1. Blog
  2. /
  3. Investičný komentár
  4. /
  5. Odraz na akciových trhoch sa nezastavil ani v máji

Odraz na akciových trhoch sa nezastavil ani v máji

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 02.06.2020 | 2 min. čítania

Odraz na akciových trhoch sa nezastavil ani v máji

Akciové trhy aj v uplynulom týždni pokračovali v pozitívnom trende. K pozitívnemu aprílu sa pridal aj máj, odraz z marcových miním je silný a výrazný.

Hlavné americké akciové indexy úspešne zvládli aj posledný májový týždeň. Indexy Dow Jones Industrial Average a S&P 500 sa tak celkovo za uplynulý mesiac zhodnotili o 4,2 % resp. 4,5 %. Technologický index Nasdaq vzrástol v máji o takmer 7 %.

Akciové trhy, ťahané nahor americkými akciovými indexami, tak pokračujú v silnom odraze z marcových miním. Prekvapujúce je, že nárast za uplynulé dva mesiace sa uskutočnil bez výraznejších poklesov, aj to je jasným dôkazom sily na trhu. Opäť sa potvrdilo známe pravidlo, že najvyšší výnosový potenciál majú akcie v najťažších časoch.

Hlavný americký akciový index S&P 500 narástol z marcových miním o takmer 40 %, aktuálne sa nachádza v 10 % poklese zo svojich februárových historických maxím.

Vývoj akciového indexu S&P 500 v tomto roku

Vývoj akciového indexu S&P 500 v roku 2020
Zdroj: https://www.wsj.com/market-data/quotes/index/SPX/advanced-chart

Akcie rastú z dôvodu výraznej aktivity vlád i centrálnych bánk po celom svete, postupného uvoľňovania reštrikcií, aj kvôli pozitívnym informáciám ohľadom potenciálnej vakcíny proti koronavírusu.

Aj počas tejto krízy sa ukazuje, že najlepšou stratégiou pri investovaní je pravidelné investičné sporenie, ktorého výkonnosť sa dá znásobiť mimoriadnymi investíciami počas väčších prepadov. Pri investičnom sporení neriešite či sú akcie vysoko alebo nízko, investujete každý mesiac a vďaka tomu vám neujde žiadne obdobie rastu.

Čo teda robiť v aktuálnej situácii? Akciové trhy sú síce ešte stále v poklese, ale majú za sebou už veľký odraz. Jednou možnosťou je začať s pravidelným investičným sporením. Druhou je rozdelenie investície na niekoľko častí. Prvú uskutočniť hneď, aby sme nezmeškali, keď budú trhy pokračovať v raste. Tie ostatné zrealizovať neskôr, keď sa na trhy dostaví korekcia (pokles v rastovom trende). A tá určite skôr či neskôr príde.

Pre ďalší vývoj je dôležitých viacero skutočností. Investori budú pozorne sledovať ako bude prebiehať proces uvoľňovania ekonomík a obnovovania spotrebiteľských návykov a výdavkov. V centre pozornosti bude aj naďalej vzťah USA a Číny, či už ohľadom situácie v Hong Kongu, ako aj ich obchodných vzťahov. Pod drobnohľadom budú aj hromadné nepokoje, ktoré sa rozširujú v USA v kontexte neprimeraného policajného zásahu.

Investovanie určitej časti voľných peňazí, pokračovanie v sporení do Podielových fondovTB s prípadným zvýšením sporiacej platby alebo vytvorenie nového sporenia do Podielových fondovTB vytvára priestor na navyšovanie výnosového potenciálu do budúcnosti.

 

 

 
 

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/odraz-akciovych-trhoch-nezastavil-ani-maji/