1. Blog
 2. /
 3. Banka
 4. /
 5. Dôchodkový špeciál

Dôchodkový špeciál

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 01.10.2020 | 2 min. čítania

Dôchodkový špeciál

Pri príležitosti medzinárodného dňa seniorov sme sa pozreli bližšie na tému dôchodkov.

Vidíme, že priemerný dôchodok na Slovensku je 477,14 €, pričom priemerný dôchodok Slovenky je o takmer 100 € nižší ako Slováka. Čo sa týka živnostníkov, až 73 percentám reálne hrozí, že budú poberať len minimálny dôchodok vo výške 334,30 €.

Slovenské dôchodky v číslach

 • Priemerný dôchodok v SR: 477,14 € (január 2020)
 • Priemerný dôchodok muži: 526,29 € (január 2020)
 • Priemerný dôchodok ženy: 428,46 € (január 2020)
 • Minimálny dôchodok: 334,30 €
 • Počet živnostníkov, ktorí platia minimálne poistné a hrozí im minimálny dôchodok: 73 %
 • Maximálna výška 13. dôchodku: 300 €

K 31. januáru 2020 evidovala Sociálna poisťovňa na Slovensku spolu 1 408 789 dôchodcov (v januári 2019 ich bolo 1 395 822). Vek odchodu do dôchodku je 64 rokov, pričom matkám sa znižuje dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa. Dôchodkový vek sa im pritom zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí.

Distribúcia starobných dôchodkov v prvom pilieri (k 31. 12. 2019)

Najväčšia skupina Slovákov poberá starobný dôchodok vo výške 365 € až 425 €.

Počet klientov v druhom pilieri (SDS): 1 564 152 (k 31. 12. 2019)
Počet klientov v treťom pilieri (DDS): 833 596 (k 31. 12. 2019)

 • Priemerná výška príspevku sporiteľa DDS Tatra banky v roku 2020: 27 €
 • Priemerná výška príspevku zamestnávateľa v DDS Tatra banky v roku 2020: 39 €
 • Priemerný odhad budúceho doplnkového dôchodku súčasných klientov DDS Tatra banky: 160 €/mesačne počas 10 rokov

Dôchodková kalkulačka

Ide o výsledok dlhodobej spolupráce DDS Tatra banky s Univerzitou Mateja Bela. Klientom dáva možnosť získať personalizovaný expertný odhad dôchodku z prvého, druhého a tretieho piliera: www.dochodkovakalkulacka.sk.

Výber vhodného fondu

Otvorenie individuálneho dôchodkového sporenia je jedným z najdôležitejších finančných rozhodnutí každého človeka, zásadne totiž ovplyvňuje náš príjem na 15 až 20 rokov života. Na začiatku je kľúčové samotné rozhodnutie začať si sporiť na dôchodok. Rovnako dôležité je však nastaviť si svoje dôchodkové sporenie správne.

„Investičná stratégia Comfort lifeTB priniesla absolútny komfort pri dôchodkovom sporení, keďže klient už nemusí myslieť na to, aby si prispôsoboval nastavenie dôchodkového sporenia svojmu aktuálnemu veku. Aby nová koncepcia fungovala správne, je kľúčové, aby si klient vybral na základe svojho roku narodenia taký fond, ktorý korešponduje s predpokladaným rokom jeho odchodu do dôchodku a samotné skonzervatívnenie (ochrana úspor) prebehne následne automaticky v posledných rokoch pred penziou," uviedol Marcel Haniš z DDS Tatra banky.

Aktuálna ponuka fondov DDS Tatra banky sa aktuálne rozširuje o najnovší fond Comfort life 2060TB, ktorý je určený pre najmladších klientov a súčasne bude najdynamickejším fondom v portfóliu s najväčším zastúpením akciovej zložky. V zmysle stratégie Comfort lifeTB sa však bude s blížiacim sa vekom odchodu klienta do dôchodku postupne skonzervatívňovať.

Novinka! Online otvorenie sporenia v III. pilieri

Efektívne sporenie na dôchodok s DDS od Tatra banky

DDS Tatra banky ako prvá dôchodková spoločnosť na Slovensku spustila koncom septembra predaj doplnkového dôchodkového sporenia v prostredí Internet bankinguTB.

 

 • Zvyšuje sa tým nielen komfort predaja, dostupnosť samotného produktu, ale v konečnom dôsledku aj jeho zrozumiteľnosť.
 • Základným pilierom je už spomínaná dôchodková kalkulačka.
 • Keďže prostredie Internet bankinguTB je personalizované, odhad budúceho dôchodku vychádza priamo z údajov o klientovi a poskytuje komplexný pohľad na budúci dôchodok zo všetkých troch pilierov.

Odhad dôchodku neraz zreálňuje očakávania a je podnetom na zamyslenie sa nad vlastnou predstavou o živote na dôchodku a jeho kvalite.

Aby si sporitelia vedeli nastaviť dôchodkové sporenie správne a zachovali si svoj životný štýl z produktívneho veku, majú k dispozícii ukazovateľ optimálnej miery náhrady mzdy pred penziou. Každý si pomocou tohto nástroja ľahko vypočíta, akú čiastku by si mal pravidelne odkladať v III. pilieri na dôchodok, aby sa nemusel vysporiadať s nežiadúcim prepadom svojho príjmu.

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dochodkovy-special/