1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Prečo futbaloví brankári robia zlé rozhodnutia

Prečo futbaloví brankári robia zlé rozhodnutia

Peter Herman | portfólio manažér Tatra Asset management Autor: Peter Herman, portfólio manažér Tatra Asset management | 18.10.2019 | 5 min. čítania

Prečo futbaloví brankári robia zlé rozhodnutia

Lebo sú k tomu takpovediac odsúdení rovnako, ako väčšina bežných investorov. Za všetko môže takzvaný sklon alebo zaujatosť k aktivite (Action bias). Ale poďme pekne po poriadku.

Azda mi dá každý futbalový fanúšik za pravdu, keď poviem, že nie je nič vzrušujúcejšie ako vyvrcholenie napínavého futbalového duelu v podobe penaltového rozstrelu. Pokutový kop, penalta, alebo hovorovo jedenástka je kritický moment pre oboch aktérov – brankára aj strelca. Futbalová lopta sa počas exekúcie penalty môže pohybovať rýchlosťou viac než 100 km/h. Pri vzdialenosti 11 m od bránkovej čiary po značku pokutového kopu môže lopta doletieť do brány za menej ako pol sekundy. Odhaduje sa, že reakčná schopnosť aj tých najlepších brankárov presunúť sa od stredu brány na jednu zo strán je o niečo pomalšia (asi 60 stotín sekundy).

V skratke teda platí, že dobre mierený a razantný kop na bránu je takmer s istotou gól. Toľko hovorí jednoduchá teória. Futbalový brankár preto robí zväčša rozhodnutie o svojom pohybe ešte pred samotnou exekúciou strelca – vyberá si spôsob a smer svojej aktivity. Robí tak väčšinou na základe svojej predpovede o budúcom pohybe dráhy lopty.

Vedci z izraelskej univerzity Ben-Gurion analyzovali vo svojej akademickej práci správanie futbalových brankárov pri exekúcii 286 pokutových kopov počas rôznych zápasov majstrovstiev sveta a najvýznamnejších ligových zápasov sveta. Dopracovali sa v nej k prekvapivo zaujímavému výsledku:

Vzhľadom na pravdepodobnosť rozloženia striel smerujúcich na bránu, najoptimálnejšia stratégia pre brankára, a teda najväčšia šanca pre neho chytiť penaltu, je vtedy, keď ostane stáť v strede bránky. Táto jeho šanca chytiť penaltu pri pohybe vľavo je približne 14 %, vpravo 13 % a pri postavení v strede až 33 %. Avšak paradoxne futbaloví brankári takmer vždy skáču do jednej zo strán, vľavo alebo vpravo. Robia tak až 94 % času. Pritom iba v 40 % prípadoch dokážu vystihnúť správny smer lopty na bránu. Avšak aj pri správnom odhade smeru je úspešne chytených len 25 % lôpt.


Ale dosť bolo čísel, teraz si skôr položme otázku, prečo sa snažia futbaloví brankári robiť niečo, v čom sú neúspešní, napriek všetkej snahe? Prečo jednoducho neostanú stáť v strede brány, keď tam podľa analýz a štatistických predpokladov majú najväčšiu šancu chytiť penaltu? Odpoveď je jednoduchá:

Je to určitá zaužívaná norma, zaujatosť konať, reagovať za každú cenu. Aj keď sa želaný výsledok nemusí dostaviť. Strelený gól z penalty v prípade, ak sa brankár nepohne, u nás prirodzene vyvoláva horší dojem, ako keď brankár vyvinie významnú aktivitu v podobe skoku do jednej zo strán brány. Výsledok je síce rovnaký, avšak niečo nás núti konať, vyvinúť aktivitu. Vtedy sa akoby cítime lepšie. Byť pasívny nie je „in“.

Ako to súvisí s investovaním

Úplne rovnako, ako futbalový brankár, sa správa aj bežný investor. Zaujatosť k aktivite núti veľa investorov robiť zmeny vo svojich investičných rozhodnutiach na základe svojej predpovede o budúcom vývoji. Nezohľadňujú pri tom základné pravidlá a postupy investovania. Snaha reagovať ich núti vystupovať z akciových investícii v čase po poklese cien, ignorujúc odporúčaný investičný horizont. Naopak sklon k aktivite veľa investorov motivuje k neprimeranému nákupu akciového fondu v čase jeho najsilnejšieho rastu, ignorujúc mieru rizika, ktorú sú ochotní podstúpiť.

Kto z nás nepozná ten pocit, keď po prečítaní pár článkov v novinách alebo na internete, máme pocit, že musíme kúpiť zaručene výhodnú investíciu. Prípadne sa jej zbaviť, ak veľa odborníkov v médiách predpovedá skorý príchod recesie. Pritom nikto nevie konzistentne a presne predpovedať budúci vývoj. Fnančný guru vývoj ekonomický, futbalový brankár ten o smere lopty.

Čo teda robí bežný investor

Presne to isté, čo brankár pri penalte. Skáče do strán a pritom najlepší výsledok dosiahne, keď zostane „stáť neochvejne v strede brány“. Avšak nie úplne doslova. Mám skôr na mysli zvoliť si optimálnu investičnú stratégiu, plne zohľadňujúcu požiadavky investora na rizikový profil, dĺžku investičného horizontu a objemu alokovaných prostriedkov vzhľadom na celkovú finančnú situáciu.

Stáť správne v strede brány ďalej znamená zvoliť si dobre diverzifikovaný podielový fond, skladajúci sa z vhodnej kombinácie základných tried aktív, akými sú akcie a dlhopisy. Doplnený alternatívnymi alebo realitnými investíciami. A aktivitu v rámci tejto investície prenechať plne v kompetencií na to určených profesionálov zo správcovskej spoločnosti.  Takto sú potom šance na úspech, podobne ako pri penalte, najvyššie.


A čo s tým nutkaním a zaujatosťou k aktivite? Odporúčam ju využiť napríklad v práci, vzdelávaní sa, športe alebo pri koníčkoch.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/preco-futbalovi-brankari-robia-zle-rozhodnutia/