Slovenská ekonomika rastie, no málozamestnanosť klesá

| 14.08.2013

Výsledky rastu slovenského HDP, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, priniesli podobne ako aj vo viacerých iných krajinách eurozóny pozitívne prekvapenie. Hrubý domáci produkt bol medziročne vyšší o 0,9 %, medzikvartálne si naša ekonomika polepšila o 0,3 %.

Očakávania na Slovensku boli ovplyvnené miernym rastom priemyselnej produkcie, ale po dlhej dobe aj pozitívnym vývojom v maloobchodných tržbách. Až detailná štruktúra zverejnená 4.9.2013 ukáže,
či sa rast maloobchodu prejaví aj v spotrebe domácností, no šance sú najvyššie za posledný rok.

Na jednej strane vidíme, že medzikvartálna dynamika rastu HDP za druhý kvartál je veľmi podobná dynamike za posledný rok len s veľmi miernou tendenciou jej nárastu (0,1 % k/k v 4Q 2012 vs. 0,3 %
k/k v 2Q 2013). Na druhej strane, keď porovnáme rast s našimi najväčšími obchodnými partnermi je situácia skôr neutešená. Nemecko rovnako ako aj Česká republika rástli o 0,7 % k/k, čo je viac
ako dvojnásobná dynamika rastu ako u nás.
V prípade Nemecka je takto vysoké číslo do istej miery poznačené aj výsledkom priemyselnej produkcie, ktorá vďaka kalendárnemu efektu zaznamenala rast o 2,4 % medzimesačne. Medzikvartálna dynamika rastu ekonomiky na Slovensku je príliš nízka čo i len na udržanie zamestnanosti na rovnakej úrovni. Tá sa po sezónnom očistení znížila o 0,4 %. Pri medziročnom porovnaní klesla zamestnanosti dokonca až o 1,3 %.

Nadmieru dobré výsledky rastu HDP v Nemecku a Francúzsku ( 0,5 % k/k) a stále sa zlepšujúci sentiment sú dobrým prísľubom aj pre nadchádzajúci štvrťrok. Rovnako u nás očakávame, že dynamika rastu ekonomiky by mala zostať na podobnej úrovni aj po zvyšok roka. Pri takomto predpoklade by sa rast HDP za rok 2013 mohol pohybovať okolo úrovne 0,8 %.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/slovenska-ekonomika-rastie-malozamestnanost-klesa/