Faktoring Tatra banky po piaty raz za sebou najväčší

| 07.02.2013

Faktoring Tatra banky potvrdil pozíciu trhového lídra, keď už po piaty raz za sebou obhájil najvyšší trhový podiel vo faktoringovom biznise.

GF.bmp


Podľa čísel za rok 2012 Faktoring Tatra banky opätovne obhájil prvenstvo na faktoringovom trhu, keď jeho trhový podiel stúpol z 34% na konci roka 2011 na 38% v roku 2012.

„I napriek miernemu minuloročnému poklesu je možné predpokladať ďalší nárast aktívnych klientov. Stále viac podnikateľov začína považovať faktoring za štandardnú formu financovania a v aktuálne nie priaznivom ekonomickom a finančnom prostredí je pre klienta dôležitá najmä možnosť ošetrenia rizika voči nevôli, resp. neschopnosti odberateľa zaplatiť za odobratý tovar alebo službu," konštatovala Lenka Mitánková, riaditeľka faktoringu Tatra banky.

Faktoring Tatra banky síce zaznamenal mierny pokles obratu prefinancovaných pohľadávok formou faktoringu o 1,9% na 367 mil. €, celkový faktoringový trh ale poklesol o 12,3%.

Aj napriek miernemu poklesu oproti minulému roku je stále dominujúci domáci faktoring s podielom 76% celkového faktoringového obratu. Výrazne stúpol podiel bezregresného faktoringu, t.j. faktoringu bez spätného postihu na klienta, ktorý tvoril podiel takmer 24% z celkového obratu, čo je viac ako dvojnásobný nárast oproti roku 2011.

Z pohľadu štruktúry portfólia klientov sa na obrate najviac podieľali stredne veľké spoločnosti (44,5%), nasledované malými spoločnosťami (21,5%) a veľké spoločnosti (33,5%).

TP.bmpTatra banka je zakladajúci člen Asociácie faktoringových spoločností a aktívny člen najstaršieho medzinárodného faktoringového združenia International Factors Group. Poskytuje širokú škálu produktov financovania
pohľadávok vrátane reverzného faktoringu.

Obchodné financovanie Tatra banky bolo už štyrikrát za sebou ocenené prestížnym magazínom Global FInance, ktorý mu udelil cenu Best Trade Finance Bank Award 2013 na Slovensku.

Kontakt:
Marína Smolková
hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/faktoring-tatra-banky-po-piaty-raz-za-sebou-najvacsi/