Slovenský priemysel naďalej rastie

| 10.10.2014

Štatistický úrad dnes zverejnil údaj, ktorý v jednotlivých štátoch Európy v posledných dňoch púta veľkú pozornosť. Rast priemyselnej produkcie v auguste dosiahol hodnotu 2,7 %  medziročne, čo je o 1,6 p.b. menej ako boli trhové očakávania. Aj napriek pomerne výraznému negatívnemu prekvapeniu sa tento výsledok dá vidieť aj v pozitívnom svetle. Po spŕške negatívnych a treba povedať, že prekvapivých správ od našich najdôležitejších obchodných partnerov, je plusový rast slovenského priemyslu dobrou správou.


Pri detailnejšom pohľade na štruktúru rastu môžeme vidieť prvý medziročný pokles produkcie vo výrobe dopraných prostriedkov (-1.7 % r/r). Okrem toho bolo v mínuse aj ďalších sedem odvetví, keď najväčší prepad zaznamenala farmácia (48,7 % r/r). Na opačnej strane je však najlepší tohtoročný výsledok výroby kovov (+17,8 %), ktorá spolu s výrobou elektrických zariadení najvýraznejšie podporila rast slovenského priemyslu.


Letné mesiace sú na jednej strane špecifické a celozávodné dovolenky vedia výrazne zamávať so štatistikami. Vidieť to dokonca aj na veľkej nemeckej ekonomike a preto je potrebné byť pri interpretácii výsledkov za letné mesiace veľmi opatrný - netreba ich výsledky preceňovať či zveličovať. Na druhej strane, viaceré predstihové indikátory naznačujú, že nemecký priemysel má určité problémy s odbytom hlavne z krajín vnútra eurozóny. Najprestížnejší predstihový indikátor PMI naznačuje, že v ďalších mesiacoch môžeme čakať skôr stagnáciu výroby nášho najväčšieho obchodného partnera - Nemecka.


Prvé signály spomalenia výroby sa už objavujú aj na Slovensku, keď niektoré automobilové závody ohlasujú prerušenie produkcie pre nižší dopyt. Očakávame, že rast priemyslu bude v nasledujúcich mesiacoch nižší ako priemer za uplynulé obdobie tohto roku a nedá sa úplne vylúčiť ani krátkodobý prepad do záporných čísiel.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk

02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/slovensky-priemysel-nadalej-rastie/