1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj Slovenska a Európy

Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj Slovenska a Európy

| 24.08.2022

Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj Slovenska a Európy

Prijmite naše pozvanie na online webinár o aktuálnej ekonomickej situácii s Róbertom Pregom, hlavným ekonómom Tatra banky a Gunterom Deuberom, riaditeľom odboru trhových a makroekonomických analýz Raiffeisen Research. Pohľad na aktuálne dianie v ekonomickej oblasti na Slovensku a v Európe vám priblížili 26. 09. 2022.

Bez simultánneho prekladu z anglického jazyka:

Spustiť webinár

So simultánnym prekladom z anglického jazyka:

Spustiť webinár

Program

V prednáške a následnej diskusii sme sa venovali týmto témam:

  • Nominálny verzus reálny svet
  • Je pred nami recesia?
  • Máme už vrchol inflácie za sebou?
  • ECB naozaj začala zvyšovať úrokové sadzby. Kam až zájde?
  • Schladia vyššie sadzby aj slovenský realitný trh?

Webinárom vás sprevádzali Róbert Prega, Gunter Deuber a Zuzana Koštialová

Róbert Prega

Róbert Prega, hlavný ekonóm Tatra banky. Pôsobí v Tatra banke viac ako 22 rokov. Je vedúcim oddelenia analýz a stratégie a vo svojej práci sa venuje najmä analýzam vývoja slovenskej ekonomiky, bankového sektora a strategickému plánovaniu. Od roku 2008 vystupuje v pozícii hlavného ekonóma Tatra banky. Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na peňažníctvo.

Gunter Deuber

Gunter Deuber, riaditeľ odboru trhových a makroekonomických analýz Raiffeisen Research

Gunter Deuber je vedúcim odboru ekonómie a finančných analýz (Raiffeisen Research) v Raiffeisen Bank International (RBI), riadi aktivity inštitucionálneho výskumu pre klientov RBI ako aj služby retailového výskumu pre Austrian Banking Group. Gunter publikoval tri zborníky venované kríze v Eurozóne a EÚ a vydal aj niekoľko článkov v medzinárodných časopisoch a odborných magazínoch na tému eura/EÚ a regiónu strednej a východnej Európy. Pred svojim súčasným pôsobením pracoval ako hlavný ekonóm pre región strednej a východnej Európy v Deutsche Bank vo Frankfurte a svoju profesionálnu kariéru začal v Raiffeisen Zentralbank (RZB)/Raiffeisen Bank International vo Viedni. Má magisterský titul z filozofie a ekonómie a bakalársky titul z ekonómie.

Zuzana Koštialová

Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky zodpovedná za firemné a privátne bankovníctvo a oblasť kapitálových trhov. Zuzana absolvovala štúdium so špecializáciou na medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Do banky nastúpila už v roku 1994, od začiatku svojho pôsobenia sa na rôznych pozíciách venovala budovaniu korporátneho bankovníctva a riadeniu vzťahov s klientmi. Počas svojho pôsobenia v banke tiež vybudovala silný tím zameraný na akvizíciu medzinárodných korporátnych klientov. Spolupracovala aj na viacerých optimalizačných projektoch a riadila prvú private equity investíciu Tatra banky na slovenskom trhu.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/webinar-aktualna-ekonomicka-situacia/