malta.
O desať rokov neskôr analytici Raiffeisen Research skúmajú výkonnosť piatich stredoeurópskych (SE) členských štátov v osobitnej správe a prichádzajú k záveru, že rozširovanie EÚ bolo úspešným príbehom - nielen pre región SE, ale aj pre Rakúsko.
„Hoci šlo o najväčšie jednotlivé rozširovanie v histórii EÚ z hľadiska počtu nových členských krajín a obyvateľov, ich príspevok k celkovému HDP EÚ predstavoval len 4,8 %.
Rozširovanie malo napriek tomu nesmierny význam pre ekonomický rozvoj piatich nových členských štátov SE," hovorí Gunter Deuber, riaditeľ útvaru pre výskum dlhopisov a mien SVE (CEE Bond and Currency Research) v Raiffeisen Bank International (RBI) a hlavný autor osobitnej správy.

„Priepasť medzi východom a západom" v rámci EÚ je prežitok

Podiel piatich krajín SE na celkovom HDP EÚ vzrástol zo 4,2 % v roku 2004 na 5,7 % v roku 2013. Priemerná výška HDP na hlavu (v parite kúpnej sily) v SE sa v porovnaní s priemerom EÚ od roku 2004 zvýšila o 12 percentuálnych bodov. Zároveň sa podiel regiónu SE na vývoze EÚ na svetové trhy zvýšil zo 6,2 % v roku 2004 na 9,7 % v roku 2013. Ďalšie ukazovatele, napr. nízka miera nezamestnanosti, solídna úroveň verejného dlhu, relatívne stabilný rating jednotlivých štátov alebo zdravý vývoj bankového sektora tiež potvrdzujú vysokú úroveň odolnosti v priebehu cyklu pre väčšinu ekonomík SE, ako aj predchádzajúcu kvalitu rastu v regióne.

„Keďže približne 80 % regionálneho HDP v SE pochádza z Poľska, Českej republiky a Slovenska, nedávne ekonomické a politické turbulencie v Maďarsku a Slovinsku mali len malý vplyv na celkový úspešný príbeh tohto regiónu. Vzhľadom na jeho spoľahlivú výkonnosť nie je žiadnym prekvapením, že finančné trhy oceňujú väčšinu krajín SE na úrovni dosť blízko hlavných štátov eurozóny. Napriek tomu by 10. výročie rozšírenia EÚ do SE malo viesť k zanechaniu myslenia vnímajúceho priepasť medzi východom a západom v rámci EÚ," sumarizuje Deuber pozitívny vývoj regiónu SE za ostatných desať rokov.


Rakúsko profituje zo svojej pozície popredného investora do strednej Európy

V absolútnych číslach je rakúska ekonomika jedným z najväčších investorov všeobecne do strednej a východnej Európy (SVE) a najmä do regiónu SE.
Rakúsko predstavuje približne 13 % celkových priamych zahraničných investícií západoeurópskych krajín do SE, pričom podiel Nemecka dosahuje 20 %. Obchod s Rakúskom predstavuje okolo 4 % celkového objemu obchodovania v rámci celého regiónu SE, pričom mimoriadne vysoká je práve angažovanosť v jeho priamych susedných štátoch Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku. V bankovom sektore je relatívna pozícia Rakúska ešte silnejšia než v reálnej ekonomike, keďže rakúske banky predstavujú v regióne SE približne 20 % celkových zdrojov západných bánk v porovnaní so 14 % nemeckých bánk.

Súčasné prognózy rastu HDP v regióne SE vo výške 2,5 % (2014) a 2,8 % (2015) nie sú len vysoko nad priemerom SVE (1,2 % v roku 2014 a 2,0 % v roku 2015), ale sú aj výrazne vyššie než prognózy rastu pre eurozónu (1,5 % v roku 2014 a 2,0 % v roku 2015). Pozitívny vývoj v SE bude preto naďalej podporovať rakúsku ekonomiku, vďaka čomu je Rakúsko jednou z krajín, ktoré najviac profitujú z rozšírenia EÚ v roku 2004.

***

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakúsko, kde pôsobí ako vedúca komerčná a investičná banka, a strednú a východnú Európu za svoj domáci trh. Na 15 trhoch v regióne pôsobí sieť dcérskych bánk. Okrem toho do skupiny patrí niekoľko spoločností poskytujúcich iné finančné služby, napríklad lízing, správu aktív, fúzie a akvizície.

RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá je zastúpená vo svetových finančných centrách a v Ázii, teda na druhom hlavnom geografickom trhu spoločnosti. Celkovo asi 58 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,6 miliónom klientov v približne 3 000 pobočkách, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách SVE.

RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 % akcií, zvyšok je v držbe iných vlastníkov. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. RZB je v Rakúsku vedúcim inštitútom Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej skupiny v krajine, a ústredím skupiny pre celú RZB Group vrátane RBI.

Ak máte záujem o viac informácií, ochotne vám ich poskytne:
Ingrid KRENN-DITZ (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) alebo
Anja KNASS (+43-1-71 707-5905, anja.knass@rbinternational.com).
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/rozsirovanie-eu-po-10-rokoch-uspesny-pribeh-strednu-europu/