1. Blog
  2. /
  3. Investičný komentár
  4. /
  5. Akciové trhy pokračujú v odraze z marcových miním

Akciové trhy pokračujú v odraze z marcových miním

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 20.04.2020 | 2 min. čítania

Akciové trhy pokračujú v odraze z marcových miním

Akciové trhy zatiaľ zažívajú rok ako na hojdačke. Po náraste do februárových historických maxím sme boli svedkami rýchleho poklesu do tohtoročných miním v polovici marca, odvtedy opäť sledujeme silný nárast.

Nárast akciových trhov v poslednom období je pôsobivý. Je reakciou na bezprecedentné kroky jednotlivých vlád i centrálnych bánk zameraných na ochranu zdravia – ľudského i ekonomického.

Rozhodnutia parlamentov a centrálnych bánk sú aktuálne prijímané s veľkou rýchlosťou, v priebehu týždňov alebo dní. Americká centrálna banka v priebehu jediného mesiaca podporila ekonomiku v objeme viac ako 2 bilióny dolárov. Americké malé a stredné podniky sa mohli oprieť o štátny program podpory v objeme 350 miliárd dolárov.  Nie je preto až takým prekvapením, že akcie rástli. Záver minulého týždňa sa na akciových trhoch niesol na optimistickej vlne po zverejnení nádejných testov ohľadom liečby vírusu COVID-19. Americký akciový index S&P 500 tak zo svojich tohtoročných marcových miním vzrástol už o 27 %.

Vývoj amerického akciového indexu S&P 500 v tomto roku (k 17. 4. 2020)

zdroj: https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=^GSPC

Na druhej strane, stĺpček zdôrazňuje, že miera opatrnosti je stále na mieste. Návrat do normálu môže byť ešte dlhý, ekonomické dopady pandémie sú stále nejasné. Je relevantné očakávať, že kolísanie hodnôt na akciových trhoch bude pokračovať.

Pre existujúceho investora je stále nevyhnutné vydržať a nevyberať svoju investíciu v poklese.

Investovanie určitej časti voľných peňazí, pokračovanie v sporení do Podielových fondovTB s prípadným zvýšením sporiacej platby alebo vytvorenie nového sporenia do Podielových fondovTB vytvára priestor na navyšovanie výnosového potenciálu do budúcnosti.

 

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/akciove-trhy-pokracuju-odraze-z-marcovych-minim/