Hlasová biometria TB vo finále súťaže BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards 2014

| 25.08.2014

Tatra banka postúpila do finále medzinárodnej súťaže BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards 2014 za inovatívnu službu Hlasová biometria.

Ocenenie súťaže BAI-Finacle Global Banking Innovation awards už štvrtý rok hodnotí inovácie v odvetví retailového bankovníctva, ktoré pozitívne ovplyvňujú spokojnosť zákazníkov, bankovú efektivitu a ziskovosť. Tatra banka postúpila do finále v kategórii Channel Innovations za službu Hlasová biometriaTB.

DIALOG Live bolo prvým kontaktným centrom medzi bankami na Slovensku. Za 15 rokov nášho fungovania neustále zlepšujeme a rozširujeme naše služby. Minuloročná inovácia - overovanie hlasom - zásadne zjednodušila a zrýchlila využívanie služieb kontaktného centra. Klienti ju obľubujú, dodnes si vytvorilo hlasovú vzorku približne dvesto tisíc klientov. Sme veľmi radi, že aj porota BAI-Finacle uznala inovatívnosť tejto služby," vyjadril sa Ľuboš Kováč, riaditeľ kontaktného centra DIALOG Live Tatra banky.

Víťazi budú vyhlásení na galavečeri BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards dňa 12. novembra 2014, ktorý je súčasťou konferencie BAI Retail Delivery Conference III. v Chicagu. Táto konferencia je hlavnou udalosťou v tejto oblasti a zúčastní sa jej viac než 3 000 odborníkov z odvetvia finančného bankovníctva, vrátane organizácií retailového bankovníctva z celého sveta a poskytovateľov riešení v oblasti finančných a obchodných technológií pre tieto finančné inštitúcie. Viac informácií o BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards 2014 je na stránke www.baiglobalinnovations.com.


Hlasovej biometriiTB
Hlasová biometriaTB je inovatívne riešenie, ktoré porovnáva pre každého človeka jedinečné charakteristiky jeho hlasu, a preto poskytuje klientovi pri overení vyššiu formu ochrany a pre banku vyššiu presnosť pri identifikácii klienta. Overenie klienta prostredníctvom Hlasovej biometrieTB neprebieha na základe overenia heslom, ale klient je identifikovaný počas bežnej spontánnej konverzácie s pracovníkom kontaktného centra. Klient tak nepotrebuje na overenie nič, len svoj hlas. Používanie overovania hlasom skrátilo čas overenia klienta pri volaní na kontaktné centrum z 90 sekúnd na 30.


O spoločnosti BAI
Spoločnosť BAI je zdrojom prelomových informácií a spravodajskej činnosti pre odvetvie finančných služieb, ktoré sú potrebné pre inovácie a relevantnosť na rozvíjajúcom sa trhu. Viac ako 85 rokov sa BAI zameriava na pokroky v odvetví ponúkaním nezaujatého vzdelávania a výskumu. Ponuky BAI sú také rozmanité ako odvetvie samotné a zahŕňajú prvotné podujatia akými sú konferencia a výstava v oblasti retailového bankovníctva Retail Delivery Conference & Expo, priekopnícky výskum a výkonnostné metriky, programy profesijného vzdelávania a rozvoja, a hĺbkové redakčné spravodajstvo prostredníctvom časopisu BAI Banking Strategies. Pre viac informácií navštívte webstránky BAI.org alebo twitter.com/BAI_Info/.Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/hlasova-biometria-tb-vo-finale-sutaze-bai-finacle-global-banking-innovation-awards-2014/