1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj Slovenska a Európy

Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj Slovenska a Európy

| 28.03.2022

Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj Slovenska a Európy

Prijmite naše pozvanie na online webinár s hlavným ekonómom Tatra banky o aktuálnej ekonomickej situácii. Ako ovplyvní jej vývoj pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine a čo môžeme očakávať v najbližších mesiacoch či rokoch sa dozviete zo záznamu.

Spustiť záznam Nezodpovedané otázky

Program

V prednáške a následnej diskusii sa budeme venovať týmto témam:

  • Ako zmenila vojna svet a naše prognózy?
  • Vysoká inflácia neprestáva prekvapovať
  • Dočkáme sa naozaj zvyšovania úrokových sadzieb ECB?
  • Dokáže súčasná situácia zastaviť rast cien domov a bytov na Slovensku?
  • Aké sú ďalšie vyhliadky a čo môže byť nakoniec pozitívnou správou?

Webinárom vás bude sprevádzať Róbert Prega a Marcel Kaščák

Róbert Prega

Róbert Prega, hlavný ekonóm Tatra banky. Pôsobí v Tatra banke viac ako 22 rokov. Je vedúcim oddelenia analýz a stratégie a vo svojej práci sa venuje najmä analýzam vývoja slovenskej ekonomiky, bankového sektora a strategickému plánovaniu. Od roku 2008 vystupuje v pozícii hlavného ekonóma Tatra banky. Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na peňažníctvo.

Marcel Kaščák

Marcel Kaščák, člen predstavenstva Tatra banky. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu – Fakultu hospodárskej informatiky. Svoj profesijný život začal v roku 1993 v Tatra banke na úverovom oddelení. O šesť rokov neskôr bol menovaný za riaditeľa odboru veľkých firemných klientov, pozíciu zastával až do roku 2004, kedy bol menovaný za prokuristu Tatra banky.
V roku 2005 sa stal členom predstavenstva Tatra banky, zodpovedným za oblasti firemného a privátneho bankovníctva a oblasť Capital Markets.

Nezodpovedané otázky z online webinára

Na otázky odpovedal team analytikov a produktových manažérov Tatra banky

Máte nejaké informácie o postupe experimentálneho fúzneho reaktora ITER, ktorý by mohol celkom slušne ovplyvniť ceny energií v budúcnosti?
Fúzne reaktory, nielen ITER, sú potenciálne veľkým prísľubom do budúcnosti a dramaticky by zmenili naše energetické fungovanie. Zatiaľ ale stále hovoríme o prototypoch a v ideálnom prípade môžeme rozmýšľať o prvom nasadení v horizonte 10-15 rokov.

Dostupnosť bývania bola rátaná sumárne za cele Slovensko, no ako vyzerá dostupnosť bývania v Bratislave? Ak si zoberieme priemerný bratislavsky plat a priemernú bratislavskú cenu bytu. Vzhľadom na obmedzenia NBS, nie je dostupnosť bývania v BA najhoršia aká kedy bola?
Dostupnosť bývania v Bratislave, čo sa týka financií, je podobná aj v iných častiach Slovenska. Aj napriek poklesu indexu dostupnosti bývania v posledných pár rokov, je jeho hodnota stále výrazne nad dlhodobým priemerom. Bratislava má ale objektívne veľký problém s ponukou bytov.

Dobrý deň páni. Aký je váš výhľad na ďalší vývoj úrokových sadzieb úverov na bývanie? Viete si predstaviť, že budú úrokové sadzby klesať? 
Naša prognóza počíta so zvýšením sadzieb ECB do konca roka o 50 bps. Tento nárast sa už premietol do rastu dlhších sadzieb a na Slovensku už viaceré banky pristúpili k zvýšeniu sadzieb. Výrazne vyššie zvyšovanie sadzieb ECB sa neočakáva, preto aj sadzby na hypotékach by mali byť, aspoň pri kratších fixoch, stabilné.

Kedy skončia negatívne úroky/poplatky za depozity nad limit v bankách? A špecificky v TB. A s tým spojené - kedy budeme v TB ukladať depozity za kladné úroky?
Negatívne sadzby a poplatky za depozitá nad limit v bankách sú ovplyvňované hlavne ECB sadzbami a trhovými sadzbami (dlhé splatnosti). Nárast trhových dlhých sadzieb (čo sa už deje) a nárast ECB sadzieb (čo sa očakáva) vytvárajú predpoklad na zrušenie negatívnych úrokov a poplatkov za nad limit. Je ale dosť ťažké odhadnúť kedy k tomu dôjde.
Ak sa naplnia naše prognózy sadzieb ECB, záporné úroky by mohli skončiť niekedy na prelome rokov 2022-2023. Na konci roka 2023 by sme sa už mohli dočkať aj klientskych sadzieb mierne nad nulou.

