1. Blog
  2. /
  3. Inovatívne bankovníctvo
  4. /
  5. Ako mení pandémia vzdelávanie na Slovensku?

Ako mení pandémia vzdelávanie na Slovensku?

Mária Mahútová | Tatra banka a.s. Autor: Mária Mahútová, Tatra banka a.s. | 03.06.2020 | 3 min. čítania

Ako mení pandémia vzdelávanie na Slovensku?

Školská dochádzka sa presunula z lavíc do domáceho prostredia, rozvrh školského roka 2019/2020 sa nečakane zmenil a zo dňa na deň sme začali vyučovať online. Bolo na toto naše školstvo pripravené?

Opýtali sme sa pedagógov združených v neziskovej organizácii EDULAB, ako vnímajú učenie žiakov základných škôl z domu.

„Celé roky sa hovorí o tom, ako by sme v školstve využili digitálne technológie a internet. Táto situácia nás postavila pred hotovú vec. Nebavíme sa o tom, či je online vzdelávanie možné, online vzdelávať musíme. Relatívne konzervatívne prostredie nášho školstva bolo postavené pred nevídanú úlohu inovovať svoje fungovanie. Vnímame to ako obrovskú šancu vyskúšať si malú digitálnu revolúciu v škole. Samozrejme, jedna vec je technológia a úplne iný problém je samotné učenie,“ zhodujú sa učitelia.

Aké nové výzvy táto situácia priniesla? 

„Učiť online je úplne iná a nová skúsenosť pre učiteľa a žiaka. Otvára nové otázky ako napríklad: Ako tvoriť digitálne materiály na dištančné vzdelávanie? Ako motivovať žiakov na diaľku? Ako udržať základnú pracovnú disciplínu v tíme dištančných žiakov? Je to výzva, ale jej prijatie môže naše školstvo posunúť ďalej,“ dodávajú.
.


EDULAB team

Aké nástroje na komunikáciu ste začali používať?

„Každý učiteľ začal využívaním metód, ktoré poznal. Najviac sa osvedčili aplikácie Microsoft Teams, Zoom a Google Classroom. Niektorí to využili a naučili sa niečo nové, ale niektorí ostali pri emailoch alebo četovacích aplikáciách.“

 

 

Online vzdelávanie na Slovensku

Dnes už digitálne vzdelávanie pomaly vnímame ako samozrejmosť, no ešte pred pár mesiacmi sa online vyučovanie na Slovensku zdalo nepredstaviteľné. Mnohé školy však boli na tento štýl účenia pripravené vďaka digitálnym metodickým pomôckam a materiálom, ktoré využívali už pred vypuknutím pandémie. Jedným z kvalitných zdrojov je aj vzdelávací portál Fenomény sveta, ktorého sme hrdým generálnym partnerom.

„Fenomény sveta sú vhodné aj na dištančné vzdelávanie. Video je skvelé médium na samoštúdium pre žiaka. V kombinácii s vhodne zvolenou aktivitou je to ideálny nástroj pre vzdelávanie online,“ pochvaľujú si prácu s digitálnymi materiálmi učitelia.

Alexandra Kamenická, marketingová riaditeľka spoločnosti AGEMSOFT uvádza, že materiály z portálu Fenomény sveta už pred krízou využívalo 800 základných škôl na Slovensku. „Od polovice marca, keď žiaci ostali doma, navštívilo portál Fenomény sveta viac ako 43 000 nových používateľov, a to nie len zo strany učiteľov, ktorí nás poznali aj z obdobia pred pandémiou, ale hlavne rodičov detí vo veku 10 až 15 rokov. Nesmierne nás to teší a zároveň dáva signál, aký kvalitný a relevantný obsah sme v tomto období užívateľom ponúkli,“ uviedla Kamenická.

 

Fenomény sveta

Fenomény sveta vytvorili špičkoví pedagógovia s dlhoročnou praxou. Preto sú navrhnuté tak, aby boli okamžite a jednoducho aplikovateľné do bežnej výučby.

 

Ako pracuje s Fenoménmi sveta učiteľ

Štandardný postup vyučovania „pred tabuľou“ je v online prostredí náročnejší. Preto mnohým učiteľom pomáhajú práve digitálne spracované pomôcky k učivu. „Namiesto výkladu môžeme poslať žiakom video od BBC. Po tom, čo si ho samostatne pozrú, môžeme spoločne pripraviť anotáciu videa a transformovať jeho obsah napríklad do jednej strany v učebnici. Vytvoríme viac skupín a každá pracuje na svojom dokumente, ktorý si potom vzájomne odprezentujeme.“

A čo sa žiaci naučia? Okrem spracovania samotného obsahu videa aj pracovať online, tvoriť materiály, pracovať s informáciami a prezentovať. "Iste sa im tieto kompetencie zídu v budúcnosti. Online meetingy sú predsa čoraz častejšou pracovnou praxou," dodávajú učitelia.

Ako kríza ovplyvnila metodickú prípravu

"Kríza nám ukázala ako sa dokážeme flexibilne a operatívne prispôsobiť novej situácii a pripraviť nový vzdelávací obsah téme tak, aby to deti bavilo, vzdelávalo a prinieslo osoh im aj školám.  Do budúcnosti budeme ešte viac premýšľať nad granulovaním vzdelávacieho obsahu pre jednotlivé segmenty a ročníky, aby sme vedeli priniesť pútavý obsah pre konkrétne skupiny v žiadúcom období a vhodne spracovaný," uzatvára Kamenická.

Fenomény sveta pomáhajú žiakom učiť sa inovatívne a zážitkovo. Teraz sú dostupné bezplatne online na www.fenomenysveta.sk do 30. 6. 2020.

Navyše, žiaci sa teraz môžu zapojiť do online súťaže EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA PENIAZE, vyhrať super výhry a tiež pomôcť svojej škole získať 10 000 EUR.

 

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/ako-pomohla-pandemia-vzdelavaniu-slovensku/