1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. Výroba áut v Nemecku padá. Máme sa báť?

Výroba áut v Nemecku padá. Máme sa báť?

Juraj Valachy | ekonomický analytik Tatra banky Autor: Juraj Valachy, ekonomický analytik Tatra banky | 24.02.2020 | 4 min. čítania

Výroba áut v Nemecku padá. Máme sa báť?

Výroba áut v Nemecku minulý rok poklesla na úroveň roku 1996. Celkovo sa minulý rok v Nemecku vyrobilo 4,6 mil. osobných áut, čo bolo o 9 % menej ako v roku 2018. No aj v roku 2018 klesol objem výroby o 9 %, čo spolu so slabým rokom 2017 znamená, že za ostatné 3 roky klesla výroba osobných áut v Nemecku o hrozivých 20 %. Ide o bezprecedentný pokles a je namieste otázka či možno čakať podobný vývoj aj u nás na Slovensku.

Graf č.1: Výroba osobných áut v Nemecku, počty kusov v tisícoch

Zdroj: VDA

 

Prečo nás to zaujíma
Výroba a predaj áut je ekonómami veľmi pozorne sledovaný indikátor. Nákup auta ako tovaru dlhodobej spotreby je chápaný ako lakmusový papierik vnímania aktuálnej a budúcej ekonomickej situácie. Keď sa predajom áut darí, tak spotrebitelia sú optimistickí ohľadom budúceho vývoja miezd a zamestnanosti. To je veľmi dobrý signál o budúcich vyhliadkach ekonomiky. No táto rovnica platí aj naopak. Ak ľudia prestávajú kupovať autá, tak prognóza celkovej ekonomiky na ďalšie obdobie je pochmúrna.

V Nemecku sa vyrába takmer 1/3 celoeurópskej produkcie áut a zároveň 10 % celosvetovej produkcie. Je to teda naozaj veľmi dôležitým indikátorom či sa výrobe áut darí alebo nie.

Graf č.2: Výroba áut podľa krajín v roku 2018, počty kusov

Zdroj: ACEA

 

Kupuje sa menej áut v Nemecku?
Nie. Výroba a spotreba áut ide ruka v ruke. Autá sa prakticky vôbec nevyrábajú na sklad, a preto výroba veľmi tesne kopíruje dopyt po autách. Jedným z možných vysvetlení poklesu výroby áut v Nemecku je jednoducho pokles záujmu o autá. Ľudia môžu otáľať s nákupom kvôli nevyjasneným limitom pre naftové motory alebo jednoducho počkať na avizované elektrické autá.

Graf č.3: Registrácie osobných áut v Nemecku, počty kusov v tisícoch

Zdroj: ACEA

Ani jedna z možností nie je pravdivá a Nemci naďalej veselo kupujú autá. V roku 2019 vzrástol počet novoregistrovaných áut o 5 %. Dokonca za ostatných 6 rokov vzrástol predaj áut o viac ako 22 %! Problém na strane dopytu po osobných autách v Nemecku teda určite nie je.

Kupuje sa menej áut v Európe? 
Nie. Ďalšou možnosťou na zdôvodnenie slabej výroby sú slabé predaje v Európe. No ani to nie je pravda. Pokiaľ sa pozrieme na predaje áut v samotnej Európskej únii, tak vidíme, že predaje v roku 2019 síce ledva prekonali predaje za rok 2018 (vzrástli o 1.2 %), no celkovo za ostatných 6 rokov vzrástli takmer o 30 %. Opäť môžeme povedať, že predaje áut v Európe nie sú za poklesom výroby áut v Nemecku.

Graf č.4: Predaje osobných áut v EÚ, počty kusov v tisícoch

Zdroj: ACEA

 

Vinník musí byť mimo Európy
Medzinárodná organizácia združujúca výrobcov áut ACEA nám ponúka pohľad na registrácie osobných áut za prvý polrok 2019. Na základe niektorých dostupných mesačných údajov sme sa snažili doplniť celoročné údaje za rok 2019. No už údaje za prvý polrok 2019 hovoria jasnou rečou: Problém s odbytom áut je v Ázii, najmä v Číne a Indií. Nižšie registrácie áut boli zaznamenané aj v USA, no ide len o veľmi mierny pokles.

