Stredná a východná Európa na vlnách globálnej likvidity

| 11.07.2014

  • Rakúsko: slabší ekonomický rast v dôsledku oneskorenia a nedokončenia reformy
  • Dobrá dynamika HDP a nízka inflácia vo väčšine krajín strednej a juhovýchodnej Európy
  • Slabšia reakcia trhov na prebiehajúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou
  • Pozornosť zameraná na nasledujúce odvetvia priemyslu: ropa, nehnuteľnosti, banky a akcie priemyselných podnikov

„Zrýchlenie dynamiky hospodárskeho cyklu, ktoré bolo v Rakúsku možné vidieť v druhej polovici roku 2013, nepokračovalo v období prvých troch mesiacov roku 2014, keďže reálny nárast HDP sa spomalil z 0,4 percenta medzikvartálne vo 4. štvrťroku 2013, na 0,2 percenta medzikvartálne v 1. štvrťroku 2014. Zahraničný obchod zohráva aj naďalej dôležitú úlohu pre Rakúsko, nakoľko oživenie domáceho dopytu v poslednej dobe zoslablo," začal svoju prezentáciu o stratégii pre 3. štvrťrok 2014 nazvanú „Rakúsko a stredná a východná Európa" Peter Brezinschek, hlavný analytik Raiffeisen výskumu v Raiffeisen Bank International AG (RBI).

„Hlavné ukazovatele neustále signalizujú ďalší budúci nárast hospodárskej aktivity v Rakúsku, aj keď bude sila hospodárskeho oživenia nižšia ako v predchádzajúcich fázach obnovy. Preto sme museli znížiť naše odhady HDP pre roky 2014 a 2015, každý o 0,2 percentuálneho bodu, na 1,3 percenta a 2,1 percenta, resp. Výsledkom je, že vývoj v Rakúsku sa v súčasnosti pohybuje iba v okolí priemeru eurozóny, a naďalej zaostáva za Nemeckom a Švajčiarskom. Na to, aby sme opäť dosiahli viac udržateľný rast, bude potrebné zaviesť reformy v oblasti daňových kvót a dôchodkov, rovnako ako aj reformu štátu, administratívy a systému zdravotnej starostlivosti. Sme tiež svedkami legitímnej požiadavky na zníženie daňového zaťaženia práce, aj keď jeho financovanie musí vychádzať predovšetkým zo zníženia výdavkov. S úrovňou 45,3 percenta má Rakúsko piatu najvyššiu daňovú kvótu v Európe - dokonca vyššiu než je vo Švédsku. Takáto vysoká daňová kvóta je nielen konkurenčnou nevýhodou, ale aj brzdou rastu v porovnaní s Nemeckom a Švajčiarskom," pokračuje Brezinschek.

Dobrá dynamika HDP a nízka inflácia vo väčšine krajín strednej a juhovýchodnej Európy

Región strednej a východnej Európy1 prekvapil začiatkom tohto roka spoľahlivým rastom HDP, čo viedlo analytikov Raiffeisen výskumu k tomu, aby zdvihli prognózy pre rok 2014 pre celý región strednej Európy. Prognózy pre Poľsko (nárast o 0,2 percentuálneho bodu na 3,3 percenta), Českú republiku (nárast o 0,3 percentuálneho bodu na 2,6 percenta), Slovensko (nárast o 0,5 percentuálneho bodu na 2,7 percenta) a Maďarsko (nárast o 0,7 percentuálneho bodu na 2,7 percenta) boli upravené smerom nahor. Očakávaný rast pre Slovinsko bol dokonca zvýšený o 1,5 percentuálneho bodu na 1,0 percenta, čo by znamenalo dlho očakávaný koniec krízy v krajine. V juhovýchodnej Európe bol pozitívny vývoj v priebehu 1. štvrťroku 2014 v Rumunsku tak silný, že analytici mohli prispôsobiť svoju prognózu pre rast HDP pre rok 2014 o 1,2 percentuálneho bodu na 3,5 percenta.

