1. Blog
 2. /
 3. Návody
 4. /
 5. Ako žiadať o pomoc od štátu s hypotékou?

Ako žiadať o pomoc od štátu s hypotékou?

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 30.01.2024 | 3 min. čítania

ako ziadat pomoc od statu s hypotekou

Klientom, ktorým po zmene fixácie úrokovej sadzby na hypotéke narástla splátka úveru, pomôže štát formou mimoriadneho daňového bonusu a špeciálneho príspevku. Máte na túto pomoc nárok aj vy? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam podmienok, ktoré je potrebné splniť.

Ak sa vám zvýšila mesačná splátka hypotéky ešte počas roka 2023, môžete požiadať štát spätne o pomoc prostredníctvom jednorazového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Pre rok 2024 bola vytvorená nová forma pomoci – príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Ten si môžete uplatniť už od januára, ak vám narástla splátka už v priebehu roka 2023. Ak vás zvýšenie mesačnej splátky hypotéky ešte len čaká, žiadosť môžete podať až od kalendárneho mesiaca, kedy vám bude nová výška mesačnej splátky po prvýkrát zúčtovaná zo strany banky.

Zvýšené splátky v roku 2023

 • môžete požiadať o daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru 
 • vypočíta sa ako 75 percent zo zvýšenia splátky 
 • výška daňového bonusu je najviac 150 eur mesačne (maximálne 1 800 eur ročne) 

Prejsť na podmienky 

 

Zvýšené splátky v roku 2024

 • môžete požiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie
 • vypočíta sa ako 75 percent zo zvýšenia splátky 
 • výška príspevku na zvýšenú splátku je najviac 150 eur mesačne (maximálne 1 800 eur ročne)

Prejsť na podmienky 

 

Kedy máte nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky?

 • Ak máte HypotékuTB alebo Hypotekárny úver so štátnym príspevkom, resp. štátnym príspevkom pre mladých, s účelom kúpa bytu či domu (alebo ich časti), výstavba či dostavba nehnuteľnosti, zmena či údržba nehnuteľnosti, prípadne môže ísť o kombináciu týchto účelov alebo kombináciu so splatením úveru (bonus sa nevzťahuje na čisto refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku). 
 • Ak je dĺžka doby splácania vášho úveru od 5 do 30 rokov.
 • Ak na vašej úverovej zmluve došlo v roku 2023 k zmene fixácie úrokovej sadzby a zvýšeniu úrokov, pričom sa vám zvýšila splátka oproti roku 2022.
 • Ak je váš úver načerpaný a nesplatený, alebo bol splatený po 31. 12. 2022.
 • Ak v roku 2022 bola splatná aspoň jedna splátka, ktorá je zaplatená.
 • Ak váš priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok 2022 nepresiahol 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku – ide o sumu 2 086 eur.
 • Ak je vaša zakladaná nehnuteľnosť na Slovensku a je určená na bývanie (slúži výlučne k vášmu vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami, tak ako ich definuje Občiansky zákonník).

Ak podmienky spĺňa dlžník aj spoludlžník, je potrebné, aby sa navzájom dohodli, pretože daňový bonus si môže uplatniť len jednej z nich. Dlžníkom alebo spoludlžníkom sa pritom museli stať už v čase uzatvorenia zmluvy, t. j. nárok na bonus nemajú osoby, ktoré pristúpili do úverového vzťahu až neskôr.

Koľko vám štát vráti na dani?

Daňový bonus je možné získať až do výšky 150 eur za 1 mesiac, to znamená maximálne 1 800 eur za rok 2023.

Vypočítava sa ako 75 percent z kladného rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v roku 2023. Daňový bonus sa pritom vyplatí len na 1 zmluvu o úverena 1 nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie.

Ide o formu priamej daňovej úľavy, to znamená, že o sumu daňového bonusu sa vám zníži vypočítaná daň z príjmov.

pomoc so zvysenymi splatkami hypoteky

Ako žiadať o daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru?

 • Ak ste zamestnanec, potvrdenie od banky odovzdáte svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie.
 • Ak ste podnikateľ alebo chcete ako zamestnanec podať daňové priznanie sami, priložíte potvrdenie od banky k vášmu daňovému priznaniu, máte na to čas do 2. 4. 2024 (ak požiadate o odklad podania daňového priznania, posledný deň je 1. 7. 2024).

Upozornenie: 

Za rok 2023 si môžete uplatniť iba jeden z daňových bonusov – buď sa rozhodnete pre daňový bonus na zaplatené úroky alebo daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. 

Ak spĺňate podmienky pre oba bonusy, môžete požiadať banku o vystavenie oboch potvrdení a následne sa rozhodnete, ktoré z nich predložíte daňovému úradu

Podmienky pre daňový bonus na zaplatené úroky 

 

Ako získate potvrdenie o zvýšení zaplatenej splátky úveru od Tatra banky?

Ak spĺňate podmienky pre získanie daňového bonusu, môžete potvrdenie získať:  

danovy bonus zo zvysenych splatok hypoteky

Ako získate príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je stanovený rovnako ako pri daňovom bonuse na 75 percent zo zvýšenia mesačnej splátky, maximálne v sume 150 eur

Hlavnou podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1. 1. 2024.

Žiadosť je možné podávať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez www.slovensko.sk. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere

 • V prípade, ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. 
 • Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.

prispevok na zvysene splatky hypoteky

Potvrdenie od banky v tomto prípade nepotrebujete. Údaje o hypotékach zasielajú banky priamo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rovnako ako pri daňovom bonuse, aj tu platí, že:

 • dlžník aj spoludlžník sa musia dohodnúť, pretože príspevok si môže uplatniť len jednej z nich,
 • dlžníkom alebo spoludlžníkom sa museli stať už pri uzatvorení zmluvy (teda nepristúpili do úverového vzťahu neskôr).

„Systém je zatiaľ nastavený do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania pri zákone o štátnom rozpočte. Predošlý rok sme pokryli daňovým bonusom,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. 

Ďalšie podmienky poskytnutia ako aj samotná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/navody/ako-ziadat-pomoc-od-statu-hypotekou/