Tabuľka č.1: Predaje áut vo svete

Trhy

H1 2019

Medziročne H1 2019/2018

Medziročne* 2019/2018

Európa

9 507 464

-3.9%

1.0%

8 183 562

-3.1%

1.2%

Rusko

779 089

-2.5%

-2.3%

Turecko

156 379

-43.3%

-12.0%

zvyšok Európy

388 434

4.2%

 

Severná Amerika

8 043 813

-3.7%

-1.3%

z toho USA

6 753 570

-3.3%

-1.3%

Južná Amerika

1 721 058

-6.1%

-7.0%

z toho Brazília

1 065 362

12.6%

7.7%

Ázia

16 343 052

-10.7%

-8.0%

Čína

9 835 545

-14.4%

-8.2%

Japonsko

2 271 202

-0.5%

-2.1%

India

1 565 012

-11.3%

-18.8%

Juž.Kórea

709 441

-5.5%

-1.8%

zvyšok Ázia

1 961 852

-2.7%

 

Stredný Východ/Afrika

1 564 535

-22.6%

-22.0%

SVET

37 179 922

-8.0%

-5.0%

 Pozn. * údaje odhadnuté Tatra banka Research na základe mesačných indikátorov

Zdroj: ACEA za H1 2019 a rast H1 2019/2018

Naozajstným problémom je odbyt v Číne. Už od polovice roka 2019 vidieť zlepšovanie situácie s predajom áut v tejto krajine a teda možno veriť, že situácia sa v roku 2020 zlepší. No určité omeškanie v obrate spôsobia mimoriadne reštrikčné opatrenia zavedené čínskou vládou. Dúfame, že nie na dlho.

Majú problém s výrobou aj iné európske krajiny, či len Nemecko?
Určitý problém majú aj iné krajiny, no najvýraznejší ho má práve Nemecko. Údaje z organizácie ACEA, hovoria, že za prvý polrok klesla výroba áut v krajinách EÚ o takmer 7 %, no v samotnom Nemecku až o takmer 11 %. Situácia sa ku koncu roka 2019 mierne zlepšila, no nemáme kompletné údaje za všetky krajiny.

Tabuľka č.2: Výroba áut v krajinách EÚ

 

H1 2019

% zmena H1 2019/2018

zmena H1 2019/2018

8 274 146

-6.8%

-599 999

Nemecko

2 430 350

-10.8%

-292 770

ostatné krajiny EÚ

5 843 796

-5.0%

-307 229

Španielsko

1 175 681

-7.0%

-88 354

Francúzsko

920 462

1.2%

10 623

Česko

728 975

-2.0%

-14 867

Veľká Británia

666 737

-20.2%

-168 279

Slovensko

573 813

10.9%

56 282

Taliansko

298 014

-23.9%

-93 576

Maďarsko

274 979

12.0%

29 411

Rumunsko

258 077

4.3%

10 597

Poľsko

184 901

-12.7%

-26 859

Zdroj: ACEA

Možno však povedať, že v rámci Európy dochádza k realokácií výroby áut a Nemecko najviac stráca. Zároveň však zo štatistík nemeckého exportu vyplýva, že počet vyrobených áut klesá, no ich hodnota mierne rastie. To znamená, že Nemecko opúšťa výrobu menších - lacnejších áut a ostáva výroba drahších – luxusnejších áut.

Hlavné závery:

  • Predaje áut v Nemecku a aj celej EÚ mierne rastú, no tento rast je saturovaný dovozom áut najmä z Japonska a nie autami vyrobenými v Európe.
  • Problém s predajmi áut je v Ázii a najmä v Číne. Ide teda o cyklický výkyv. Rok 2020 by mohol byť už lepším.
  • Nemecké automobilky outsourcovali výrobu do iných krajín, preto sa údaje o výrobe áut prepadli oveľa viac ako v iných krajinách.
  • Ak sa udržia predaje áut v Európe v kladných číslach, tak aj európska výroba by sa mohla udržať na súčasných úrovniach.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/vyroba-aut-nemecku-pada/