HypotékaTB s množstvom benefitov už od dnes

| 12.07.2019

Hypotéka<sup>TB</sup> s množstvom benefitov už od dnes

Tatra banka od dnes poskytuje úvery na bývanie s trojročnou a päťročnou fixáciou s výhodnejšími úrokovými sadzbami a množstvom benefitov.

„Vyjadrenia predstaviteľov ECB, ktoré opäť oddialili zvyšovanie sadzieb a predĺžili tak obdobie dlhodobo nízkych úrokových sadzieb na finančných trhoch, ale aj nedávna úspešná emisia krytých dlhopisov Tatra banky, umožňujú našim klientom prinášať naďalej veľmi zaujímavé podmienky úverov na bývanie,“ hovorí Matej Darovec, vedúci oddelenia úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.

Pri trojročnej fixácii môže klient získať úrokovú sadzbu už od 0,95% ročne. Zároveň ako jediní ponúkame pri veľmi obľúbenej 3 ročnej fixácii aj horný strop na úrokovú sadzbu vo výške 1,55% ročne.

Znižovanie sadzieb sa dotklo aj päťročných fixácií, pri ktorých sa úrokové sadzby začínajú na úrovni 1,15% ročne.

 

Vďaka výhodným podmienkam a benefitom získate pri HypotékeTB navyše: 

  • preplatenie nákladov za predčasné splatenie úverov zabezpečených nehnuteľnosťou pri ich konsolidovaní novým úverom z Tatra banky (neplatí pre predčasne splácané úvery v Tatra banke),
  • kataster vybavíme za klienta,
  • ohodnotenie bytu do 24 hodín prostredníctvom Tatra banky,
  • poistenie nehnuteľnosti a úveru v spolupráci s poisťovňou UNIQA uzatvoria klienti priamo v pobočke banky.

V Tatra banke dostanete k HypotékeTB aj:

  • zvýhodnenú úrokovú sadzbu na Bezúčelový úverTB, ktorý môžete použiť napríklad na dofinancovanie bývania alebo zariadenie domácnosti,
  • novú kreditnú kartu s odpustením poplatku za kartu až na 12 mesiacov.

Príklad:

Pri úvere 50 000 EUR s úrokovou sadzbou 0,95 % p. a., lehotou splatnosti v mesiacoch 360, počte splátok 360 a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 99 EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške 150 EUR, jednorazovým poplatkom za kataster 66 EUR a mesačným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške 3,33 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 1,15 % pri mesačnej splátke úveru 159,67 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 58 995,00 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

 

* Aký je rozdiel medzi úrokovou sadzbou a RPMN?
Ročná percentuálna miera nákladov na ročnom základe vyjadruje v percentách podiel všetkých splátok a platieb poplatkov a nákladov spojených s úverom. Do výpočtu vstupujú napr. výška úveru, poplatok za úver, úroková sadzba a ďalšie nákla-dy, ako sú napr. poistenie nehnuteľnosti, náklady na kataster, náklady za ohodnotenie nehnuteľnosti a pod. Okrem úrokovej sadzby je tu započítaný aj poplatok za úver, za znalecký posudok, za návrh na vklad záložného práva, pois-tenie nehnuteľnosti a iné poplatky spojené s úverom. Úroková sadzba je jedna z hodnôt vstupujúcich do výpočtu RPMN a predstavuje percentuálne vyjadrenie ceny pôžičky pe-ňazí. Príklad: Ak porovnávate úver s úrokovou sadzbou 1,35 % a RPMN 2,10 % a úver s úrokovou sadzbou 1,55 % a RPMN 1,85 %, reálne zaplatíte menej práve na úvere, ktorý má RPMN 1,85 %, aj keď má na prvý pohľad vyššiu úrokovú sadzbu. V prvom úvere zaplatíte menej na úrokoch, ale ďalšie náklady, napr. na poistenie, poplatky za úver a pod., sú také vysoké, že výhodnejší je druhý úver s RPMN 1,85 %, hoci má vyššiu úrokovú sadzbu.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/hypoteka-tb-mnozstvom-benefitov-od-dnes/