1. Blog
  2. /
  3. Investičný komentár
  4. /
  5. Akciové trhy pokračujú v odraze z tohtoročných miním

Akciové trhy pokračujú v odraze z tohtoročných miním

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 27.04.2020 | 2 min. čítania

Akciové trhy pokračujú v odraze z tohtoročných miním

V poslednom období sledujeme pohyby na akciových trhoch oboma smermi. Výrazná nervozita poklesla, pozornosť sa sústreďuje na postupné uvoľňovanie obmedzení súvisiacich s koronavírusom.

Šírenie koronavírusu v Európe sa dostáva pod kontrolu, viacero európskych krajín sa chystá na postupné uvoľňovanie prísnych protivírusových obmedzení. Vlády aj centrálne banky v uplynulom období spravili v rámci možností maximum pre podporu zdravia, ekonomického i ľudského. Dôležité bude, ako zareagujú ekonomiky jednotlivých krajín na výpadky ekonomickej aktivity z posledného obdobia, aj na prijaté stimuly.

V centre pozornosti bude správanie spotrebiteľov. Najväčším otáznikom je, do akej miery a ako rýchlo sa spotrebiteľské správanie (tvoriace prevažnú časť hrubého domáceho produktu či už v Spojených štátoch amerických alebo Európe) dostane na pôvodné, pred-krízové úrovne.

Na akciových trhoch sme v poslednom období svedkami „aprílového“ striedania pozitívnych a negatívnych dní, pričom od tohtoročných miním z druhej polovice marca stále prevládajú pozitívne dni.

Denné percentuálne pohyby indexu S&P 500 za posledné dva týždne:


zdroj: https://www.cnbc.com/2020/03/30/stock-market-today-live.html?&qsearchterm=since%201938

 

Finančné trhy budú pozorne sledovať zasadnutia centrálnych bánk, naplánované na tento týždeň, kvôli ďalším stimulom na podporu ekonomiky, ako aj zverejňovanie finančných výsledkov veľkých spoločností.

Pokračuje aj postupné klesanie nervozity na akciovom trhu, meranej prostredníctvom indexu VIX, ktorý z extrémnej hodnoty 82,69 (16. 03. 2020) postupne klesol k hodnote 35.

Miera opatrnosti je však stále na mieste. Je relevantné očakávať, že kolísanie hodnôt na akciových trhoch bude pokračovať. Pre existujúceho investora je stále nevyhnutné nevyberať svoju investíciu v poklese.

Investovanie určitej časti voľných peňazí, pokračovanie v sporení do Podielových fondovTB s prípadným zvýšením sporiacej platby alebo vytvorenie nového sporenia do Podielových fondovTB vytvára priestor na navyšovanie výnosového potenciálu do budúcnosti.

 

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/akciove-trhy-pokracuju-odraze-z-tohtorocnych-minim/