1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Ako si správne poistiť dom či byt

Ako si správne poistiť dom či byt

Mária Mahútová | Tatra banka a.s. Autor: Mária Mahútová, Tatra banka a.s. | 14.01.2020 | 3 min. čítania

Ako si správne poistiť dom či byt

Nešťastie na Mukačevskej ulici v Prešove otriaslo celým Slovenskom. Zároveň to otvorilo otázku poistenia nehnuteľností. Správne nastavená poistná zmluva vás ochráni aj pred najväčšími škodami.

Dôležité je správne nastaviť hodnotu poistenej nehnuteľnosti

Plánujete si vziať hypotéku na kúpu domu či bytu? Ak mini aj budete banke ručiť, potrebujete ich poistiť. V tomto prípade musí poistná suma kryť minimálne výšku úveru. Tu však pozor, výška poistky často nemusí kryť celkovú hodnotu bytu či domu a jeho zariadenie. Na otázky, ako si poistiť nehnuteľnosť, nám odpovedala Bibiana Proňuková z oddelenia depozitných produktov Tatra banky.

Aký je rozdiel medzi poistením bytu/domu a domácnosti

Poistenie bytu resp. poistenie domu označuje, aká konkrétna nehnuteľnosť je predmetom poistenia. Ak klient vlastní dom, potom si uzatvára poistenie domu a v prípade, ak klient vlastní byt, tak si uzatvára poistenie bytu.

Rozdiel je v tom, či má klient dojednané len poistenie nehnuteľnosti alebo má dojednané aj poistenie zariadenia domácnosti. Kvalitné poistenie majetku fyzických osôb kryje nielen škody na nehnuteľnosti, ale aj škody vzniknuté vo vnútri nehnuteľnosti, čiže aj škody na zariadení domácnosti.

Pod poistením zariadenia domácnosti si predstavme nábytok, domáce spotrebiče, interiérové zariaďovacie prvky a v závislosti od zvoleného produktu to môžu byť aj súčasti stavby, sanita, presklenia, alebo dokonca aj domáce zvieratá.

V akých prípadoch mi toto poistenie pomôže

To závisí od zvoleného rozsahu krytia. Klient si môže vybrať základný alebo rozšírený rozsah krytia a to v závislostí od ponúkaných možností vybranej poisťovne.

Medzi základné riziká poistenia nehnuteľnosti ako aj poistenia zariadenia domácnosti patrí požiar, výbuch, víchrica, voda z vodovodu. Pri poistení zariadenia domácnosti patrí k základným rizikám poistenie krádeže vlámaním. Tieto riziká môžu byť rozšírené o poistenie povodne, záplavy, zosuvu pôdy ako aj poistenie škôd spôsobených lavínami, zemetrasením a spätným prúdením vody. Medzi voliteľné riziká patrí aj poistenie atmosférických zrážok, prepätia, skratu elektromotora, spodnej vody a poistenie všeobecnej zodpovednosti (t.j. poistenie z vlastníctva nehnuteľnosti a zodpovednosť fyzických osôb).

Ako riešiť „podhodnotenie“ poistky – je to moja starosť alebo má prísť s návrhom poisťovňa?

Podpoistenie je pomerne nepríjemný stav, ktorý vzniká vtedy, ak má klient poistený majetok na poistnú sumu, ktorá neodzrkadľuje hodnotu poisteného majetku. Táto situácia spôsobuje, že v prípade poistnej udalosti dochádza ku kráteniu poistného plnenia. Výška krátenia závisí od ustanovení Všeobecných poistných podmienok, prípadne zmluvných dojednaní alebo znenia poistnej zmluvy. Vo výsledku tak klient dostane menej financií ako očakával a na opravu vzniknutej škody potrebuje hľadať finančné prostriedky inde.

Kvalitné produkty poistenia majetku myslia na túto situáciu už pri stanovení poistnej sumy, kde na základe veľkosti (plochy) poisťovaného majetku stanovujú klientom základnú odporúčanú hodnotu poistenia ich majetku a nenechávajú voľbu poistnej sumy len na rozhodnutí klienta. Tak ako neexistujú dva úplne identické domy, ktoré majú rovnakú veľkosť či plochu a líšia sa v ich samotnom vyhotovení, je vhodné zvážiť, či takto stanovená základná odporúčaná poistná suma je dostatočná alebo je potrebné ju navýšiť: napríklad vlastník použil kvalitné materiály pri zhotovení strechy alebo kvalitné murivo prípadne jeho interiér obsahuje dizajnérske kúsky a kvalitné domáce spotrebiče vyššej ceny.

Ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz uvádza, že podhodnotenie poistenia majetku na slovenskom trhu nie je zjavné. Poistné rastie úmerne spolu s rastom cien nehnuteľností a to aj kvôli vyšším cenám, vyšším nákladom na poistné plnenie, a pravdepodobne aj kvôli tomu, že ľudia poisťujú viac nehnuteľností.

Zistite viac o tom, ako sme poskytli pomoc s následkami tragédie v Prešove.
Získajte viac informácií o poistení majetku.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/ako-si-spravne-poistit-dom-ci-byt/