1. Blog
 2. /
 3. Sporenie a investovanie
 4. /
 5. Aký bol rok 2022 na finančných trhoch?

Aký bol rok 2022 na finančných trhoch?

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 09.01.2023 | 3 min. čítania

ako uspesne investovat v roku 2023

Na náročný prvý polrok odpovedali finančné trhy rastom na začiatku leta. Optimizmus dlho nevydržal. Vysoká inflácia a obavy z krokov centrálnych bánk a následnej recesie priniesli ďalšie poklesy. Výsledkom je prvý „medvedí“ trh na akciách od veľkej finančnej krízy v rokoch 2007-2009.

Prvý medvedí trh po viac ako dekáde

V ostatných troch rokoch sa ani jeden rok na finančných trhoch nedá označiť ako priemerný alebo nevýrazný. 

Rok 2020 priniesol pandémiu COVID-19 a šok na finančných trhoch, keď svetová ekonomika zo dňa na deň zastala. Po bezprecedentných zásahoch vlád a centrálnych bánk však prišlo rovnako silné oživenie a návrat do maxím.  

Rok 2021 priniesol extrémne silnú výkonnosť akciových indexov. Väčšina akcií sa nepodieľala na raste trhov a všetko ťahalo iba zopár gigantov, ako sú Amazon, Tesla alebo Microsoft. Dlhopisové trhy zaznamenali prvé poklesy, keď sa úrokové sadzby pod vplyvom rastúcej inflácie začali posúvať vyššie.  

medvedi trh 2022

„Keď sa finančné trhy nachádzajú v poklesoch, môže investor investovať výhodnejšie, za nižšie ceny."

 

A potom prišiel rok 2022. Centrálne banky sa spamätali, zistili, že inflácia nie je dočasná a začali prudko zvyšovať sadzby.

Na trhu prišlo k málo vídanej situácii. Akcie a dlhopisy klesali bok po boku a takmer rovnakým tempom. Pre investorov to bola ťažko riešiteľná situácia. Akcie a dlhopisy tvoria základ takmer každého investičného portfólia a keď sa ani jednému z nich nedarí, ťažko sa dá v takomto období zarábať.

Aby toho nebolo málo, ruská invázia na Ukrajinu priniesla nové problémy: rast cien energií a potravín, zvýšené geopolitické riziko z konfliktu v Európe a výrazné spomalenie ekonomického rastu na starom kontinente. Výsledkom je prvý skutočný „medvedí“ trh na akciách od veľkej finančnej krízy v rokoch 2007-09. 

Vývoj akciového indexu S&P 500 v roku 2022

rok 2022 na financnych trhoch

Zdroj: https://www.cnbc.com/quotes/.SPX?qsearchterm=s&p, dňa 30. 12. 2022

Čo nás čaká

Nikto nevie predpovedať, ako dlho budú trvať poklesy na akciových trhoch. Historicky to bolo v priemere 14 mesiacov (od čoho nie sme ďaleko), ale skutočné „medvedie“ trhy trvali aj dlhšie obdobie. Investori sa v takýchto časoch musia len obrniť trpezlivosťou. Vypredávať svoju investíciu v takýchto časoch je veľmi nerozumné. Nikdy nevieme, kedy nový „býčí“ (rastový) trh príde a či už nie je náhodou za rohom. 

„Tí investori, ktorí tieto časy trpezlivo prečkajú alebo dokonca teraz zainvestujú, budú v budúcnosti odmenení zaujímavými výnosmi."

 

Potenciál budúcich výnosov stúpa

Negatívne časy sú obdobím príležitostí. Často veľkých príležitostí. Aktíva sa stávajú lacnejšími a výnosový potenciál do budúcnosti sa zväčšuje. Inak to nie je ani teraz. 

Akciové trhy sú o 15-20 % lacnejšie ako pred rokom. A dlhopisové trhy sa po rokoch nulových výnosov opäť dostávajú do hľadáčika investorov. Už teraz je možné kúpiť konzervatívne dlhopisy s 2-3 %-ným výnosom, rizikovejšie dlhopisy s oveľa vyšším.

Portfólia investorov síce v uplynulom roku poklesli, ale ich očakávané budúce výnosy v nasledujúcich rokoch sa zvýšili. Tí investori, ktorí tieto časy trpezlivo prečkajú alebo dokonca teraz zainvestujú, budú v budúcnosti odmenení zaujímavými výnosmi.

rast na financnych trhoch

Kedy je správny čas na investovanie?

Mnoho ľudí si kladie otázku, prečo by mali investovať v negatívnom období. Nie je lepšie počkať, kým sa situácia zlepší? 

kedy je spravny cas na investovanie

Práve v nepriaznivých obdobiach, keď sa finančné trhy nachádzajú v určitých poklesoch, môže investor investovať výhodnejšie, za nižšie ceny. Finančné trhy sa aktuálne nachádzajú v zaujímavých poklesoch. Pre potenciálneho investora to predstavuje príležitosť zvýšiť výnosový potenciál svojej investície v stredno- až dlhodobom horizonte.

Investovať do našich Podielových fondovTB sa dá aj s malými sumami. S Investičným sporenímTB je investovanie pravidelné a úplne jednoduché. Začať môžete s akoukoľvek sumou.

Ako investovať v roku 2023?

 • Zachovajte chladnú hlavu, zostaňte zainvestovaný/-á a neukončujte investíciu v poklese predčasne. Dlhodobo sa najlepšie darí disciplinovaným investorom, ktorí neprepadnú panike v náročných obdobiach. 

 • Investujte výhodnejšie pri nižších cenách: 

  Pokračujte v pravidelnom investovaní. Investičné sporenieTB dokáže v prípade klesajúcich cien aktív nakúpiť za pravidelné platby viac podielov. Užitočným tipom na zvýšenie výnosového potenciálu je navýšenie pravidelnej platby. 

  Pošlite mimoriadnu platbu na Investičné sporenieTB alebo urobte novú investíciu. Akciové trhy sa nachádzajú o 15-20 % nižšie ako pred rokom. Čakanie na väčší pokles môže byť obdobím zmeškaných príležitostí.  

  Rozdeľte si plánovanú investíciu v čase na viac častí. Rozložíte tak riziko zlého načasovania a zvýšite pravdepodobnosť úspechu pri investovaní.   

realitny fond

Unikátna limitovaná príležitosť

Aktuálne môžete využiť limitovanú príležitosť investovať do obľúbeného Realitného fonduTB. Môžete tak zarábať na slovenských nehnuteľnostiach. Fond má potenciál prinášať zaujímavé výnosy plynúce najmä z nájmov, ako aj z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľností. 

Investície do nehnuteľností slúžia aj ako nástroj na zachovanie hodnoty peňazí v čase. Ceny nájmov z nehnuteľností vo fonde sú naviazané na infláciu. Naviac, realitné investície presne nekopírujú vývoj akciových a dlhopisových trhov, tým predstavujú vhodný nástroj na rozloženie investičného rizika. 

Investovať do Realitného fonduTB môžete cez Internet bankingTB alebo prostredníctvom svojho osobného bankára.

Investovať cez Internet banking 

 

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno v prípade TAM-REF investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. Oficiálny názov podielového fondu TAM-REF je Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., RealitnýFond o.p.f.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/aky-bol-rok-2022-financnych-trhoch/