Daň z príjmu platíme na poslednú chvíľu

| 25.03.2014

Štandardne platí, že menej obľúbené veci odkladáme do poslednej minúty. Podobne je to aj s platbou dane z príjmu.

Podľa našich štatistík si až dve tretiny klientov nechávajú tento krok na posledný marcový týždeň. Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že platbu cez Internet bankingTB je možné zadať ešte aj v pondelok, 31. marca 2014, do 21.00 hod.

Platby cez Internet bankingTB pritom realizujú klienti rôznych vekových skupín - najmladší používateľ mal podľa údajov minulého roka 15 rokov, najstarší mal 98 rokov, pričom priemerný vek je okolo 40 rokov. Podiel žien a mužov bol skoro vyrovnaný, mierne prevažovali muži (54 %).

Internet bankingTB je v Tatra banke už tradične najvyužívanejším bankovým kanálom pre realizáciu platieb, v porovnaní s pobočkou je takto zrealizovaných až 14-násobne viac platieb.

Najsilnejším dňom, keď klienti zrealizujú najviac transakcií pri najväčších objemoch je štandardne pondelok. Možno preto očakávať, že na rozdiel od minulého roka, keď kvôli Veľkej noci bol posledným dňom na úhradu dane z príjmu štvrtok 28. marca 2013, tento rok klienti využijú posledný možný termín - pondelok 31. marca 2014.

Klientom odporúčame, aby si skontrolovali realizáciu platby v pohyboch na účte (dôvodom nezrealizovanej platby môže byť prekročenie limitu v Internet bankingu alebo nedostatok prostriedkov na účte).


Kedy zaplatiť daň z príjmu:
Za dátum platby v tomto prípade považuje Daňový úrad deň, kedy sa uskutoční odpísanie platby z účtu platiteľa dane. Klienti teda môžu zrealizovať svoje platby najneskôr v pondelok, 31. marca 2014 do nasledovného času:
- v pobočke do 14.00 hod.
- systémy Gemini5, Multicash do 18.00 hod.
- Internet bankingTB, aplikácia Tatra banka, kontaktné centrum DIALOG Live do 21.00 hod.

 

Kontakt:
Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dan-z-prijmu-platime-poslednu-chvilu/