Zotavovanie ekonomiky mieša kartami

| 26.09.2013

  • Predpokladaný HDP na roky 2013 a 2014 - rozdiely v raste v rámci eurozóny sa zmenšujú 
  • Trend výnosov v USA a eurozóne zaradil spiatočku
  • Dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov: zotavovanie po výpredaji
  • Dobré prostredie na investovanie do akcií
  • Alokácia aktív: vyššia váha na segment vlastného majetku

„Celkovo sa potvrdili naše predpoklady z posledných mesiacov. Globálny nadbytok likvidity sa stáva menej dôležitým, pretože kapitálové trhy sa zameriavajú na dynamiku rastu. Ako nám správne signalizovali hlavné ukazovatele, zlepšenie nálady zaznamenané od druhého štvrťroka sa začalo premietať aj do lepších údajov o raste. Vzhľadom na to sme taktiež upravili naše prognózy HDP pre eurozónu na roky 2013 a 2014" - týmito slovami otvára Valentin Hofstätter, riaditeľ výskumu dlhopisového trhu a meny z Raiffeisen Bank International AG (RBI), svoj výhľad v nedávnej publikácii pre štvrtý kvartál „Stratégie pre globálne trhy". Hofstätter očakáva, že v najbližších štyroch až šiestich kvartáloch sa bude rozdiel v raste medzi hlavnými štátmi eurozóny okolo Nemecka a periférnymi krajinami zmenšovať. Aj problémové krajiny ako sú Španielsko, Portugalsko a Taliansko, ale aj Francúzsko, by sa mali opäť vydať cestou mierneho hospodárskeho rastu.

Po nezdare v treťom štvrťroku spôsobenom jednorazovým efektom z jari náš základný scenár predpokladá mierne zrýchlenie rastu až do konca roku 2014. Táto projekcia je založená na stálom podpornom vplyve historicky nízkych úrokových sadzieb, začatých štrukturálnych opatreniach, oslabením tlaku od problémov súvisiacich s fiškálnou politikou a celkového zlepšenia svetového obchodu. Očakávame, že tento vzostup ekonomiky dosiahne vrchol začiatkom roku 2015, predo by mali byť predpovede HDP pre tento rok vyššie ako dlhodobé priemery", pokračuje Hofstätter.

Trend výnosov v USA a eurozóne zaradil „spiatočku"

Napriek prekvapivému oznámeniu Fed-u o odložení krátenia programu nákupu dlhopisov je len otázkou času, kedy bude táto zmena realizovaná. Analytici spoločnosti Raiffeisen Research očakávajú zníženie za december a sú presvedčení, že posun smerom k rastúcim kľúčovým sadzbám nastane už koncom roku 2014 vzhľadom na pozitívnejší vývoj miery nezamestnanosti a rast HDP. Hofstätter predpokladá, že Európska centrálna banka v súčasnosti zdržiava zvýšenie úrokových sadzieb, no v roku 2015 pravdepodobne zareaguje na normalizačné tendencie v krízových krajinách tým, že začne postupne zvyšovať hlavnú refinančnú sadzbu.

Podľa Hofstättera bude v nadchádzajúcich kvartáloch tento pomerne malý rozdiel vo výnosoch medzi USA a Nemeckom naďalej jazýčkom na váhach v kurze eura k doláru. "V súčasnej dobe sa americký dolár zdá byť príliš lacný, pričom očakávame jeho ustálenie okolo hodnoty 1,30 do jesene 2014. Zmiernenie napätia v eurozóne naznačuje marginálne oslabenie švajčiarskeho franku na hodnotu medzi 1,23 až 1,28".

Hofstätter predpokladá, že strmý nárast výnosov z dlhopisov v USA a Nemecku, pozorovaný počas niekoľkých predchádzajúcich mesiacov, bude pozdržaný len dočasne. Silnejší hospodársky rast a budúce zvýšenie kľúčových sadzieb povedie v budúcom roku k ďalšiemu zvýšeniu výnosov v Európe a USA. Preto je stále potrebné vyhýbať sa dlhším obdobiam, vzhľadom na predvídateľný (pokračujúci) pokles cien. Platí to aj pre dlhodobé podnikové dlhopisy. Kvôli už teraz nízkym rizikovým príplatkom by mali byť uprednostnené krátke a stredne dlhé obdobia. Hofstätter stále vidí pre periférne krajiny z hľadiska výnosových diferenciálov určitý manévrovací priestor.

Dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov: zotavovanie po výpredaji

Mnohé z rozvíjajúcich sa trhov, ktoré v ostatnom čase čelia silnému tlaku na devalváciu meny, vykazujú viac zmiešaný rast výkonnosti. „Aj keď sme sa ešte stále ani zďaleka nedostali ku kríze z 90. rokov, stále máme niektoré krajiny ako India alebo Brazília, ktoré musia zaviesť trvalo udržateľné štrukturálne reformy, aby si zachovali svoj rastový potenciál", začína svoj výhľad pre rozvíjajúce sa trhy Veronika Lammerová, šéfka pre kvantitatívny výskum a rozvíjajúce sa trhy zo spoločnosti Raiffeisen Research. „Čína opäť vyniká, nakoľko sa jej podarilo stabilizovať vývoz a rast s cielenými stimulačnými opatreniami. Okrem toho sú realizované štrukturálne zmeny ako napríklad zníženie nadbytočné kapacít".

Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov z krajín, ktoré majú problémy s bežným účtom a vysoký dopyt po krátkodobom refinancovaní ako sú napríklad Turecko, Južná Afrika a India, budú v roku 2014 aj naďalej citlivé na volatilitu meny. V súčasnosti väčšina z týchto mien vykazuje potenciál pre oživenie po silnej devalvácii počas uplynulých týždňov. „Vo všeobecnosti zostávame pri našom odporúčaní držať prostriedky v lokálnej mene rozvíjajúcich sa trhov, nakoľko vysoký prebytok výnosov a upravená hladina výmenného kurzu s tendenciou zvyšovania úrokových sadzieb vykazujú lepší výhľad výkonnosti ako dlhopisy v tvrdej mene", ďalej analyzuje Lammerová.

Dobré prostredie na investovanie do akcií

„V súčasnosti máme dobré prostredie na investovanie do akcií. Všetky veľké ekonomiky vstúpili do pásma rastu a úrovne úrokov ich v tom ďalej podporujú. Najmä európske akcie ukazujú potenciálny vývoj ziskov a ceny", otvára Lammerová svoj výhľad pre kapitálové trhy. V takomto prostredí analytici spoločnosti Raiffeisen Research spravidla vyhodnocujú cyklické priemyselné odvetvia, IT a cyklickú spotrebu ako favoritov.

Mimo Európy odporúčajú analytici Raiffeisen Research nákup na akciových trhoch rozvíjajúcich sa krajín v Číne, Indii a Brazílii. „Čínskemu indexu HSCE sa podarilo prekonať svoju nízku úroveň z júna a získal asi 20 %. S ukazovateľom verejných výdavkov PER 8,4 a očakávaným rastom príjmov o 12,1 % v roku 2013 ho stále považujeme za atraktívny", upozorňuje Lammerová na akciové trhy v ČĽR. „Indické a brazílske spoločnosti by mali profitovať z nízkych výmenných kurzov v strednodobom horizonte, nakoľko tieto majú pozitívne účinky na ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch", pokračuje Lammerová.

Alokácia aktív: vyššia váha na segment vlastného majetku

Lammerová vidí perspektívu výkonnosti v sektore dlhopisov z pohľadu rastúcich výnosov 10-ročných štátnych dlhopisov dosť neurčito. V dlhodobom horizonte sa očakáva aj vyššia volatilita vo vysoko výnosnom segmente, čo má pri dlhopisoch za následok menej priaznivý pomer príjmov k riziku.
„Preto sme v portfóliu zvýšili váhu na segment vlastného majetku o 5 percentuálnych bodov. Okrem toho si nechávame 5 percentuálnych bodov na alternatívne investície (nehnuteľností)", uzatvára Lammerová svoje vysvetlenia k investičnej stratégii.

V prípade ďalších otázok kontaktujte:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) alebo
Anja Knass (+43-1-71 707-5905, anja.knass@rbinternational.com).
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

* * * * *
Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje za svoj domáci trh tak Rakúsko, kde predstavuje vedúcu korporátnu a investičnú banku, ako aj región strednej a východnej Európy (CEE - Central and Eastern Eurpe). V regióne CEE prevádzkuje RBI rozsiahlu sieť dcérskych bánk, lízingových spoločností a celú škálu ďalších špecializovaných poskytovateľov finančných služieb na 17 trhoch. RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá pôsobí vo svetových finančných centrách, a zároveň v Ázii, ktorá je ďalšou oblasťou zamerania skupiny. Spolu asi 61 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,2 miliónom klientov vo vyše 3 100 obchodných miestach, z ktorých prevažná väčšina sa nachádza v regióne CEE.

RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť spoločnosti Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 78,5 percent kmeňových akcií, zvyšok predstavujú voľne obchodovateľné akcie. Akcie spoločnosti RBI sú kótované na Viedenskej burze cenných papierov. RZB je centrálna inštitúcia skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, čo je najväčšia banková skupina v krajine. Slúži ako centrála pre celú RZB Group vrátane RBI. Raiffeisen Banking Group prevádzkuje v Rakúsku najväčšiu sieť bánk a má najväčší podiel na miestnom trhu, pokiaľ ide o poskytovanie služieb súkromným aj firemným klientom. Zamestnáva 25 000 ľudí a poskytuje služby 2,8 miliónom klientov.

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/zotavovanie-ekonomiky-miesa-kartami/