Stabilný, ale pomalý rast ekonomiky

| 14.11.2013

Výsledky rastu Slovenskej ekonomiky boli v zhode s očakávaním trhu a medziročne bol hrubý domáci produkt v 3. kvartáli vyšší o 0,9 %. Medzikvartálny rast očistený o sezónne efekty bol vyšší o 0,2 %. Obe čísla zapadajú do kontextu vývoja slovenského HDP v tomto roku, ale aj vývoja u nášho hlavného obchodného partnera (Nemecko, 3. kvartál, 0,3 % kv./kv.).

Rast bol podľa všetkého ťahaný tradične zahraničným obchodom, ktorý sa viezol na zrýchľujúcom raste priemyselnej produkcie. Výrazné spomalenia dynamiky rastu maloobchodných tržieb dáva tušiť, že príspevok spotreby domácností nebude tak pozitívny ako sme videli v predošlom kvartáli. Viac detailov o štruktúra sa však dozvieme až 4. decembra, kedy bude zverejnená podrobná
štruktúra rastu HDP.

Mierne pozitívne sa dá nazerať aj na vývoj zamestnanosti, ktorá po viac ako roku zastavila svoj pokles. Po očistení o sezónne efekty sa stav zamestnanosti z kvartálu na kvartál nezmenil. Medziročne
je však stále zamestnaných o 0,9 % menej ľudí.

Rast hrubého domáceho produktu na úrovni 0,9 % medziročne zapadá do nami predpokladaného scenára, v ktorom predpokladáme rast 0,9 % HDP za celý rok. Celoročný priemer však bol znížený revíziou dát. Tá znížila rast v oboch predošlých kvartáloch o 0,1 p.b. voči pôvodným predpokladom. Pri zachovaní súčasnej dynamiky rastu by sme sa však k nami predpokladanému rastu mohli priblížiť a za takýchto podmienok by aj vývoj zamestnanosti mohol vo štvrtom kvartáli zostať blízko nuly.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/stabilny-pomaly-rast-ekonomiky/