Dane na poslednú chvíľu: Dokedy najneskôr treba zaplatiť

| 27.03.2015

Novodobým fenoménom sa stalo neustále odkladanie povinností, tzv. prokrastinácia. Pre všetkých oneskorencov však máme dobrú správu, vďaka Internet bankinguTB je možné zaplatiť daň z príjmu aj na poslednú chvíľu.

tretina klientov, ktorí uhrádzajú daň z príjmu cez Internet bankingTB, si nechávajú platbu na posledný marcový týždeň. Najsilnejším dňom je už štandardne posledný deň úhrady. Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že platbu cez Internet bankingTB je možné zadať až do 21.00 hod.

Platba dane z príjmu
Za dátum platby považuje Daňový úrad deň, kedy sa uskutoční odpísanie platby z účtu platiteľa dane. Klienti teda môžu zrealizovať svoje platby najneskôr v utorok 31. marca 2015 do nasledovného času:

  • v pobočke do 14.00 hod.
  • systém Multicash do 18.00 hod.
  • Internet bankingTB, aplikácia Tatra banka, kontaktné centrum DIALOG Live do 21.00 hod.

Klientom odporúčame, aby si skontrolovali realizáciu platby v pohyboch na účte (dôvodom nezrealizovanej platby môže byť prekročenie limitu v Internet bankinguTB alebo nedostatok prostriedkov na účte).

Internet bankingTB je v Tatra banke už tradične najvyužívanejším bankovým kanálom pre realizáciu platieb, v porovnaní s pobočkou je takto zrealizovaných takmer 20-násobne viac platieb.

Platby cez Internet bankingTB pritom realizujú klienti rôznych vekových skupín - najmladší používateľ mal podľa údajov minulého roka 15 rokov, najstarší mal 99 rokov, pričom priemerný vek je okolo 38 rokov. Podiel žien a mužov bol skoro vyrovnaný, mierne prevažovali muži (53 %).

 

Kontakt:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dane-poslednu-chvilu-dokedy-najneskor-treba-zaplatit/