1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Aký osud čaká naše dôchodky?

Aký osud čaká naše dôchodky?

| 05.02.2018

Penziu na úrovni a vyššiu kvalitu života vám nezabezpečí dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Istejšou voľbou je spoľahnúť sa na vlastné sily a ešte v produktívnom veku začať sporiť.

Hlavné fakty za rok 2017:

  • priemerná výška starobného dôchodku za rok 2017 bola 427,20 EUR
  • priemerná hrubá mzda za rok 2017 dosiahla 953 EUR (odhad Tatra banky) 
  • percentuálny podiel priemernej výšky starobného dôchodku na priemernej mzde bol 44,8 % 
  • majetok klientov sa zhodnotil vo fondoch Comfort lifeTB o 31 miliónov EUR
  • najlepšiu výkonnosť na trhu dosiahol Comfort lifeTB 2050, ktorý sa zhodnotil o 12,8 %

Prečo je potrebné dôchodkové sporenie

Zachovať si súčasný životný štandard aj na dôchodku, prípadne si ho zvýšiť, bude čím ďalej, tým náročnejšie. „Priemerná výška starobného dôchodku za rok 2017 bola 427,20 EUR, pričom priemerná hrubá mzda za rok 2017 dosiahla 953 EUR (odhad Tatra banky). Percentuálny podiel priemernej výšky starobného dôchodku na priemernej mzde bol teda 44,8 % (nazývaný ako miera náhrady) a medziročne bola nižšia o 0,8 p. b. Vzhľadom na demografický vývoj sa dá očakávať postupné znižovanie miery náhrady. Zároveň sa dá očakávať aj znižovanie miery zásluhovosti v prvom pilieri. Znamená to, že ľudia s nadpriemernou mzdou budú dostávať starobný dôchodok len o málo vyšší ako ľudia s priemernou či podpriemernou mzdou,“ informuje Juraj Valachy, ekonomický analytik Tatra banky.

Podiel priemerného dôchodku na priemernej mzde

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je najvýhodnejšou formou sporenia na dôchodok. Aj preto záujem klientov o III. pilier v posledných rokoch významne rastie. V roku 2017 počet klientov Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky (DDS TB) narástol o 12 tisíc a celkový počet jej klientov prekročil hranicu 200 tisíc. 

Počet klientov DDS

Rovnako výrazne rástol majetok v doplnkových dôchodkových fondoch Comfort lifeTB (medziročne o 15,6 %). V decembri 2017 presiahli aktíva v správe DDS TB hranicu 600 mil. EUR. 

Aktíva v správe DDS

„S výsledkami investičnej stratégie Comfort lifeTB v roku 2017 môžu byť klienti spokojní. Dôchodkové fondy profitovali z pozitívneho vývoja na finančných trhoch a celkové zhodnotenie majetku klientov vo fondoch Comfort lifeTB za rok 2017 predstavovalo 31 mil. EUR. Najlepšiu výkonnosť na trhu dosiahol dôchodkový fond s najdlhším investičným horizontom Comfort lifeTB 2050, ktorý sa v roku 2017 zhodnotil o 12,8 %,“ dodáva Martin Ďuriančik, podpredseda predstavenstva a riaditeľ DDS Tatra banky. 

Pri správe dôchodkových úspor rešpektuje DDS TB životný cyklus sporiteľa. Fondy Comfort lifeTB zohľadňujú vek sporiteľa a správne vybraný fond Comfort lifeTB sa najskôr zameriava na čo najvyššie zhodnotenie úspor. Následne pred odchodom klienta do dôchodku sa začnú zhodnotené úspory automaticky postupne presúvať do konzervatívnejších aktív s nízkym rizikom, a tým budú v správnom čase chránené pred negatívnym vplyvom finančných trhov. 

Výkonnosť fondov Comfort life

Kontakt: 
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálne názvy doplnkových dôchodkových fondov sú: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/aky-osud-caka-nase-dochodky/