1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Ako vybaviť znalecký posudok?

Ako vybaviť znalecký posudok?

| 27.04.2017

Keďže podmienkou hypotéky je založenie nehnuteľnosti, jej hodnota musí byť oficiálne určená. Banky dnes rozoznávajú niekoľko spôsobov, ako ohodnotiť nehnuteľnosť. Výber správnej formy záleží od typu nehnuteľnosti a možností, ktoré banka poskytuje.

Formy oceňovania nehnuteľnosti:
1.   Formy oceňovania nehnuteľnostiNajjednoduchšou formou je tzv. cenová mapa. Oceňujú sa ňou byty na základe porovnávania reálnej trhovej hodnoty a zvyčajne k nej nepotrebujete žiadne extra doklady.
2.   Ďalšou možnosťou je interné ohodnotenie bankou. Toto už je detailnejší spôsob, ku ktorému si banka zvyčajne dožiada aj doklady podobné ako pri znaleckom posudku. Výsledkom však nie je tlačený výstup vo forme posudku pre klienta, ale len určenie hodnoty nehnuteľnosti. Táto možnosť je zvyčajne lacnejšia ako vypracovanie znaleckého posudku a klient ho platí až pri čerpaní úveru.
3.   Najkvalitnejšou formou ohodnotenia je práve znalecký posudok. Vypracuje ho licencovaný znalec, ktorý na základe hodnotenia materiálov, rozlohy, lokality a mnohých iných parametrov určí presnú hodnotu nehnuteľnosti. Výber znalca je na vás, ich zoznam nájdete napríklad na stránke: www.komoraznalcov.sk. Vypracovanie znaleckého posudku môže trvať aj jeden až dva týždne a platíte zaň znalcovi ešte predtým, ako viete či vám banka úver schváli.

Upozornenie:
Banka nemusí hodnotu zo znaleckého posudku či iného ocenenia akceptovať v plnej výške. V zmysle opatrenia NBS z decembra 2016 sa totiž pre účely úverov na bývanie hodnota nehnuteľnosti určuje vždy ako najnižšia z hodnôt – znalecký posudok, interné ohodnotenie a kúpna cena. Ak ste si teda vyjednali lepšiu kúpnu cenu, banka vám ohodnotenie o to zníži.

Doklady, ktoré bude od vás pýtať znalec, ak si dáte vypracovať posudok na byt:

  • DokladyList vlastníctva a katastrálnu mapu, ktoré si viete stiahnuť aj sami zo stránky www.katasterportal.sk, prípadne to za vás vybaví znalec.
  • Doklad o veku stavby – pri bytoch môžete doložiť potvrdenie od správcu bytového domu. Toto potvrdenie vám zvyčajne vystavia bez poplatku na počkanie. Prípadne je možné doložiť kolaudačné rozhodnutie, ak ho máte vy alebo správca. Pri dome je to vždy kolaudačné rozhodnutie.
  • Pôdorys – ak nemáte pôdorys zakreslený, znalec si premeria nehnuteľnosť sám a nákres pripraví. Pri rodinných domoch je kompletné zakreslenie stavby súčasťou projektovej dokumentácie.
  • Titul nadobudnutia – k znaleckému posudku je taktiež potrebné doložiť zmluvu, ktorou aktuálny vlastník nadobudol nehnuteľnosť. Ak neviete, akú zmluvu ako titul nadobudnutia potrebujete, na liste vlastníctva v časti B: vlastníci je názov tejto zmluvy uvedený.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/ako-vybavit-znalecky-posudok/