1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Harvardský profesor píše o Tatra banke

Harvardský profesor píše o Tatra banke

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 16.09.2021 | 2 min. čítania

harvardsky profesor strategia Tatra banka

Profesor Felix Oberholzer-Gee, ktorý pôsobí na Harvard Business School od roku 2003, sa vo svojej novej knihe Better, Simpler Strategy venuje aj stratégii Tatra banky.

„Som veľmi rád a hrdý, že si profesor Oberholzer do svojej knihy vybral aj príklad Tatra banky, na ktorom vysvetľuje, aké dôležité je mať zmysluplnú stratégiu postavenú na dobrom pochopení trhu, komunikovať ju a udržiavať pri živote tak, aby jej všetci, čo o to majú záujem, mohli rozumieť a stotožniť sa s ňou,“ hovorí Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky. „Harvardské knihy obvykle píšu o medzinárodne známych a významných spoločnostiach, preto sa teším, že máme tú česť byť medzi nimi.“

Felix Oberholzer-Gee   

Felix Oberholzer-Gee | Foto: Harvard Business School

Je profesorom Andreasa Andresena pre podnikové hospodárstvo na Harvard Business School a oceňovaným inštruktorom, ktorého akademická práca je publikovaná v popredných odborných periodikách. V súčasnosti učí konkurenčnú stratégiu vo vzdelávacích programoch zameraných na riadenie, ako je Harvard General Management Program. Vedie tiež Senior Executive Leadership Program for China a program Driving Digital Strategy. Je spolupracovníkom populárneho podcastu HBR Presents, After Hours

„Jednou z veľkých predností, ktoré Tatra banka má a z ktorej by sa mohlo učiť veľa firiem, je spôsob, akým dokážete prechádzať od nastavenia stratégie k jej implementácii. Vaša roadmapa je skutočne fantastická,“ hovorí profesor Oberholzer-Gee

„Je to kniha o strategickom rozhodovaní,“ vysvetľuje Felix Oberholzer-Gee. „O tom, ako sa posunúť od širokých ambícií ku skutočnej stratégii, ktorá má zmysel pre klientov aj zamestnancov. V knihe tiež popisujem, ako premyslene Tatra banka prepája svoje ambície a kľúčové oblasti, na ktoré sa chce sústrediť, s konkrétnymi aktivitami, ktoré sa dajú priamo realizovať a vedia ovplyvniť životy klientov.“

Prestížny časopis Harvard Business Review tiež nedávno uverejnil profesorov článok Eliminujte strategické preťaženie aj s pasážami o Tatra banke z knihy Better, Simpler Strategy.

Celý článok si môžete prečítať v Harvard Business Review.

Kontakt pre médiá:
Simona Miklošovičová
Telefónne číslo: 0903 641 846
E-mail: press@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/harvardsky-profesor-tatra-banka/