Turbulentné podmienky na rozvíjajúcich sa trhoch majú malý dopad na región strednej a východnej Európy

| 02.10.2013

  • Rakúsky rast stále zaostáva za očakávaniami pre rok 2013, no v roku 2014 sa zrýchli až o 1,5 %.
  • Prognózy HDP poukazujú na zlepšenie nálad v regióne SVE vďaka zotaveniu sa eurozóny.
  • Zvýšený predaj na rozvíjajúcich sa trhoch bez efektu prelievania.
  • Cieľová hodnota ATX: 2 800 bodov do polovice roka 2014.
  • Favoriti v Rakúsku a SVE: OMV, Oesterreichische Post, RHI, KGHM, Krka, Egis, PhosAgro.

"Rast počas druhého polroka sa musí v Rakúsku podstatne zvýšiť, ak má byť naša prognóza pre hodnotu HDP za rok 2013 presná. V roku 2013 ako celku ešte stále predpokladáme nárast reálneho HDP o 0,5 percenta. Predpokladané zrýchlenie ekonomickej aktivity by malo dosiahnuť svoj vrchol na prelome 4. kvartálu roku 2014 a 1. kvartálu roku 2015, čo sa odzrkadľuje v predpokladaných rastoch HDP v roku 2014 o 1,5 percenta a v roku 2015 o 2,3 percenta. Vo všeobecnosti možno povedať, že v roku 2014 sa prejaví prudké zníženie rozdielov v raste medzi jednotlivými regiónmi strednej a východnej Európy (SVE) . Takýto konvergentný trend v raste HDP by mal byť charakteristický i pre jeho vývoj v roku 2015", začína Peter Brezinschek, riaditeľ Raiffeisen Research (čo je jeden z útvarov spoločnosti Raiffeisen Bank International AG (RBI)) svoju analýzu v publikácii k štvrtému kvartálu "Stratégie pre strednú a východnú Európu".

Dôvodom takéhoto znižovania rozdielov v rýchlosti rastu je optimistická prognóza pre Nemecko, čo by malo dláždiť cestu pre rast čistého vývozu v mnohých otvorených ekonomikách regiónu SVE. Domáci dopyt začne pravdepodobne stúpať s určitým oneskorením, dôsledkom čoho sa v hodnotách zostatkov bežných účtov neprejaví významná zmena.

V prognózach HDP sa prejavuje zlepšovanie nálad v regióne SVE ťahaných eurozónou

Po rozpačitom začiatku roka sa začali hodnotenia ekonomických analytikov Raiffeisen Research v ďalších mesiacoch zlepšovať. "Rusko a Ukrajina boli jediné krajiny, kde ukazovali údaje zverejnené za jar očividný útlm. Keďže počas leta sa neprejavili žiadne znaky zlepšenia, znížili sme prognózu rastu ruského HDP pre rok 2014 na plus dve percentá. Iba veľmi mierne sme znížili prognózu na rok 2014 pre Turecko a berúc do úvahy všetky ostaté prognózy vývoja HDP, vidíme celkom solídny základ pre očakávané zlepšenie nálad v eurozóne a v krajinách regiónu SVE," sumarizuje Brezinschek aktuálne prognózy pre vývoj rastu.

Výpredaje na rozvíjajúcich sa trhoch bez efektu prelievania

Hoci sa menám a dlhopisom na rozvíjajúcich sa trhoch vrátila určitá stabilita, predchádzajúce mesiace boli turbulentné. Náznaky z konca mája, že by Fed mohol obmedziť svoje nákupné programy spôsobili značné narušenie rozvíjajúcich sa trhov. Národné meny ako indonézska rupia, brazílsky real, juhoafrický rand a turecká líra sa od mája oslabili voči euru o 10 až 15 percent. Regiónu strednej a východnej Európy sa tento vývoj významne netýkal. Mimoriadne neutrpeli dokonca ani krajiny s pomerne náročnými podmienkami, ako napríklad Maďarsko. Podstatne viac boli zasiahnuté ázijské a latinskoamerické krajiny.

Analytici Raiffeisen Research podotýkajú, že nehľadiac na únik kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov pokračujú trendy smerujúce ku znižovaniu kurzov národných mien v regióne SVE. Vývoj v oblasti domácich cien, slabosť národných mien a politika centrálnej banky USA však ambície väčšiny krajín strednej a východnej Európy v oblasti znižovania kurzov obmedzia. V Maďarsku a Rumunsku sa centrálne banky ešte stále pokúšajú o pokračovanie v nastolenom kurze. Takýto vývoj by však mohol spôsobiť dočasné oslabenie ich národných mien. "Vo všeobecnosti však očakávame, že počas nadchádzajúcich troch až deviatich mesiacov sa národné meny väčšiny krajín strednej a východnej Európy voči euru mierne posilnia. Po oslabení by sa mal voči americkému doláru dočasne posilniť aj ruský rubeľ. V strednodobom horizonte však očakávame ďalšie oslabovanie rubľa," opisuje Brezinschek dosah menovej politiky na výmenné kurzy.

