1. Blog
 2. /
 3. Investičný komentár
 4. /
 5. Inflácia naďalej klesá

Inflácia naďalej klesá

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 02.10.2023 | 3 min. čítania

ako zhodnotit svoje peniaze

V septembri sa akciovým trhom nezvykne dariť, nebolo to inak ani tentokrát. V závere týždňa pozitívne prekvapili inflačné dáta. Inflácia klesla v USA aj v eurozóne.

September nezostal nič dlžný svojej povesti, akciovým trhom sa počas neho nezvykne dariť. Hlavné americké akciové indexy za mesiac poklesli od 3,5 % do 5,8 %. Zakončili tak negatívny kvartál, ktorý nedokázal nadviazať na silný prvý polrok na akciových trhoch. Za tretí kvartál roka hlavné americké akciové indexy poklesli od 2,6 % do 4,1 %. K obavám o ekonomický výhľad a kroky centrálnej banky sa aktuálne pridali aj obavy o nedohode o dlhovom strope v USA, čo by ochromilo financovanie federálnych výdavkov USA. Cez víkend bola dosiahnutá krátkodobá dohoda, ktorá pre finálnu dohodu získala ďalších 45 dní.

Podobný vývoj zaznamenali aj európske akcie. Napriek pozitívnemu júlu európsky akciový index Europe Stoxx 600 poklesol za uplynulý kvartál o 2,9 %.

V uplynulom týždni rezonovali najmä čerstvé inflačné dáta, v USA aj eurozóne. Príjemne prekvapili. Potvrdili, že inflácia naďalej klesá.

Vývoj akciového indexu S&P 500 za posledný rok

Vývoj akciového indexu S&P 500 za posledný rok

Zdroj: https://www.cnbc.com/quotes/.SPX?qsearchterm=s&p, dňa 29. 09. 2023

Inflácia v USA naďalej klesá

 • Index výdavkov osobnej spotreby, obľúbený ukazovateľ americkej centrálnej banky (FED) na meranie inflácie, v auguste vzrástol menej, ako sa očakávalo. Ide o potvrdenie, že úsilie FED-u v tlmení inflácie prináša ovocie.
 • Index výdavkov nezohľadňujúci ceny potravín a energií medzimesačne vzrástol o 0,1 %, najmenej od novembra 2020. Medziročne vzrástol  o 3,9 %, ide o prvý inflačný ukazovateľ, ktorý klesol pod úroveň 4 % za posledné 2 roky.
 • Index zahŕňajúci ceny potravín a energií v auguste vzrástol o 0,4 % a medziročne vzrástol o 3,5 %

Inflácia v eurozóne príjemne prekvapila

 • Inflácia v eurozóne klesla na najnižšiu úroveň od októbra 2021. Ceny v eurozóne v septembri pokračovali v raste, ale medziročne vzrástli iba o 4,3 %.
 • Ide o výrazný pokles v porovnaní s augustovým rastom na úrovni 5,3 %.
 • Jadrová inflácia nezohľadňujúca ceny energií a potravín zaznamenala v septembri medziročnú úroveň 4,5 %, kým v auguste sa ešte nachádzala nad úrovňou 5 % (5,3 %).
 • Európska centrálna banka aktuálne odhaduje infláciu v eurozóne pre tento rok na úrovni 5,6 %, v budúcich rokoch očakáva pokles na úrovne 3,2 % (2024), resp. 2,1 % (2025)

Čo nás čaká

V aktuálnom týždni budú investori sledovať najmä dáta z amerického trhu práce, či index výrobnej aktivity. V Európe sa očakáva, že maloobchodný predaj v eurozóne poklesol druhý mesiac za sebou. Index výrobnej aktivity bude zverejnený aj v Číne.

Napriek tomu, že historicky sa október spája s prepadmi na burzách v rokoch 1929, 1987 či 2008, október má reputáciu dobrého mesiaca pre akcie. Historicky to platí najmä pre jeho druhú polovicu. Aktuálny mesiac sa spája so začiatkom ďalšej výsledkovej sezóny, firmy začnú zverejňovať svoje výsledky za uplynulý kvartál.

Akciové trhy sa v prvom polroku nadýchli k výrazným nárastom, keď zmazali prevažnú väčšinu minuloročných poklesov. Po neurčitom lete a negatívnom septembri sa aktuálne hlavný americký akciový index S&P 500 nachádza 10 % od svojho posledného historického maxima.

Práve v obdobiach, keď sa finančné trhy nachádzajú v určitých poklesochmôže investor investovať výhodnejšie, za nižšie ceny. Predstavujú zaujímavú príležitosť zvýšiť výnosový potenciál svojej investície v stredno- až dlhodobom horizonte.

Existujúci investor môžu túto príležitosť využiť jednoducho, napríklad mimoriadnou platbou do svojho Investičného sporeniaTB.

Pre nových investorov platí, že pravidelné investovanie prostredníctvom Investičného sporeniaTB je jeden z najlepších tipov, ako začať investovať aj v rozkolísanom období.

Tip pre vás

Najnovší fond z našej ponuky, Global Megatrends fondTB, prináša príležitosť zarábať na megatrendoch, ktoré formujú našu budúcnosť. Umožňuje podieľať sa na podnikaní firiem pôsobiacich v oblastiach so zaujímavým výnosovým potenciálom, ako je napríklad umelá inteligencia, automatizácia, robotizácia, telekomunikácie či využívanie obnoviteľných zdrojov energie

 Viac o Global Megatrends fondTB 

ako investovat bez poplatkov

 

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Megatrends-ESG-Aktien. 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/inflacia-nadalej-klesa/