S automobilkami pribrzdil aj priemysel

| 10.04.2014

Výsledky priemyselnej produkcie zverejnené Štatistickým úradom SR opäť prekvapili trh - tentokrát však negatívne. Vo februári zaznamenal index priemyselnej produkcie medziročný rast 9,1 %, kým trh očakával až 12,1 %. Náš predpoklad 8,4 % r/r, ktorý bol založený na predpoklade významného spomalenia rastu automobilového priemyslu sa ukázal ako správny, aj keď mierne pesimistickejší ako výsledná realita. Pokles bol zaznamenaný aj na medzimesačnej báze, kedy bola produkcia nižšia o 0,2 %.


Vzhľadom na súčasné podmienky sa januárový rast výroby dopravných prostriedkov o 37 % javil ako neudržateľný, čo sa vo februári aj potvrdilo. Medziročná dynamika rastu tohto odvetvia klesla zhruba na tretinu januárovej hodnoty (12,5 % r/r). Rovnako v ďalších mesiacoch budú výsledky automobilového priemyslu oveľa bližšie k februárovému číslu ako k tomu zo začiatku roka. Najrýchlejší rast si opäť pripísala výroba elektrotechniky, keď medziročne poskočila o viac ako 33 %, čo môže byť čiastočne výsledkom nižšej porovnávacej bázy z minulého roka. Najhoršie výsledky má stále farmaceutický priemysel. Vo februári klesla produkcia o 24,8 %.


Aj napriek poklesu dynamiky zostal náš rast opäť na špici regiónu, aj keď len s malým náskokom pred Maďarskom (8,1 % r/r). Podobne ako predstihové indikátory, ktoré viac menej stagnujú, aj výsledky priemyslu budú v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne oscilovať okolo súčasných hodnôt.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk

02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/s-automobilkami-pribrzdil-aj-priemysel/