1 Stredná a východná Európa sa skladá z oblastí strednej Európy, kam patrí Česká republika, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko, juhovýchodnej Európy, kam patrí Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, a Srbsko a Spoločenstva nezávislých štátov, kam patrí Rusko, Ukrajina a Bielorusko.

„Jedným pozitívnym aspektom pre väčšinu krajín strednej a východnej Európy je, že domáci dopyt, a to ako vo forme súkromnej spotreby, tak aj súkromných investícií, je stále viac zodpovedný za hospodársky rast. Vo väčšine krajín strednej a východnej Európy klesla inflácia na historické minimá. Avšak očakávame, že v druhej polovici roka sa tento trend otočí smerom k rastúcej miere inflácie," analyzuje Brezinschek aktuálny vývoj hospodárskeho rastu strednej a východnej Európy.

V oblasti menovej politiky, nízke miery inflácie v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy tiež vydláždili cestu k historicky nízkym úrovniam úrokových sadzieb. V spojení s extrémne expanzívnou menovou politikou presadzovanou Európskou centrálnou bankou (ECB), ktorá bude pravdepodobne pokračovať vo svojom veľkorysom dodávaní likvidity v dohľadnej budúcnosti, sa v regióne strednej a východnej Európy neočakávajú žiadne zmeny v základných úrokových sadzbách až do začiatku roku 2015. Avšak v Maďarsku sa klesajúci cyklus úrokových sadzieb, ktorého svedkami sme boli v posledných rokoch, môže zastaviť toto leto na 2,2 percentách. Naopak, Raiffeisen výskum neverí v ďalšie zvyšovanie sadzieb v Rusku, keďže centrálna banka zabrzdila znehodnocovanie rubľa.

Slabšia reakcia trhov na prebiehajúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou

„Aj keď sa uvoľnenie napätia v ukrajinsko-ruskom spore javí ako vzdialená vyhliadka, daný konflikt má jednoznačne stále menší účinok na vývoj hospodárskeho a finančného trhu. Napriek tomu, že trhy reagujú menej a menej na daný konflikt, pretrvávajúca neistota blokuje investície v tejto oblasti. A preto sme pre prebiehajúci rok museli ešte viac znížiť prognózy pre región Spoločenstva nezávislých štátov a v súčasnej dobe sme svedkami rastu HDP na úrovni mínus 0,3 percenta v Rusku a mínus 7,0 percenta na Ukrajine," hovorí Brezinschek.

Keď sa na situáciu pozrieme z pozitívnej stránky, očakáva sa, že ruský rozpočet získa rozsiahle dodatočné príjmy, ktoré by mohli umožniť dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, alebo dokonca mierneho prebytku v roku 2014. Dôvodom pre túto pozitívnu dynamiku je znehodnotenie rubľa (RUB), ktoré - vzhľadom k vlastnostiam ruského rozpočtu (hlavná časť federálnych príjmov je denominovaná v amerických dolároch z daní za vyvezenú ropu a zemný plyn) - sa premieta do vyšších výnosov. Ak sa bude dať vyhnúť ďalšiemu politickému napätiu, Rusko by malo byť v roku 2014 dokonca schopné doplniť rezervný fond.

