Časopis Euromoney: RBI je „Najlepšia banka v strednej a východnej Európe”

| 14.07.2014

  • RBI dostala po ôsmykrát cenu časopisu EuromoneyLogo-Euromoney.jpg
  • Už tretia cena pre RBI ako „Najlepšiu banku" v strednej a východnej Európe v roku 2014
  • Dcérske banky v Bosne a Hercegovine, Kosove, Rumunsku a Srbsku ocenené ako „Najlepšie banky" vo svojich krajinách

Britský finančný časopis Euromoney už po ôsmykrát udelil spoločnosti Raiffeisen Bank International AG (RBI) ocenenie „Najlepšia banka v strednej a východnej Európe". Ocenenie bolo udelené vo štvrtok večer na ceremoniáli v Londýne.

„To, že sme získali toto ocenenie je opäť dôkazom toho, že sme spoľahlivým partnerom pre 14,5 milióna našich klientov aj v ťažkých časoch. Ocenenie považujeme za dôležitý znak dôvery, ktorý prispieva ku kvalite našej práce," povedal Karl Sevelda, CEO RBI.

Ocenenie časopisu Euromoney je už tretím ocenením, ktorú RBI tento rok získala za svoju širokú ponuku služieb fyzickým osobám a podnikateľom v regióne strednej a východnej Európy. V apríli ocenil RBI časopis Global Finance ako „Najlepšiu banku v strednej a východnej Európe" a v máji banku ocenil časopis EMEA Finance ako „Najlepšiu banku v strednej a východnej Európe a Spoločenstve nezávislých štátov".

Okrem materskej RBI boli ocenené aj jej dcérske banky v Bosne a Hercegovine, Kosove, Rumunsku a Srbsku ako „Najlepšie banky" vo svojich krajinách.

Časopis Euromoney je jedným z popredných mesačníkov o svetovom bankovníctve, financiách a kapitálových trhoch. Jeho ceny „Awards for Excellence" už viac ako dvadsať rokov oceňujú najlepšie finančné inštitúcie na každom významnom finančnom trhu a v sektore produktov, ako aj vedúce banky vo viac ako 100 krajinách po celom svete.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje za svoj domáci trh tak Rakúsko, kde predstavuje vedúcu korporátnu a investičnú banku, ako aj región strednej a východnej Európy (CEE - Central and Eastern Europe). V regióne CEE prevádzkuje RBI rozsiahlu sieť dcérskych bánk, lízingových spoločností a celú škálu ďalších špecializovaných poskytovateľov finančných služieb na 15 trhoch. RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá pôsobí vo svetových finančných centrách, a zároveň v Ázii, ktorá je ďalšou oblasťou zamerania skupiny. Spolu asi 57 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,5 miliónom klientov vo vyše 3 000 obchodných miestach, z ktorých prevažná väčšina sa nachádza v regióne CEE.

RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť spoločnosti Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 percent kmeňových akcií, zvyšok predstavujú voľne obchodovateľné akcie. Akcie spoločnosti RBI sú kótované na Viedenskej burze cenných papierov. RZB je centrálna inštitúcia skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, čo je najväčšia banková skupina v krajine. Slúži ako centrála pre celú RZB Group vrátane RBI.

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Ingrid Krenn-Ditz
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Christof Danz
+43 1 71 707 1930
christof.danz@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/casopis-euromoney-rbi-je-najlepsia-banka-strednej-vychodnej-europe/