1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Aký bol prvý polrok 2023? Investorov potešili akciové trhy aj daňová novinka

Aký bol prvý polrok 2023? Investorov potešili akciové trhy aj daňová novinka

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 18.07.2023 | 3 min. čítania

ako co najlepsie zhodnotit svoje peniaze

Po náročnom roku sa na akciové trhy vrátil optimizmus. Pod pozitívny vývoj v prvom polroku sa podpísalo viacero faktorov. Jedným z najdôležitejších bola spomaľujúca inflácia, ktorá dáva nádej, že najsilnejší rast cien už máme za sebou. 

Práve vysoká inflácia bola v minulom roku najväčším strašiakom pre investorov aj centrálnych bankárov. Očakávania, že by sa mohol blížiť koniec cyklu rastu úrokových sadzieb, tiež pomohli k návratu optimizmu akciových investorov.

História ukazuje, že dva za sebou idúce negatívne roky sa na akciových trhoch dejú iba veľmi výnimočne. Pozitívny prvý polrok to zatiaľ potvrdzuje. Akciové trhy tak postupne vymazávajú poklesy z minulého roku.

rast potencialu investicie

Výnosový potenciál dlhopisov

Na rozdiel od akcií sa dlhopisové trhy ešte stále neotriasli zo svojich poklesov v roku 2022. Nedokázali sa výraznejšie odraziť a stále sa nachádzajú v stratách.

Pokles cien dlhopisov však prináša zároveň rast ich výnosu do splatnosti. Vyhliadky na výnos dlhopisových investícií v najbližšom období sú zaujímavé. Dlhopisy prinášajú potenciál, aký dlhé roky nemali.

Ofenzívne nastavené Podielové fondyTB

Oživenie na akciových trhoch v druhom kvartáli prinieslo aj zlepšenie výkonnosti Podielových fondovTB. Tie sa v uplynulých mesiacoch preklopili z defenzívneho nastavenia do ofenzívneho módu.

Podiel akciových investícií vo všetkých fondoch sa výrazne zvýšil, pričom dlhopisy sú stále zainvestované len veľmi opatrne a selektívne. Naďalej sme pripravení silnejšie navýšiť dlhopisovú zložku v prípade otočenia negatívneho trendu. 

Takáto letná ponuka tu ešte nebola!

Investovanie predstavuje osvedčený spôsob budovania a zhodnocovania finančného majetku. Počas leta sme pre Vás pripravili mimoriadnu ponuku

Ak zainvestujete do Podielových fondovTB alebo si otvoríte Investičné sporenieTB, NAVŽDY ich budete mať bez vstupných a výstupných poplatkov.

Pri Investičných sporeniachTB sa toto oslobodenie od poplatkov bude vzťahovať na všetky pravidelné alebo mimoriadne platby, ktoré počas životnosti sporenia zrealizujete.

Limitovaná ponuka platí do 30. 9. 2023.

 Zistiť viac 

ako investovat bez poplatkov

 

Skvelá správa pre investorov do Podielových fondovTB

Schválená novela zákona o dani z príjmov poteší investorov do podielových fondov. Od 1. januára 2024 bude výnos dosiahnutý z predaja podielových listov (podielov) v podielových fondoch oslobodený od dane z príjmu. Na to je potrebné, aby od ich vydania uplynuli minimálne tri roky. Oslobodenie sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré nemali podielové listy v obchodnom majetku. 

nova pravna uprava pri investovani

Nová právna úprava sa bude automaticky vzťahovať aj na podielové listy nadobudnuté pred jej účinnosťou. Pre získanie daňového oslobodenia musia byť pri žiadosti o výplatu podielových listov splnené uvedené podmienky, po ich splnení budú predávané podielové listy vyplatené bez dane.

V jednoduchosti to znamená, že na jednorazové investície do Podielových fondovTB sa nebude vzťahovať žiadna daň po uplynutí troch rokov od ich realizácie. Pri Investičných sporeniachTB platí, že od dane budú oslobodené všetky podiely, pri ktorých od nadobudnutia uplynuli aspoň 3 roky.

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. v slovenskom jazyku.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/aky-bol-prvy-polrok-2023-financnych-trhoch/