1. Blog
  2. /
  3. Investičný komentár
  4. /
  5. Akciové trhy po dlhšom čase s pozitívnym týždňom

Akciové trhy zaznamenali po dlhšom čase pozitívny vývoj. Ten prišiel po výpredajoch trvajúcich niekoľko týždňov, ktoré stiahli väčšinu akciových indexov do teritória „medvedieho“ (klesajúceho) trhu.

Americký akciový index S&P 500 vzrástol za uplynulý týždeň o viac ako 10 %, čo predstavuje jeho najlepšiu týždennú výkonnosť od marca 2009. Americký akciový index Dow Jones Industrial Average narástol ešte viac, o 12,8 %, čím prekonal dovtedajší týždenný rekord z roku 1938.

Pokračujúce šírenie ochorenia COVID-19 prináša nové reštriktívne opatrenia vlád, ktoré majú zásadný dopad na ekonomiky jednotlivých krajín. Viaceré ekonomiky čaká výrazný pokles HDP v nasledujúcom kvartáli. Recesie vo väčšine západných krajín sú takmer istotou. Otázkou nie je, či nastanú ekonomické poklesy, ale aká bude ich dĺžka.

Hlavné pozitívum predstavuje skutočnosť, že centrálne banky aj vlády po celom svete pochopili závažnosť situácie a prišli so záchrannými programami v bezprecedentnom rozsahu. 
Množstvo avizovaných a schválených krokov na podporu ekonomiky ďaleko presahuje opatrenia prijaté počas veľkej krízy v roku 2008. Tieto kroky vytvárajú reálnu nádej, že najpesimistickejšie prognózy nenastanú. Nikto nevie, či sme už boli svedkami dna na trhu alebo budeme vidieť ďalšie poklesy na akciových trhoch. Pre investora s investíciou na 5-7 rokov to však nie je dôležité. Už terajšie úrovne poklesov vytvárajú perspektívu nadpriemerného zhodnotenia investície v najbližších rokoch.

Je relevantné očakávať, že nervozita na akciových trhoch spojená s veľkým kolísaním hodnôt akcií bude pokračovať.

Denné percentuálne pohyby indexu S&P 500 za posledné dva týždne:

 
Zdroj: https://www.cnbc.com/2020/03/30/stock-market-today-live.html?&qsearchterm=since%201938

 

Jediné, čo investor musí urobiť, je vydržať. Nevyberať svoju investíciu v poklese je absolútne kľúčové.

Investovanie časti voľných peňazí, pokračovanie v sporení, prípadne vytvorenie nového sporenia vytvára priestor na navyšovanie výnosového potenciálu do budúcnosti.

 

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/akciove-trhy-po-dlhsom-case-pozitivnym-tyzdnom/