Hlasovú vzorku si už vytvorilo viac ako 200 tisíc klientov

| 10.09.2014

Klienti Tatra banky môžu už viac ako rok využívať na riešenie svojich bankových otázok len svoj hlas. Doteraz si vytvorilo hlasovú vzorku už viac ako dvestotisíc klientov.

Tatra banka uviedla túto inovatívnu službu ako prvá banka na Slovensku a ako jedna z mála bánk vo svete v júni 2013. Za prvé mesiace fungovania vzrástol počet vytvorených hlasových vzoriek na niekoľko desiatok tisíc, po roku ich počet prekonal dvesto tisíc.

Klienti si túto službu rýchlo obľúbili. Dnes už nerozmýšľajú, čo potrebujú na svoje overenie pri telefonickom kontakte s bankou. Nemusia hľadať kódy ani heslá, stačí ich hlas," vysvetľuje Ľuboš Kováč, riaditeľ 24-hodinového kontaktného centra DIALOG Live. „Mesačne sa hlasom overí približne 30 tisíc klientov, čo je viac ako 85 % zo všetkých volajúcich."

Ako funguje Hlasová biometriaTB
Hlasová
biometriaTB je inovatívne riešenie, ktoré porovnáva pre každého človeka jedinečné charakteristiky jeho hlasu, a preto poskytuje klientovi pri overení vyššiu formu ochrany a pre banku vyššiu presnosť pri identifikácii klienta. Overenie klienta prostredníctvom Hlasovej biometrieTB neprebieha na základe overenia heslom, ale klient je identifikovaný počas bežnej spontánnej konverzácie s pracovníkom kontaktného centra. Nie je teda možné využiť pre overenie nahrávku hlasu klienta alebo vopred pripraveného dialógu.
Tento rok Tatra banka postúpila so službou Hlasová biometriaTB do finále medzinárodnej súťaže BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards 2014 v kategórii Channel Innovatio

15 rokov DIALOG Live
Tatra banka zaviedla prvé telefonické kontaktné centrum medzi bankami na Slovensku 17. mája 1999. Postupne sa rozširovalo portfólio služieb o produkty Tatra Asset Managementu, Internet bankinguTB, informácie o úveroch a pod.

 

V roku 2011 pribudla služba Tatra ChatTB. Od svojho vzniku rastie počet chatov závratným tempom a prekonal 170 000. V priebehu posledných dvoch rokov sa záujem o chatovanie viac ako strojnásobil.

V roku 2013 sa DIALOG transformoval na DIALOG Live a začal na overovanie klientov využívať overenie hlasom. V minulom roku rozšíril DIALOG Live svoje služby aj o online video konzultáciu k hypotekárnym úverom, remote business poradcu a remote osobného bankára (služby pre právnické a fyzické osoby) a predaj bezúčelových úverov, kreditných kariet a mnohých iných produktov s doručením zmluvy prostredníctvom kuriéra alebo do Internet bankinguTB.

 

Vďaka širokému portfóliu služieb obslúžil DIALOG Live za 15 rokov viac ako 9,7 milióna hovorov celkovej dĺžke približne 540 tisíc hodín.


Kontakt:
Marína Masárová,
hovorkyňa,
marina_masarova@tatrabanka.sk,
02/5919 1593, 0911 328 007

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/hlasovu-vzorku-si-vytvorilo-viac-ako-200-tisic-klientov/