Aký očakávate vývoj akciových trhov v US, Európe a na rozvíjajúcich sa trhoch v horizonte 1-3 rokov? Očakávate významnejší resp. dlhodobejšie pokles resp. stagnáciu? 
Bohužiaľ, nie je možné predpovedať vývoj na akciových trhoch, obzvlášť nie v krátkodobých horizontoch. V spomínanom horizonte môžu akcie predviesť čokoľvek od nárastov v desiatkach percent, po rovnaké poklesy. Jediné, čo vieme povedať s vysokou mierou pravdepodobnosti je, že v horizonte najbližších 10 rokov budú výnosy na akciových trhoch výrazne nižšie, ako sme tomu boli svedkami za ostatných 10 rokov. Významne tak vzrastie dôležitosť iných tried aktív, ktoré investor za ostatnú dekádu nemusel vďaka výkonnostiam akcií až tak riešiť. Okrem tradičných tried aktív sa bude čoraz viac investovať aj do inovatívnych sektorov ekonomík, inovatívnych tém so zaujímavým výnosovým potenciálom, ako napr. technológie, metaverse, robotika, umelá inteligencia, ESG témy, investície do lítia a batérií či cybersecurity. 

Dobrý deň. Aký dopad bude mať podľa vás výsledok volieb v HU na kurz EUR/HUF a spoluprácu V4. Ďakujem za odpoveď.
Víťazstvo Viktora Orbána bolo vo veľkej miere očakávané a „započítané“ v trhových cenách a kurzoch, takže jeho bezprostredný dopad na kurz EUR/HUF je minimálny. Maďarský forint však v posledných dňoch reagoval pomerne výrazným oslabením na rozhodnutie centrálnej banky nezvýšiť úrokové sadzby a začatie disciplinárneho konania Európskej komisie voči Maďarsku, ktoré ho môže krajinu pripraviť o časť prostriedkov z EÚ. Očakávame, že politika V. Orbána bude naďalej konfrontačná vo vzťahu k EÚ a tento faktor môže aj ďalej tlačiť na forint. Postoj Orbána voči invázii Ruska na Ukrajinu v súčasnosti vážne narušila spoluprácu Maďarska s ostatnými krajinami V4 vrátane Poľska, ktoré bolo dovtedy najužším politickým partnerom Maďarska. Pokiaľ Viktor Orbán nezmení postoj minimálne v otázke vojnového konfliktu na Ukrajine, dá sa očakávať rastúca politická izolácia Maďarska v rámci EÚ aj V4, ktorá sa zrejme takisto negatívne prejaví aj na menovom kurze forintu.

Dobrý deň, TB očakáva v horizonte 2-3 rokov cenový rast primárnych výrobných komodít ako drevo, kovy, sklo a pod. do 5% p.a.? Alebo sú očakávania vyššie?
Bohužiaľ, prognózy komodít mimo ropy nerobíme.

Aký očakávate vývoj dlhopisov (ETF na dlhopisy) v horizonte 1-2 rokov? Bude pokračovať pokles alebo sú už nárasty sadzieb zahrnuté v cenách? Odporúčali by ste skôr ETF na protiinflačne dlhopisy TIPS alebo teraz už nie?
Viac ako orientáciu na konkrétne aktíva odporúčame vybudovať si diverzifikované a zmysluplné portfólio. Jeho konkrétne zloženie však už závisí od individuálnych investičných cieľov ako aj tolerancie k riziku.
V cenách dlhopisov sú zahrnuté predovšetkým aktuálne očakávania ohľadom budúcich zmien úrokových sadzieb. Tieto očakávania sa môžu v blízkej budúcnosti rýchlo zmeniť v závislosti od vývoja inflácie a ekonomického rastu a očakávaného vplyvu týchto premenných na reakčnú funkciu centrálnej banky. Tieto prípadné zmeny v očakávaniach sa následne prejavia aj zmenou ceny.
Cenový vývoj jednotlivých dlhopisových ETF bude závisieť od ich konkrétneho zloženia, predovšetkým dĺžky splatnosti, meny či sektorového a kvalitatívneho zamerania. 

Je dôvod na paniku a refinancovanie hypotekárneho úveru za účelom získania nižšej úrokovej sadzby, resp. či je predpoklad, že úrok sa dostane pod úroveň 1,5 % p.a. v rokoch 2025 a ďalej?
V zásade platí, že klient si dlhším fixom kupuje pokojný spánok: ak si berie kratšie fixy, v sume zaplatí spravidla menej, splátky ale môžu byť veľmi volatilné a nie každý klient to je schopný uniesť. Refixáciu by sme teda odporučili klientom, ktorí nechcú tŕpnuť ohľadom zvýšenia sadzieb, alebo klientom, ktorí potrebujú mať predvídateľnú výšku splátky hypotéky. 

Myslíte, že v určitej situácii by ECB mohla ešte prikročiť k ďalšiemu kvantitatívnemu uvoľňovaniu?
Áno, kvantitatívne uvoľňovanie/nákup aktív je už štandardný nástroj ECB, ktorý bude v prípade potreby opätovne využitý. 

Myslíte si, že budeme vedieť využiť potenciál plánu obnovy, keď máme problém s čerpaním EU fondov. Ako to odhadujete?
Dizajn a mechanizmus plánu obnovy vytvára väčší politický tlak na jeho úspešnú implementáciu, ako je tomu v prípade iných EÚ fondov. 

