1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Aký bol prvý kvartál na finančných trhoch?

Aký bol prvý kvartál na finančných trhoch?

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 13.04.2023 | 3 min. čítania

ako investovat v roku 2023

Akciové trhy sa silným januárom snažili rýchlo zabudnúť na negatívny rok. Vysoká inflácia či problémy v bankovom sektore následne vývoj rozkolísali, akcie však prvý kvartál ukončili na zelenej vlne. 

Prvý kvartál nového roku dal investorom nádej na priaznivejšie časy po mimoriadne náročnom roku 2022. Minulý rok sme zažili siedmy najhorší pokles za kalendárny rok v histórii akciových trhov a suverénne najhorší výsledok na dlhopisových trhoch za vyše 50 rokov. Pre každého investora bolo ťažké uniknúť pred negatívnym vývojom na svojej investícii

Kvartál nárastov aj poklesov

Akciové trhy málokedy klesajú dva roky po sebe a tie dlhopisové takmer nikdy. Hneď od úvodu roka sme tak boli svedkami nákupov investorov, ktoré tlačili akciové trhy vyššie.

ako investovat v roku 2023

Niektoré európske akciové indexy sa dokonca vrátili do nových historických maxím a vymazali tak všetky straty minulého roku. Ich váha vo svetových indexoch je však výrazne nižšia ako váha amerických indexov (ktoré sú stále v hlbších poklesoch), a preto investori zatiaľ nevideli rovnaké vymazávanie strát aj na svojich investíciách. 

Naďalej sa však nedarilo dlhopisovým trhom, predovšetkým vďaka odhodlaniu centrálnych bánk pokračovať v boji s vysokou infláciou cez zvyšovanie úrokových sadzieb. 

Úvodné nadšenie investorov postupne opadalo a v priebehu marca ho dokonca nahradili obavy a neistota. Do problémov sa totiž dostali niektoré regionálne americké banky. Niekoľko z nich dokonca zbankrotovalo. Poklesy akcií bánk tlačili nadol celý trh a indexy (predovšetkým tie americké) chvíľami vymazali všetky tohtoročné zisky. 

Počas tohto náročného obdobia však akciové trhy ukázali nečakanú odolnosť a do konca kvartálu väčšina z nich posilnila. Banková kríza tak (zatiaľ) bola zažehnaná, naviac mala aj pozitívny efekt – znížila sa pravdepodobnosť ďalšieho výrazného zvyšovania sadzieb zo strany centrálnych bánk, na čo reagovali dlhopisové trhy opätovným rastom. To pomáhalo investičným portfóliám, kde majú dlhopisy svoje dôležité miesto.   

Prvý štvrťrok napokon priniesol po nárastoch aj poklesoch pozitívne zhodnotenie akciových trhov. Ak sa však pozrieme s väčším odstupom, akciové trhy sa už vyše pol roka výraznejšie nepohli. Je preto veľmi pravdepodobné, že už ten najbližší kvartál dá zásadnú odpoveď na otázku: Kam ďalej? Ako investori musíme byť pripravení na každý scenár.     

Užitočnými tipmi do takýchto období je využitie zaistených investičných stratégií či pravidelné investovanie.

 

Ako investovať bez obáv

Zaistený fondTB 2026 je odpoveďou na to, ako zhodnocovať svoje peniaze bez obáv zo strát, či ako investovať v obdobiach so zvýšenou nervozitou na finančných trhoch.

Vďaka Zaistenému fonduTB 2026 sa môžete podieľať na výnosoch úspešných svetových firiem či slovenských dlhopisov a neriskujete stratu investovaných peňazí. 

Investičná stratégia fondu zaistí, že po 3 rokoch budete mať minimálne hodnotu svojej investície, a to aj v prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch. Naviac, môžete získať zaujímavý výnos.

Koľko môžete zarobiť? 

  • Realistický scenár predpokladá po troch rokoch výnos 9 až 16 percent (3 % až 5 % p. a.),
  • Optimistický scenár predpokladá po troch rokoch  výnos 16 až 33 percent (5 % až 10 % p. a.). 
  • Pri pesimistickom scenári získate minimálne hodnotu vašej investície.

ako ochranit investiciu pred stratou

Investovať môžete v pobočke, cez DIALOG Live alebo cez Internet bankingTB, a to už od 150 eur.

Chcem investovať 

 

Investujte pravidelne a vyhrajte až 300 eur

Osvedčený tip, ako investovať dlhodobo úspešne, predstavuje pravidelné investovanie prostredníctvom Investičného sporeniaTB. Začať viete s akoukoľvek sumou, k ničomu sa nezaväzujete a investovanie prebieha automaticky každý mesiac. Viete ho pritom kedykoľvek upraviť či pozastaviť.

investujte a vyhrajte 300 EUR

Naviac, ak si otvoríte Investičné sporenieTB cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo cez Internet bankingTB, môžete vyhrať až 300 eur.

Chcem začať 

 

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu upravujúce aj zaistenie sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať, a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, najmä ak obdobie, počas ktorého bol podielnikom podielového fondu, nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Uvedené potenciálne scenáre vývoja zohľadňujú predpokladané zloženie fondu, výnosový potenciál zaisťovacej zložky portfólia a potenciálne scenáre pohybu globálnych akciových trhov, či už na úroveň posledných historických maxím bez neprimeraných poklesov (realistický scenár), resp. vytváranie nových maxím v rámci silného rastového trendu (optimistický scenár), pričom tieto predpoklady sú vytvorené k dátumu vytvorenia fondu 20.3.2023. Očakávané zhodnotenie nezohľadňuje budúce daňové zaťaženie, je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/aky-bol-prvy-kvartal-financnych-trhoch/