1. Blog
 2. /
 3. Ekonomické analýzy
 4. /
 5. Webinár: Kybernetická bezpečnosť – najčastejšie digitálne hrozby

Webinár: Kybernetická bezpečnosť – najčastejšie digitálne hrozby

| 12.11.2021

Webinár: Kybernetická bezpečnosť – najčastejšie digitálne hrozby

Digitálne hrozby sú čoraz aktuálnejšou témou, preto je dôležité vedieť, ako sa chrániť

Prijmite naše pozvanie na online webinár o kybernetickej bezpečnosti a najčastejších hrozbách digitálneho prostredia.

Spustiť záznam

Program

V prednáške a následnej diskusii sa budeme venovať týmto témam:

 • Skutočné príklady podvodov vykonaných aj na našich klientoch
 • Najčastejšie chyby obetí útokov
 • Príklady zneužitia aplikačných služieb alebo sociálnych sietí
 • Hrozby spojené s investovaním do kryptomien
 • Riadenie incidentov a neštandardných situácií v organizácii
 • Zodpovedné osoby za riešenie útokov na organizáciu a jej služby
 • Procesný plán riešenia incidentov
 • Tréning riadenia neštandardných situácii

Webinárom vás budú sprevádzať:
Marek Zeman a Jozef Úroda

Marek Zeman

Marek Zeman má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti a aktuálne sa zaoberá zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Vo svojej práci sa zameriava na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, ako aj na bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, a to najmä zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné a stredné školy a v Tatra banke zastáva pozíciu vedúceho oddelenia bezpečnosti informačných systémov.

Jozef Úroda

Jozef Úroda začínal v Tatra banke ako administrátor Identity Access Management systému, kde jeho pozícia zahŕňala aj tvorbu procesov a postupov životného cyklu používateľa.
Aktuálne je zodpovedný za metodickú informačnú bezpečnosť v banke. Jeho úlohou je tiež vytváranie bezpečnostných školení orientovaných najmä na správanie koncového používateľa, ktoré v sebe nesú gamifikačné prvky. Taktiež vedie pracovnú skupinu, ktorej cieľom je celkové a neustále zvyšovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov v oblasti bezpečnosti.
Z pohľadu obsahu je tiež lídrom kampane na vzdelávanie klientov #predigitalnubezpecnost.
Jozef implementoval ICT & Security risk manažment v súlade s novými štandardmi, ktoré publikovala EBA a zastáva pozíciu ICT & Security risk manažéra v banke.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/webinar-kyberneticka-bezpecnost-najcastejsie-digitalne-hrozby/