1. Blog
 2. /
 3. Inovatívne bankovníctvo
 4. /
 5. Vylepšená mobilná aplikácia prináša prehľad o poistkách a Junior konte

Vylepšená mobilná aplikácia prináša prehľad o poistkách a Junior konte

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 12.10.2023 | 3 min. čítania

poistky v mobilnej aplikacii Tatra banka

Plánujete cestu do zahraničia a neviete, dokedy vám platí cestovné poistenie? Alebo vo vašej lokalite rástli ceny nehnuteľností a vás zaujíma, či máte byt poistený na dostatočnú sumu? Odteraz všetky dôležité informácie o vašich poistných produktoch nájdete priamo v aplikácii Tatra banka.  

Všetky poistné produkty na jednom mieste

Novinkou v mobilnej aplikácii Tatra banka je záložka Poistné produkty

Ak ste si uzavreli cez našu banku úrazové poistenie, cestovné poistenie, poistenie majetku, poistenie schopnosti splácať úver alebo niektoré zo životných poistení, určite nebudú chýbať v Zozname poistení.  V základnom náhľade uvidíte typ poistenia, číslo poistnej zmluvyposkytovateľa (UNIQA/Allianz).

Po kliku na konkrétne poistenie získate detailnejšie informácie, napríklad:  

 • dátum najbližšej splátky poistného 
 • výšku poistného 
 • začiatok a koniec poistenia 
 • rozsah poistného krytia 
 • územnú platnosť  
 • miesto poistenia (pri poistení majetku) 
 • číslo naviazaného úveru (pri poistení majetku, poistení schopnosti splácať) 

nova verzia aplikacie tatra banka

V závislosti od typu poistenia vám zobrazíme tiež niektoré z týchto rýchlych kontaktov

 • Volanie na asistenčnú službu – pomôže vám v náročnej situácii, služba je dostupná NONSTOP  
 • Hlásenie poistnej udalosti – presmeruje vás na online formulár vašej poisťovne  
 • Volanie na DIALOG Live – pracovníci Tatra banky vám poradia ohľadom nastavenia vášho poistenia a v prípade záujmu zrealizujú potrebné zmeny

nova verzia aplikacie tatra banka

Potvrdenie o cestovnom poistení 

Čaká vás lyžovačka v Taliansku a potrebujete potvrdenie o poistení zodpovednosti? Alebo cestujete do krajiny, kde musíte predložiť potvrdenie o cestovnom poistení, aby ste dostali vstupné víza? 

V detaile Cestovného poistenia nájdete možnosť Potvrdenie o poistení. Ide o PDF dokument v slovenskom aj anglickom jazyku a z aplikácie Tatra banka si ho viete rýchlo a jednoducho poslať na svoj e-mail.

Stiahnite si aplikáciu Tatra banka a začnite využívať jej výhody už teraz:

 

 

Prehľad o investícii na Junior konte  

Druhá novinka je určená viac ako 20-tisícom rodičov, ktorí založili pre svoje dieťa Junior konto. Ak k nim patríte, tento produkt sa vám začal zobrazovať v záložke Podielové fondy.  

V detaile Junior konta nájdete:

 • aká je aktuálna hodnota investícií vášho dieťaťa,
 • informácie o ich zhodnotení,
 • prehľad všetkých pohybov a transakcií,
 • detail jednotlivých investičných sporení či jednorazových investícií.

Priamo v detaile konta máte tiež možnosť jednoducho navýšiť sporenie alebo zadať mimoriadnu platbu

nova verzia aplikacie Tatra banka

Tip, ako nasporiť deťom až 10 000 eur

Keďže investovanie do budúcnosti detí má spravidla dlhodobý charakter, je dôležité ho správne nastaviť a vybrať ten správny fond. Na Investičné sporenieTB môžete posielať akúkoľvek sumu a k ničomu sa nezaväzujete (môžete ho kedykoľvek upraviť alebo ukončiť). Naviac investície držané aspoň 3 roky sú oslobodené od dane z výnosu.

Ak sa teraz rozhodnete, že investujete 95 eur mesačne najbližších 7 rokov napríklad do najobľúbenejšieho fondu našich klientov – Amerického akciového fonduTB – vaša nasporená suma aj s očakávaným výnosom môže byť až 10 290 eur

Zistiť viac  

 

Upozornenie: 
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien. Použité očakávané zhodnotenie 7,2 % p. a. predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia zvoleného fondu v rámci dynamickej stratégie, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže zvolený fond v rámci dynamickej stratégie investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu v rámci dynamickej stratégie.  

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/mobilna-aplikacia-prinasa-prehlad-poistkach/