EMEA Finance: Tatra banka je najlepšia banka na Slovensku

| 20.06.2018

„RBI je podľa časopisu EMEA Finance najlepšou bankou v regióne SVE a SNŠ. Banka ukončila svoj transformačný program v predstihu, znížila podiel nesplácaných úverov, ohlásila vynikajúce výsledky, zdvojnásobila zisk za predošlý rok a mala významný vplyv na kapitálových trhoch v regióne,“ zhodnotil Christopher Moore, vydavateľ a CEO časopisu EMEA Finance.

„Najlepšia banka“

 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko 
 • Chorvátsko
 • Kosovo
 • Maďarsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Srbsko
 • Ukrajina

„Najlepšia privátna banka“

 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Maďarsko
 • Poľsko 
 • Slovensko

„Najlepší správca aktív“

 • Bulharsko
 • Slovensko (Tatra Asset Management)

„Najlepšia zahraničná banka“ 

 • Albánsko
 • Bielorusko 
 • Rusko

„Najlepšia investičná banka“

 • Bielorusko 
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Srbsko

„Najlepšia zahraničná investičná banka“

 • Rusko

Media contact:

Zuzana Žiaranová, Spokesperson
Tatra banka
02/5919 1557
0903 641 846
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk

***

EMEA Finance je jediné periodikum venované výlučne informovaniu o finančných udalostiach, dianí a úspechoch iniciovaných a ovplyvnených medzinárodným finančným sektorom v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika). Pravidelne predstavuje kľúčové osobnosti v oblasti financií, ktoré dávajú veci do pohybu, čím vytvára pre čitateľov platformu na získanie celistvejšieho a hlbšieho pochopenia svojich náprotivkov a noviniek v sektore. Časopis sa zameriava na čitateľskú obec na riadiacej úrovni vrátane generálnych riaditeľov, finančných riaditeľov a investičných riaditeľov. 

RBI považuje Rakúsko, kde pôsobí ako popredná komerčná a investičná banka, a strednú a východnú Európu (SVE) za svoj domáci trh. Dcérske banky skupiny pôsobia na 14 trhoch v regióne. Okrem toho skupina RBI zahŕňa mnoho iných poskytovateľov finančných služieb, napríklad v oblasti lízingu, správy aktív alebo fúzií a akvizícií. 

Spolu približne 50 000 zamestnancov poskytuje služby 16,6 mil. klientom prostredníctvom viac ako 2 400 obchodných miest, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách SVE. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. Rakúske regionálne banky Raiffeisen vlastnia približne 58,8 % akcií, zvyšná časť je voľne obchodovateľná. V rámci skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group pôsobí RBI ako centrála poskytujúca dôležité služby pre regionálne banky Raiffeisen a iné pridružené úverové inštitúcie.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/emea-finance-tatra-banka-je-najlepsia-banka-slovensku-1/