1. Blog
 2. /
 3. Sporenie a investovanie
 4. /
 5. Nový Konzervatívny PLUS fondTB nielen pre konzervatívnych

Nový Konzervatívny PLUS fondTB nielen pre konzervatívnych

Dominika Brtková | Tatra Asset Management Autor: Dominika Brtková, Tatra Asset Management | 19.04.2021 | 5 min. čítania

Konzervativny PLUS fond Tatra banka

Jar je časom nových začiatkov. Zladili sme sa spolu s ňou a priniesli vám náš nový Konzervatívny PLUS fondTB. Aj keď sa podľa názvu môže javiť, že je pre ľudí, ktorí sa nevedia zbaviť starých návykov, nie je tomu úplne tak. Konzervatívny PLUS fondTB nie je len pre konzervatívnych.

 • Fond predstavuje vstupnú bránu do sveta investovania pre konzervatívnych klientov, ako aj pre tých, ktorí ešte nikdy neinvestovali
 • Rovnako je však zaujímavým riešením pre tých, ktorí majú investície v dlhopisových fondoch s minimálnym výnosovým potenciálom, prípadne pre skúsenejších investorov, ktorí hľadajú konzervatívny produkt pre svoje strednodobé peniaze. 

Ak vám s príchodom jari napadajú myšlienky o začatí s investovaním, tento fond môže byť práve pre vás. 

 • Chcete začať investovať, ale neviete ako? 
 • Doteraz ste si mysleli, že investovanie je len pre bohatých, pre tých, ktorí sa do toho rozumejú, alebo že je príliš rizikové? 

Vaše obavy chápeme, a preto sme pre vás pripravili investičnú stratégiu, ktorú inde na Slovensku nenájdete. Výnos vo fonde bude plynúť najmä z akcií a realitných investícií

 • Kým realitné investície budú tvoriť vo fonde 20 % od samého začiatku, do akcií bude Konzervatívny PLUS fondTB investovať postupne. Zbaví vás tak rozhodovania o tom, či teraz je alebo nie je ten správny čas na väčšiu investíciu

Začínajúcim investorom sa stáva, že začnú investovať po väčších nárastoch na finančných trhoch, keď sa investovanie ukazuje v tom najlepšom svetle. Takéto obdobia sú však na väčšie investície menej vhodné, pretože môže nastať situácia, keď v krátkom čase zažijete väčší pokles a pod vplyvom emócií a sklamania investíciu predčasne ukončíte. Takýto scenár vedie ku strate a nechuti investovať ďalej. 

Správne načasovanie je kľúčové 

Postupným investovaním vašich peňazí do akcií sa zníži rizikovosť zlého načasovania investície a veľkého poklesu jej hodnoty, zníži sa tak aj hladina vášho stresu. Po malých krokoch sa bude zvyšovať podiel vašich peňazí investovaných do akcií, zvýši sa tak pravdepodobnosť stabilnejšieho vývoja fondu. S Konzervatívnym PLUS fondomTB tak budete chránení pred výraznejšími poklesmi v krátkom horizonte od investície.

Ako nový Konzervatívny PLUS fondTB funguje? 

 1. Prvé tri mesiace od spustenia fondu (apríl-jún) prebieha štartovacia fáza s 5 % akcií a 20 % realitných investícií. Zvyšok je umiestnený v peňažných a dlhopisových investíciách.
 2. Postupné prikupovanie akcií v trojmesačných intervaloch bude zvyšovať výnosový potenciál fondu.
 3. Každé tri mesiace sa bude do fondu pridávať 2,5 % akcií, v priebehu roka sa tak môže dostať na 15 %, najneskôr do dvoch rokov na 25 %

graf konzervativny plus fond tatra banka
Zdroj: Tatra Asset Management, a.s.

Navyše si stratégia fondu ponecháva priestor reagovať na obdobia, keď akciové trhy výraznejšie poklesnú. To sú obdobia, ktoré sú pre investovanie zaujímavé. Akcie budú vtedy lacnejšie, fond ich môže prikúpiť viac, aby zvýšil výnosový potenciál vašich peňazí.

Je podobnosť s Balanced fondom čisto náhodná?

Najneskôr po dvoch rokoch bude nový fond totožný s najpopulárnejším fondom našich klientov Balanced fondomTB. Po dvoch rokoch bude obsahovať

 • 25 % akcií,
 • 20 % Realitného fonduTB
 • a zvyšok sa bude nachádzať v peňažných a dlhopisových investíciách. Odporúčaná doba investovania v tomto fonde sú minimálne 4 roky. 

Nový fond sme vytvorili ako vstupnú bránu do sveta investovania. Pre tých z vás, ktorí majú peniaze uložené na bežných vkladových produktoch alebo zainvestované v dlhopisových fondoch, s minimálnym výnosovým potenciálom. Ak sa vám napríklad Balanced fondTB s 25 % akcií zdá v tejto situácii po výraznejších nárastoch na akciových trhoch príliš dynamický, práve nový fond na tieto obavy reaguje. 

Čo je najdôležitejšie pri investovaní?

Začať. Dôležité je vykročiť správne, „nezlomiť si nohu" na začiatku, inak sa do cieľa nedostaneme. Tak funguje aj nový Konzervatívny PLUS fondTB. Postupne, krok za krokom vás zoznámi s investovaním tak, aby vaše peniaze na začiatku nezažili nepríjemné prekvapenia, ale mohli sa postupne zhodnocovať v čase.

 Viac informácií nájdete na Konzervatívny PLUS fondTB.

 

Ako a kde jednorazovo investovať väčšiu sumu do tohto fondu?

 

Upozornenie:

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť  investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., konzervatívny PLUS o.p.f.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/novy-konzervativny-plus-fond/