ATX: očakávané oživenie do konca roka

K dnešnému dňu pred rokom rakúsky ATX index a východoeurópsky akciový index trochu zaostávali za výkonom uznávaných trhov na západe, ako aj za americkým trhom. V prvej polovici roka stratil vedúci index viedenskej burzy takmer 2 percentá a hlavné trhy vo východnej Európe ostali takmer bez zmeny. Rumunský BET bol pozitívnou výnimkou a pýšil sa nárastom vo výške 8 percent. Západné trhy, naopak, zaznamenali nízke až stredné jednociferné percentuálne nárasty. Podľa Bernda Maurera, zástupcu hlavného analytika Raiffeisen Centrobank (RCB), hlavným vinníkom pre mierne slabší vývoj je negatívny vplyv geopolitického napätia na Ukrajine na daný región ako celok. Analytici RCB očakávajú v letných mesiacoch stabilný až mierne pozitívny výkon pre Rakúsko a východnú Európu. Tento trend by mal byť poháňaný predovšetkým pokračujúcim zlepšovaním ekonomického prostredia a pretrvávajúcou nízkou úrovňou úrokových sadzieb. Po nestálych letných mesiacoch RCB očakáva nárast ATX na 2750 bodov do konca roka. Napriek tomu, že súčasná úroveň zhodnotenia indexu sa podľa dlhodobých historických noriem nejaví byť nízka, relatívne porovnanie však aj tak poukazuje na atraktivitu akcií ako kategórie aktív v súčasnom prostredí nízkych úrokových sadzieb. Navyše, akciové trhy v Rakúsku a východnej Európe vykazujú zaujímavé zhodnotenie v porovnaní s inými uznávanými trhmi, ako aj rozvíjajúcimi sa trhmi. Zvýšená M&A (fúzia a akvizícia spoločností) aktivita počas posledných niekoľkých mesiacov poskytuje ďalší podnet pre akciové trhy.

Pozornosť zameraná na nasledujúce odvetvia priemyslu: ropa, nehnuteľnosti, banky a akcie priemyselných podnikov

Čo sa týka jednotlivých odvetví priemyslu, Maurer zvažuje vedúce ropné spoločnosti, odvetvie nehnuteľností, vybrané banky, ako aj úročenie akcií priemyselných podnikov. Analytik odhaduje, že „silný nárast dopytu po rope, rastúce výrobné náklady a geopolitické rozmary hovoria v prospech stabilných až mierne rastúcich cien ropy. Realitné akcie budú pravdepodobne ťažiť z obnovených menových stimulov zo strany ECB." RCB odporúča selektívny prístup v bankovom sektore východnej Európy. Podľa analytika sú tam niektoré sľubné akcie, ktorým sa darí vďaka poklesu rizikových nákladov a slušnej dynamike zárobkov. V priemyselnom sektore analytici RCB navrhujú tie spoločnosti, ktoré sú zaujímavo ocenené a darí sa im byť na čele zrýchľujúcej sa ekonomickej výkonnosti v Rakúsku a v strednej a východnej Európe.

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje aj Rakúsko, kde je poprednou korporátnou a investičnou bankou, aj strednú a východnú Európu, za svoj domáci trh. Pätnásť trhov regiónu je pokrytých dcérskymi bankami. Navyše, skupina sa skladá z mnohých ďalších poskytovateľov finančných služieb, napríklad v oblasti lízingu, správy aktív a fúzií a akvizícií.
RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá je prítomná v oboch svetových finančných centrách a tiež v Ázii, ktorá je ďalšou geografickou oblasťou jej zamerania.
Celkovo viac ako 57 000 zamestnancov obslúži 14,5 milióna zákazníkov prostredníctvom takmer 3 000 obchodných miest, veľká väčšina z ktorých sa nachádza v strednej a východnej Európe.
RBI je plne konsolidovanou dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní asi 60,7 percent kmeňových akcií; zvyšok je voľne obchodovaný. Akcie RBI sú kótované na viedenskej burze. RZB je centrálnou inštitúciou rakúskej Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej skupiny v krajine, a slúži ako sídlo celej skupiny RZB, vrátane RBI.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Ingrid Krenn-Ditz
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Anja Knass
+43-1-71 707-5905
anja.knass@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Raiffeisen Centrobank je popredná rakúska investičná banka, ktorá ponúka celé spektrum služieb a produktov súvisiacich s akciami, derivátmi a transakciami na kapitálovom trhu, a to ako prostredníctvom burzy, tak aj mimo trhu. Podporovaná svojou Raiffeisen investičnou sieťou, banka ponúka ECM a M&A poradenstvo v regióne strednej a východnej Európy, rovnako ako aj v Turecku. Raiffeisen Centrobank je dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Andrea Pelinka-Kinz
+43-1-51 520-614
andrea.pelinka-kinz@rcb.at
http://www.rcb.at

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/stredna-vychodna-europa-vlnach-globalnej-likvidity/