Začali by ste výstavbu domu v tejto dobe rastu cien a úrokov alebo by ste počkali?
V neprehľadných situáciách ako je táto, je bežné pozastaviť rozhodnutia o väčších investíciách. Vzhľadom na neistotu , ktorá panuje na trhoch, je však ťažko povedať, či a aký dlhý odklad stavby by pomohol. Avšak v prípade potreby zabezpečiť si bývanie čím skôr je táto úvaha bezpredmetná. Určite sa potom treba v prípade stavby pripraviť na výpadky materiálov, a tým pádom na predlžovanie času výstavby a aj konečnej ceny. 

Bude mať vplyv na cenu elektrickej energie spustenie Mochoviec?
Nie, Slovensko je plne integrované v európskej prenosovej sústave a akékoľvek prebytky elektrickej energie vedia byť efektívne vyvezené na trhy s nedostatkom energie.

Myslíte si, že investícia do nehnuteľnosti v tejto dobe je dobrou investíciou?
Určite existujú investície, ktoré sú lepšie v porovnaní s nehnuteľnosťou, aj ktoré sú horšie. Ako časť diverzifikovaného portfólia majú určite zmysel, neodporúčame ho však ako jediný cieľ investícií. 

Vôbec ste nespomenuli aký bude mať vplyv na kurz rubľa požiadavka Ruska realizovať platby za energetické nosiče v rubľoch? 
Vplyv je otázny, všetky platby sú aj tak vo finále konvertované na ruble, jediné, čo sa mení, je to, kto tú konverziu robí: či predávajúci alebo kupujúci. Vzhľadom ale na sankcie a na neschopnosť ruských energetických firiem konvertovať doláre na ruble, to môže rubľu trochu pomôcť.

Hrozí ruským občanom, že sa im budú zatvárať účty v bankách? 
Banky sú povinné dodržiavať sankcie, ktoré prijala EU v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Povinnosť ukončiť obchodný vzťah len preto, že klient je rezidentom konkrétnej krajiny, medzi nimi nie je.

Dobrý deň, ktoré oblasti slovenskej ekonomiky predpokladáte, že budú najviac ovplyvnené aktuálnou situáciou a ako vidíte to, ako sa s tým tlakom vysporiadajú. Ďakujem.
Rast cien zasiahne viac menej všetky subjekty v ekonomike. V závislosti od ich trhového postavenia bude záležať či nárast cien/nákladov budú vedieť posunúť na klientov a zo situácie vyjdú ako víťazi alebo nie a budú mať následne ťažkosti prežiť toto obdobie. V prípade domácností budú pomoc od štátu potrebovať najmä tie nízkopríjmové.

Bežné komodity, tovary, služby podliehajú výraznej inflácii, čoraz menej si ich budeme môcť dovoliť. Nemalo by sa zmeniť aj správanie spotrebiteľov a zmeniť spotrebný kôš, prípadne alternovať?
ŠÚ SR spotrebný kôš každoročne aktualizuje práve podľa zmien správania spotrebiteľov. Menia sa jednak váhy, ale aj tovary, ktoré do neho patria.

Akým smerom sa bude uberať stavebný sektor, keď dnes nie je možné na trhu získať značnú časť stavebných materiálov. Nie sú suroviny na ich výrobu.
Stavebný sektor zažíva problémy v dodávateľských reťazcoch, podobne, ako zažívala priemyselná výroba minulý rok. Rovnako ako v prípade priemyselnej výroby aj tu čakáme, že po nejakom čase sa situácia normalizuje a stabilizuje, čo ale môže trvať aj vyše roka.

V aktuálnej situácii zvyšovania úrokových sadzieb (prípadného zvyšovania v zmysle prezentácie, odhad na 1,5 % p. a.) je pre hypotekárneho klienta prospešne zmeniť 5 ročnú fixáciu napr. minimálne na 10 ročnú fixáciu?
Pri rozdiele v 5 a 10 ročnom fixe už viac vstupuje do výpočtu preferencia klienta, ako nejaký ekonomický výpočet. Predpovedať výšku sadzieb v horizonte 10 rokov je veľmi náročné, rovnako aj životnú situáciu a príjem klienta. 
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že výhodou dlhodobých fixácií je istota nemennosti úrokovej sadzby na dlhé obdobie. Ak klient preferuje istotu, že splátka jeho úveru sa 5 či 10 rokov nezmení, potom je to pre neho správna voľba. Výhodou je tiež možnosť lepšie predvídať a plánovať rodinné financie. Dlhšie fixácie sú zároveň správou voľbou aj pre klientov, ktorí si nemôžu dovoliť výraznejší nárast splátky. Fixáciu sadzby hypotéky na dlhé obdobie treba preto vnímať aj ako formu poistky a platby za pokojný spánok a nie jasnú stávku na to, že úrokové sadzby budú rásť.
Treba mať na pamäti, že vhodné nastavenie parametrov hypotekárneho úveru vrátene dĺžky fixácie úrokovej sadzby je vždy individuálne a neexistuje univerzálne odporučenie platné pre všetkých klientov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/webinar-aktualny-ekonomicky-vyvoj-slovenska-europy/