Bankomaty Tatra banky potvrdili svoju bezpečnosť

| 25.02.2013

Tatra banka venuje bezpečnosti svojich klientov najväčšiu prioritu, výnimkou
preto nie sú ani jej bankomaty.
Potvrdil to aj minulý týždeň, keď nebol zneužitý
žiaden z bankomatov Tatra banky.

Klienti Tatra banky však získali negatívnu skúsenosť zo zneužitia svojej platobnej karty použitím
bankomatu inej banky
na Slovensku. Táto situácia sa dotkla 45 klientov Tatra banky, ktorým
banka vďaka promptnému a proaktívnemu risk monitoringu blokovala okamžite ich platobné karty.

„Neustále investujeme značné finančné prostriedky do zvyšovania úrovne bezpečnosti
bankomatov, preto aj v tejto situácii nebol zneužitý žiaden bankomat Tatra banky. Počet
klientov, ktorých sa táto situácia dotkla sme vďaka rýchlemu risk monitoringu okamžite vyhodnotili
a transparentne komunikovali. V súčasnosti sú už všetci klienti, ktorí podali reklamáciu
odškodnení," vyjadril sa Igor Vida, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Transparentnosti sa banka drží aj v priamom vzťahu ku klientovi. Ako prvá banka na
Slovensku zaviedla službu SMS notifikácia, aby klienti mali okamžite informáciu o pohyboch na
svojom účte. Aj preto sa o zneužití svojich platobných kariet na bankomate inej banky dozvedeli
ako prví klienti Tatra banky. SMS notifikáciu, ktorú majú klienti v rámci balíka služieb bez poplatku
a v neobmedzenom počte, doručuje Tatra banka okamžite v čase vzniku transakcie.

Tatra banka je tiež jedinou bankou na Slovensku, ktorá vydáva k účtu kartu na počkanie.
Využiteľnosť tejto inovácie sa potvrdila aj minulý týždeň, keď klienti, ktorým banka zablokovala
kartu, mohli získať novú kartu v pobočke okamžite a hneď ju začať používať.

„Veríme, že tento prípad nenaštrbí dôveru našich klientov v platobné karty. Pri výbere z bankomatu
odporúčame používať prednostne bankomaty Tatra banky, ktoré sú všetky vybavené
efektívnym antiskimmovacím riešením," dodal Igor Vida.

Napriek tomu, že zneužitý nebol jediný bankomat Tatra banky, z komunikovaných informácií
vznikol skreslený dojem, že Tatra banka nevenuje bezpečnosti bankomatov dostatočnú
pozornosť. Opak je však pravdou. Tatra banka ako prvá na Slovensku prišla s kombináciou
mechanických a elektronických opatrení, ktorých cieľom je zabrániť skimmingu, pričom túto
technológiu neustále modernizuje. V minulosti ako prvá banka zabezpečila svoju sieť bankomatov
bezpečnostným prvkami vo forme certifikovaného nadstavca na čítač platobných kariet (tzv. zelený
sosák) a ďalšími ochrannými mechanizmami. Tieto bezpečnostné prvky zabezpečovali ochranu
proti zneužitiu platobných kariet formou libanonskej slučky a skimmingu.

Následne banka investovala ďalšie prostriedky do sofistikovaného komplexného súboru
bezpečnostných nástrojov a opatrení, vďaka ktorým sú bankomaty Tatra banky chránené na
najvyššej možnej úrovni proti širokému spektru
foriem zneužívania platobných kariet na
bankomatoch. Bezpečnostní experti banky neustále sledujú nové formy a trendy zneužívania
platobných kariet a vyvíjajú maximálne úsilie, aby úroveň zabezpečenia zostávala na vysokej
úrovni. Svojim prístupom k prevencii voči podvodom je Tatra banka lídrom v Slovenskej
republike
.

Vysokú pozornosť banka venuje aj bezpečnosti platobných kariet. Tatra banka je najaktívnejšou
bankou v prechode na chip & PIN technológiu. Ako prvá preklopila na túto technológiu celé svoje
Bankomaty Tatra banky potvrdili svoju bezpečnosť portfólio kariet, vrátane kreditných kariet.
Tento krok zásadne obmedzil pokusy o skimmingové útoky na klientov banky.

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Marína Smolková
hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593
0911 328 007

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/bankomaty-tatra-banky-potvrdili-svoju-bezpecnost/