Dopad na dlhopisové a akciové trhy

Výnosy z dlhopisov so splatnosťou 10 rokov sa vo väčšine krajín regiónu strednej a východnej Európy pohybovali v rozpätí 50-100 bazálnych bodov a boli podstatne nižšie ako v prípade ostatných rozvíjajúcich sa trhov, pretože základné podmienky boli lepšie (pomer kapitál/ zostatok na bežnom účte). "Úniky kapitálu mali vysoko nepriaznivý dosah iba na Ukrajine a v Turecku. Celkové globálne podmienky neprinesú žiadne zlepšenie, dlhodobé výnosy preto zostanú až do prvého štvrťroka na vyšších úrovniach. Dlhopisy v domácich menách preto hodnotíme v období najbližších troch až šiestich mesiacov priaznivo. Zlepšenie v ekonomických aktivitách by sa však malo zreteľnejšie prejaviť v priebehu prvej polovice roku 2014, čo sa odrazí vo zvýšených hodnotách akciových indexov," uzatvára Brezinschek svoje hodnotenie výhľadu na najbližšie kvartály.

Čo sa týka kapitálových trhov SVE, analytici Raiffeisen Research vidia koniec roka pozitívne, najmä vďaka mimoriadne atraktívnemu zhodnocovaniu národných mien a skutočnosti, že ceny týchto aktív zatiaľ zaostávali. Zlepšenie v ekonomickej aktivite by však malo byť zreteľnejšie v priebehu prvej polovice roku 2014, čo sa prejaví ďalším nárastom akciových indexov. Vďaka napredovaniu reforiem a pokračujúcej privatizácii považujú analytici za favorita Rumunsko. Cenový potenciál indexov krajín SVE do polovice roka sa pohybuje medzi 10 a 19 percentami.

Pokračujúca dobrá výkonnosť indexu ATX

Rakúsky akciový trh sa v treťom kvartáli čiastočne zotavil z nízkej výkonnosti prevládajúcej počas prvého polroka. Cyklické spoločnosti ako Zumbotel a Wienerberger, ktoré v minulom roku zaostávali za trhom sú späť. K silnej výkonnosti indexu ATX prispeli aj "indexové ťažké váhy" ako voestalpine, Erste Group a OMV. Hovorí hlavný analytik spoločnosti Raiffeisen Centrobank (RCB) Stefan Maxian. "Na základe celkovo pozitívneho prostredia akciových trhov v západnej Európe a vďaka čoraz dynamickejšiemu ekonomickému rastu v Rakúsku a krajinách strednej a východnej Európy predpokladáme, že takýto trend bude na trhu pokračovať aj vo štvrtom kvartáli. Veríme tiež, že sa bude prejavovať aj počas prvej polovice roku 2014. Index ATX by sa mal v tomto období ďalej zotavovať a mal by sa vyšplhať na hodnotu 2 800 bodov." Index ATX vykazuje hodnotu pomeru ceny a výnosov na úrovni 11,7 (v horizonte jedného roka), čo je však stále mierne pod dlhodobým priemerom. Vzhľadom na súčasné prostredie charakterizované nízkymi úrokovými mierami možno predpokladať, že tieto pomery sa ku koncu roka zvýšia.

 

Favoriti rakúskeho kapitálu: OMV a Oesterreichische Post, RHI

Za favoritov domáceho kapitálového trhu považuje RCB spoločnosti OMV, Oesterreichische Post a RHI. V prípade OMV vychádza odôvodnenosť odporúčania "kúpiť" z ohlásených investícií do spracovateľského segmentu, ktorý sa považuje za citlivý zo strategického hľadiska a za taký, ktorý vytvára hodnoty. Čo sa týka spoločnosti Oesterreichische Post, na cenu akcií by mali mať pozitívny vplyv trendy vo vývoji nákladov, ktoré sú lepšie ako sa predpokladalo, ďalej priaznivé dosahy rakúskych volieb na objem listových zásielok a tiež verejná ponuka (IPO) anglickej Royal Mail. Hodnotenie spoločnosti RHI je stále založené na rozširovaní výrobných lokalít na rastových trhoch (BRIC, USA) a na pozitívnych dôsledkoch zvýšenej spätnej integrácie.

„Čerešničky" v regióne strednej a východnej Európy: KGHM, Krka, Egis, PhosAgro

V regióne strednej a východnej Európy považuje tím firemných analytikov spoločnosti RCB za silného hráča najmä poľského výrobcu medi a striebra, spoločnosť KGHM, a to najmä vďaka zaradeniu kanadského projektu, ktorý jej významne pridáva na hodnote. Medzi favoritmi je i slovinská farmaceutická spoločnosť Krka, najmä v dôsledku intenzívnych aktivít na rýchlo rastúcom ruskom trhu a možnému prehodnoteniu jej ratingu v súvislosti s nedávno ohlásenou ponukou na prevzatie maďarského výrobcu liekov, spoločnosti Egis. V Rusku odporúčajú analytici spoločnosti RCB akcie výrobcu fosforečných hnojív PhosAgro.

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/turbulentne-podmienky-rozvijajucich-trhoch-maju-maly-dopad-region-strednej-vychodnej-europy/