1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. S akou profesiou si ľahko nájdete prácu? 

S akou profesiou si ľahko nájdete prácu? 

Andrej Martiška | ekonomický analytik Autor: Andrej Martiška, ekonomický analytik | 12.10.2022 | 5 min. čítania

po ktorej profesii je najvacsi dopyt

Na Slovensku zápasíme s nedostatkom lekárov, učiteľov či IT odborníkov. Na prvých miestach rebríčka najžiadanejších profesií ich však budeme hľadať márne. Sú totiž povolania, po ktorých je ešte výrazne väčší dopyt. 

V predchádzajúcom blogu sme si ukázali, koľko voľných pracovných miest je v jednotlivých krajoch. Teraz sa pozrieme na to, aké vzdelanie a profesia sú medzi zamestnávateľmi najžiadanejšie.

Pre vyše 40 % voľných miest stačí základná škola

Lepšie vzdelanie rozširuje možnosti a má nepochybne mnoho benefitov z pohľadu kariéry a výšky platu. Čísla však ukazujú, že vysokoškolské vzdelanie dnes nie je nevyhnutné pre nájdenie práce. Vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa bolo v auguste podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vyžadované iba pre 4 % voľných pracovných miest. Naproti tomu pre viac ako 40 % voľných pracovných miest stačilo iba základné vzdelanie

To hovoríme o súhrnných údajoch za celé Slovensko. Keď sa pozrieme na čísla z pohľadu jednotlivých krajov, vidíme opäť výrazné regionálne rozdiely. V krajoch s nízkou mierou nezamestnanosti a dostatkom voľných pracovných miest je výrazne vyšší dopyt po zamestnancoch s nižším vzdelaním ako v krajoch s vyššou nezamestnanosťou a dlhodobým nedostatkom pracovných miest. 

Štruktúra voľných pracovných miest podľa požadovaného vzdelania  

ake vzdelanie pozaduju firmy

Zdroj: ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH 

Až 66 % voľných pracovných miest v Trnavskom kraji a 43 % v Bratislavskom kraji vyžaduje iba základné vzdelanie, kým v Prešovskom kraji postačuje základné vzdelanie iba na 12 % pracovných miest. 

Vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa je pritom vyžadované až pre 8 % voľných pracovných miest v Košickom kraji a 5,5 % v Prešovskom kraji, kým v Bratislavskom kraji to platí pre 5,2 % voľných miest a v Trnavskom dokonca len pre 1,9 %. 

Ak porovnáme štruktúru voľných pracovných miest a uchádzačov o zamestnanie podľa vzdelania a budeme predpokladať, že uchádzač s vyšším vzdelaním nebude vykonávať prácu, na ktorú stačí nižšie vzdelanie, vyjde nám, že v každom jednom slovenskom kraji je nedostatok uchádzačov s nižším stredným odborným vzdelaním

 

Na západnom Slovensku je pritom celkový nedostatok uchádzačov o zamestnanie s nízkou kvalifikáciou. Uchádzačov s ukončením vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa je zase naopak výrazne viac ako voľných pracovných miest, ktoré túto kvalifikáciu vyžadujú.

ake su najziadanejsie pracovne pozicie

Firmy hľadajú až 39 000 operátorov a montérov strojov

Tretím faktorom, popri regióne a vzdelaní, ktorý významne ovplyvňuje perspektívy jednotlivca na trhu práce, je kvalifikácia a predchádzajúce pracovné skúsenosti. Pozrime sa preto, po akej kvalifikácii je dnes najväčší dopyt a v akom odvetví je najviac pracovných miest.

operator strojov

Vychádzať budeme opäť z pravidelných mesačných štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ich nevýhodou síce je, že rozlišujú iba desať základných tried profesií, avšak napriek tomu sa z nich dajú vyčítať užitočné informácie.

Na Slovensku si dnes najľahšie nájdu prácu operátori a montéri strojov a zariadení. Do tejto kategórie spadá až 48 % voľných pracovných miest na celom Slovensku. Síce v Trnavskom kraji ide o viac ako 60 % voľných pracovných miest a v Banskobystrickom iba o 30 %, avšak v každom kraji Slovenska je to najžiadanejšia kvalifikácia. 

Druhou najžiadanejšou profesiou sú na Slovensku kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (19 % voľných pracovných miest). Nasledujú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (12 %) a pracovníci v službách a obchode (7 %).

Voľné pracovné miesta podľa profesie a kraja, august 2022

  BA TT TN NR ZA BB PO KE
Príslušníci ozbrojených síl 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 214 60 51 53 79 41 34 35
Špecialisti 1715 290 318 413 527 358 296 470
Technici a odborní pracovníci 572 271 244 290 289 311 205 197
Administratívni pracovníci 1248 1003 262 524 238 114 144 91
Pracovníci v službách a obchode 2354 481 454 402 763 543 504 568
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 96 62 60 31 35 47 17 11
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 5852 1560 1348 2095 1609 1509 890 671
Operátori a montéri strojov a zariadení 9898 9462 5001 5254 4780 1589 1523 1287
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 2980 1272 775 2645 548 640 315 233

Zdroj: ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH

Ak si opäť porovnáme štruktúru voľných pracovných miest podľa požadovanej profesie a štruktúru uchádzačov o zamestnanie podľa kvalifikácie (poslednej vykonávanej práce), zistíme, že vo všetkých krajoch s výnimkou Prešovského a Košického je nedostatok operátorov a montérov strojov a zariadení. Najakútnejší je tento problém v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde „chýba“ až 18-tisíc zamestnancov s touto kvalifikáciou.

 

V tých istých šiestich krajoch je takisto nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov. Ďaleko najhoršia situácia je v  Bratislavskom kraji (chýba mu až 5,5-tisíc takýchto zamestnancov), kde je tiež výrazný nedostatok pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov ako aj pracovníkov v službách a obchode.

nedostatok kvalifikovanych pracovnikov a remeselnikov

Prečítajte si tiež: Dokážu nášmu trhu práce pomôcť cudzinci? Odkiaľ k nám prichádzajú a aké pozície u nás obsadzujú? Odpovede na tieto otázky vám prinesieme už v nasledujúcom komentári.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/s-akou-profesiou-si-lahko-najdete-pracu/